• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
212 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 24 giờ...
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: -...
14.250.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.5 gi...
44.100.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2.5 gi...
40.300.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại đi...
26.730.000 ₫
Ngày đăng: 23/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại đi...
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: Ắc quy khô / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 7 / Trọng lượng (kg): 2 /
330.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: Vietnam / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 40 / Trọng lượng (kg): 12 /
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 55 / Trọng lượng(g): 0 /
2.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 80 / Trọng lượng (kg): 24 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 150 / Trọng lượng(g): 0 /
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 65 / Trọng lượng(g): 0 /
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 12 / Trọng lượng (kg): 39 /
550.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 120 / Trọng lượng (kg): 38 /
4.100.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: Vietnam / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 2.29 / Trọng lượng(g): 0 /
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: - / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 100 / Trọng lượng (kg): 29 /
3.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V, 230V±3%, 200-250VAC, 2...
15.600.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%):...
24.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%)...
5.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: Ắc quy viễn thông kín khí / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: Vietnam / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 7 / Trọng lượng (kg): 2 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đ...
37.300.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng ...
13.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Loại ắc quy: Ắc quy khô / Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 150 / Trọng lượng (kg): 47 /
4.480.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Vision / Xuất xứ: China / Điện áp(V): 12 / Dung lượng(Ah): 24 / Trọng lượng (kg): 86 /
1.199.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 7000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V, 400V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạ...
99.540.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 7000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V, 400V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đạ...
89.100.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1980 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 110V, 120 V, 160V, 100 V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại ...
21.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 185V~255V/ Điện áp ra: 230V±10%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90...
2.610.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 11000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 230V, 400V/ Điện áp ra: 200-250VAC/ Thời gian sạc lại điện (đ...
74.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 600 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 180 - 250 V/ Điện áp ra: 230V±10%/ Thời gian sạc lại điện (đạt ...
2.550.000 ₫
Ngày đăng: 20/07/2018        0839 256 199
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>