Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
222 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Nước sản xuất: - / Loại dây: - / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
500 ₫
Trong kho: 12
2
Nước sản xuất: China / Loại dây: - / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
3.000 ₫
Trong kho: 12
3
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 300 /
5.800 ₫
Trong kho: 100
4
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: SINO Cat5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
8.500 ₫
Trong kho: 12
5
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
30.000 ₫
Trong kho: 12
6
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
30.000 ₫
Trong kho: 12
7
Nước sản xuất: - / Loại dây: - / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
32.000 ₫
Trong kho: 12
8
Nước sản xuất: China / Loại dây: datwyler cat-6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
35.000 ₫
Trong kho: 12
9
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
65.000 ₫
Trong kho: 12
10
Nước sản xuất: China / Loại dây: - / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
80.000 ₫
Trong kho: 12
11
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
80.000 ₫
Trong kho: 23
12
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
83.000 ₫
Trong kho: 12
13
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
85.000 ₫
Trong kho: 12
14
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
85.000 ₫
Trong kho: 12
15
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
100.000 ₫
Trong kho: 12
16
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 20 /
120.000 ₫
Trong kho: 12
17
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
120.000 ₫
Trong kho: 12
18
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
120.000 ₫
Trong kho: 23
19
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
130.000 ₫
Trong kho: 12
20
Nước sản xuất: China / Loại dây: datwyler cat-6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
140.000 ₫
Trong kho: 12
21
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
140.000 ₫
Trong kho: 12
22
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 25 /
150.000 ₫
Trong kho: 12
23
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
180.000 ₫
Trong kho: 12
24
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
180.000 ₫
Trong kho: 12
25
Nước sản xuất: - / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 30 /
250.000 ₫
Trong kho: 12
26
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
280.000 ₫
Trong kho: 12
27
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
330.000 ₫
Trong kho: 12
28
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
350.000 ₫
Trong kho: 12
29
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
380.000 ₫
Trong kho: 23
30
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
380.000 ₫
Trong kho: 12
31
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
440.000 ₫
Trong kho: 12
32
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
450.000 ₫
Trong kho: 100
33
Nước sản xuất: Việt Nam / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 200 /
450.000 ₫
Trong kho: 100
34
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
450.000 ₫
Trong kho: 100
35
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 10 /
450.000 ₫
Trong kho: 100
36
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
450.000 ₫
Trong kho: 12
37
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
470.000 ₫
Trong kho: 100
38
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
490.000 ₫
Trong kho: 12
39
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
520.000 ₫
Trong kho: 12
40
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 3 /
540.000 ₫
Trong kho: 12
41
Loại dây: Cat 5e FTP / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
555.000 ₫
Trong kho: 12
42
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
568.000 ₫
Trong kho: 12
43
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
570.000 ₫
Trong kho: 12
44
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
570.000 ₫
Trong kho: 23
45
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
580.000 ₫
Trong kho: 12
Trang:  1  2  3  4  5  >