• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
6 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu máy: Doa đứng / Đường kính doa lớn nhất (mm): 165 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục chính. ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu máy: Doa đứng / Đường kính doa lớn nhất (mm): 200 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục chính. ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu máy: Doa ngang / Đường kính doa lớn nhất (mm): 90 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục chính. ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Supercombinata / Kiểu máy: Doa di động / Đường kính doa lớn nhất (mm): 1200 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục ch...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu máy: Doa ngang / Đường kính doa lớn nhất (mm): 110 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục chính....
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu máy: Doa đứng / Đường kính doa lớn nhất (mm): 200 / Momen trục chính. Max (N.m): 0 / Khả năng chịu momen.Max (N.m): 0 / Áp lực trục chính. ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1