Danh mục rao vặt
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ GIGA-NET
Gian hàng: Congnghegiganet
Tham gia: 18/11/2015
GD Online thành công(?): 29
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 16 giờ
Lượt truy cập: 320.962
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
243 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
670.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
670.000 ₫
Ngày đăng: 13/09/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Việt Nam / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
2.050.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Việt Nam / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.450.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
839.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: - / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 0 /
3.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
610.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
570.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
380.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: AMPLX / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
380.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
568.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: AMP / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.750.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
619.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
879.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
180.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
85.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
120.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 1 /
120.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
140.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
130.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.730.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: AMP / Loại dây: - / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.390.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 10 /
590.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 3 /
540.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.450.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 300 /
860.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
330.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
830.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
850.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 5 / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
80.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 23    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.280.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
580.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
520.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
440.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
450.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 6E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
640.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.290.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
640.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6e / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
770.000 ₫
Ngày đăng: 10/07/2019    Số lượng trong kho: 12    Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  >