• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 350 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 1250 / Hành trình của đầu trục: 900 / Độ nâng của cần: 565 / Hành tr...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 350 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 1600 / Hành trình của đầu trục: 1250 / Độ nâng của cần: 565 / Hành t...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 432 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 2000 / Hành trình của đầu trục: 1510 / Độ nâng của cần: 1100 / Hành ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 500 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 2000 / Hành trình của đầu trục: 2000 / Độ nâng của cần: 1000 / Hành ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 200 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 820 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình l...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 200 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 820 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình l...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 2000 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lê...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 432 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 1580 / Hành trình của đầu trục: 1140 / Độ nâng của cần: 850 / Hành t...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: FULL MARK / Đường kính của trụ: 210 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 920 / Hành trình của đầu trục: 630 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lên...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: FULL MARK / Đường kính của trụ: 300 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 1245 / Hành trình của đầu trục: 915 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lê...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 6 / Đường kính trụ (mm): 115 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 168 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Chiều sâu khoan(mm): 0 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Đường kính trụ (mm): 180 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 2000 / Hành trình của đầu trục: 400 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính của trụ: 0 / Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính: 2530 / Hành trình của đầu trục: 0 / Độ nâng của cần: 0 / Hành trình lê...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Trang:  1  2  >