Thống kê gian hàng
Thành Phát Thủ Đức
Gian hàng: ThanhPhatThuDuc
Tham gia: 24/11/2016
GD Online thành công(?): 811
Đánh giá tốt : 79%
Thời gian xử lý : 11 giờ
Lượt truy cập: 403.523
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1155 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - - / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
240.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - - / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
240.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: -/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 2200 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
240.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Asus / / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 7800 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
240.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - F series / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /
240.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
240.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Dell / / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: China /
240.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Studio / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - EEE PC series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
240.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>