• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
76
Hãng sản xuất: AKS / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 200 / Trọng lượng (Kg): 24.5 /
5.200.000 ₫
77
Hãng sản xuất: NANHAI LIHAO / Chức năng: Xay thịt, / Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 /
5.300.000 ₫
78
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 600 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 60 / Trọng lượng (Kg): 20 /
5.300.000 ₫
79
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.500.000 ₫
80
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 35 /
5.500.000 ₫
81
Hãng sản xuất: AKS / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 27 /
5.600.000 ₫
82
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 2 / Trọng lượng (Kg): 30 /
5.700.000 ₫
83
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 4 / Trọng lượng (Kg): 32 /
5.700.000 ₫
84
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 1550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 /
5.800.000 ₫
85
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 32 /
6.000.000 ₫
86
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 29 /
6.100.000 ₫
87
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 /
6.200.000 ₫
88
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 550 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 23 /
6.200.000 ₫
89
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích, / Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 220 /
6.300.000 ₫
90
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 25 /
6.350.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >