• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
QUẠT CÔNG NGHIỆP AN THỊNH
Gian hàng: anthinh_afan
Tham gia: 22/12/2015
GD Online thành công(?): 105
Đánh giá tốt : 86%
Thời gian xử lý : 17 giờ
Lượt truy cập: 169.451
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.280.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 320 / Lưu lượng gió (m3/h): 2580 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.360.000 ₫
3
Công suất (W): 180 / Lưu lượng gió (m3/h): 4000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
4
Công suất (W): 180 / Lưu lượng gió (m3/h): 4000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.600.000 ₫
6
Công suất (W): 180 / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
7
Công suất (W): 180 / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
8
Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
9
Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 7000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 250 / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 7000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.660.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 370 / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 32500 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.150.000 ₫
19
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Trọng lượng (kg): 40 /
3.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 45 /
3.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 1 / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Trọng lượng (kg): 60 /
3.350.000 ₫
24
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 32500 / Trọng lượng (kg): 50 /
3.450.000 ₫
25
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 1 / Lưu lượng gió (m3/h): 44000 / Trọng lượng (kg): 70 /
3.550.000 ₫
26
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 1 / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Trọng lượng (kg): 60 /
3.650.000 ₫
27
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 1 / Lưu lượng gió (m3/h): 44000 / Trọng lượng (kg): 70 /
3.850.000 ₫
28
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.950.000 ₫
29
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng gió (m3/h): 55800 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 34000 / Trọng lượng (kg): 38 /
4.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 40000 / Trọng lượng (kg): 49 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: AFan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng gió (m3/h): 44500 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.700.000 ₫