• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty CP XD TM Khang Gia Việt
Gian hàng: VIETKHANGGIA
Tham gia: 05/04/2011
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 45.711
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
22.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Khang Gia Việt / Loại: Khung dầm nhà xưởng / Xuất xứ: - /
160.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Khang Gia Việt / Loại: Khung dầm nhà xưởng / Xuất xứ: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
250.000 ₫
Ngày đăng: 02/06/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Thép mạ kẽm / Khối lượng(Kg): 0 / Độ dài (m): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Khang Gia Việt / Loại: Khung thép / Xuất xứ: Úc /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Khang Gia Việt / Loại: Khung thép / Xuất xứ: Đang cập nhật /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
22.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Loại: - /
22.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.000 ₫
Ngày đăng: 03/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Khối lượng(Kg): 0 /
15.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: BLuescope Lyshaght / Loại: Thép hình / Khối lượng(Kg): 0 / Độ dài (m): 0 / Xuất xứ: Úc /
32.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Thép Chữ C / Khối lượng(Kg): 0 /
25.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Loại: - /
300.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Loại: - /
220.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
23.000 ₫
Ngày đăng: 13/02/2020        Mua hàng
Loại: Thép chữ V / Khối lượng(Kg): 0 /
16.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: Thép chữ V / Khối lượng(Kg): 0 /
16.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Thép Chữ C / Khối lượng(Kg): 0 /
19.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: Thép Chữ C / Khối lượng(Kg): 0 /
25.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: Thép Chữ C / Khối lượng(Kg): 0 /
25.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: Thép chữ V / Khối lượng(Kg): 0 /
27.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại: Thép mạ kẽm / Khối lượng(Kg): 100000 / Độ dài (m): 6 / Xuất xứ: Úc /
38.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng
Loại: - /
250.000 ₫
Ngày đăng: 16/12/2019        Mua hàng