• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 700 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 59 /
15.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 /
29.000.000 ₫
3
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 3500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 1550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 /
5.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 /
3.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: AKS / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 27 /
5.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 5 / Trọng lượng (Kg): 18 /
840.000 ₫
13
Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 400 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 18 /
2.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ASAKI / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 / Trọng lượng (Kg): 35 /
6.350.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 27 /
3.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>