• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: ASAKI / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 / Trọng lượng (Kg): 35 /
6.350.000 ₫
92
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 4 / Trọng lượng (Kg): 32 /
6.400.000 ₫
93
Hãng sản xuất: Shunling / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 30 /
6.400.000 ₫
94
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
6.450.000 ₫
95
Hãng sản xuất: Sơn Lâm / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 70 / Trọng lượng (Kg): 65 /
6.500.000 ₫
96
Hãng sản xuất: SWEDLINGHAUS / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 300 / Trọng lượng (Kg): 25 /
7.800.000 ₫
97
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 3000 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 6 / Trọng lượng (Kg): 39 /
9.200.000 ₫
98
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 / Trọng lượng (Kg): 35 /
9.300.000 ₫
99
Hãng sản xuất: ASAKI / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 12 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 28 /
9.400.000 ₫
100
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 320 / Trọng lượng (Kg): 71 /
12.400.000 ₫
101
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 23 /
12.900.000 ₫
102
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 22 /
12.900.000 ₫
103
Hãng sản xuất: Sirrman / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 85 / Trọng lượng (Kg): 19 /
12.900.000 ₫
104
Hãng sản xuất: KINGSUN / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 / Trọng lượng (Kg): 36 /
13.000.000 ₫
105
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 220 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 / Trọng lượng (Kg): 40 /
13.000.000 ₫
Trang:  <<  <  ..  2  3  4  5  6  7  8  9  >