• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
121
Hãng sản xuất: Tân Minh / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 35000 / Dung tích (lít): 10 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 30 /
25.000.000 ₫
122
Hãng sản xuất: Sơn Lâm / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 5500 / Dung tích (lít): 10 / Năng suất (kg/giờ): 150 / Trọng lượng (Kg): 95 /
25.000.000 ₫
123
Hãng sản xuất: Viễn Đông / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 3500 / Dung tích (lít): 10 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 30 /
25.500.000 ₫
124
Hãng sản xuất: Châu Sơn / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 7400 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 83 /
26.500.000 ₫
125
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm xúc xích/ Công suất (w): 550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 25 /
28.000.000 ₫
126
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 /
29.000.000 ₫
127
Hãng sản xuất: Viễn Đông / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 3500 / Dung tích (lít): 10 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 35 /
32.000.000 ₫
128
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 4000 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 107 /
34.300.000 ₫
129
Hãng sản xuất: Châu Sơn / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 7400 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 /
35.800.000 ₫
130
Hãng sản xuất: Châu Sơn / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 11100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 120 /
37.000.000 ₫
131
Hãng sản xuất: Châu Sơn / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 22500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 180 /
53.000.000 ₫
Trang:  <<  <  ..  4  5  6  7  8  9