• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
11 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - Tốc độ đóng (túi/phút): 60 / Độ dài dây (mm): 0 /
95.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Cty TNHH TM SXKT AnPha / Chức năng: Tự động dán tem, Gắn chỉ, bao ngoài, / Tốc độ đóng (túi/phút): 50 / Độ dài dây (mm): 0 /
100.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: THÀNH NAM / Chức năng: Tự động dán tem/ Tốc độ đóng (túi/phút): 30 / Độ dài dây (mm): 100 /
100.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán tem, Gắn chỉ, bao ngoài, / Tốc độ đóng (túi/phút): 90 / Độ dài dây (mm): 210 /
100.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Gắn chỉ, bao ngoài, / Tốc độ đóng (túi/phút): 60 / Độ dài dây (mm): 0 /
100.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán tem, Gắn chỉ, bao ngoài/ Tốc độ đóng (túi/phút): 0 / Độ dài dây (mm): 0 /
105.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Việt Nam / Chức năng: Tự động dán tem, Gắn chỉ, bao ngoài/ Tốc độ đóng (túi/phút): 30 / Độ dài dây (mm): 150 /
110.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán tem, Gắn chỉ, bao ngoài/ Tốc độ đóng (túi/phút): 40 / Độ dài dây (mm): 100 /
230.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Gắn chỉ, bao ngoài/ Tốc độ đóng (túi/phút): 100 / Độ dài dây (mm): 210 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Gắn chỉ, bao ngoài/ Tốc độ đóng (túi/phút): 0 / Độ dài dây (mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
11
/ Tốc độ đóng (túi/phút): 15 / Độ dài dây (mm): 0 /
Liên hệ gian hàng