• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
57 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: - / Động cơ (HP): 14 / Chiều dài bàn làm việc (mm): 0 / Chiều rộng bàn làm việc (mm): 4000 / Khoảng cách bên trong (mm): 3100 / Độ mở (mm): 0 / Hành trình (mm):...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: - / Động cơ (HP): 29 / Chiều dài bàn làm việc (mm): 0 / Chiều rộng bàn làm việc (mm): 4000 / Khoảng cách bên trong (mm): 3200 / Độ mở (mm): 0 / Hành trình (mm):...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: Tôn xén / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 8 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 5000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Cô...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 7 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 5000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 4 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 5000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: Tôn xén / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 12 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 0 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 8 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 6000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: Tôn xén / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 8 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 6000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Cô...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 6 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 6000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 45 / Đường kính trục trên (mm): 510 / Đường kính trục dưới (mm): 275 / Khoảng cách giữa 2 trục dưới (mm): 460 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 55 / Đường kính trục trên (mm): 540 / Đường kính trục dưới (mm): 290 / Khoảng cách giữa 2 trục dưới (mm): 500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 75 / Đường kính trục trên (mm): 650 / Đường kính trục dưới (mm): 380 / Khoảng cách giữa 2 trục dưới (mm): 700 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: Tôn xén / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 8 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 3200 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Cô...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 3 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 4000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 2 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu tôn: - / Cắt các kim loại khác: -/ Chu kỳ cắt (chuyển động/phút): 6 / Chiều rộng lưỡi cắt (mm): 4000 / Góc cắt tối thiểu (độ): 0 / Công suấ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    
Trang:  1  2  3  4  >