• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 25 /
3.000.000 ₫
47
Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 /
3.000.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Hưng Giang / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.000.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Quang Trung / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 / Trọng lượng (Kg): 40 /
3.000.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Tân Minh / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 370 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 /
3.000.000 ₫
51
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 25 / Trọng lượng (Kg): 35 /
3.000.000 ₫
52
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 50 /
3.000.000 ₫
53
Hãng sản xuất: Sơn Lâm / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 3000 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 30 / Trọng lượng (Kg): 65 /
3.000.000 ₫
54
Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 15 /
3.000.000 ₫
55
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, / Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 /
3.200.000 ₫
56
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 7 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.300.000 ₫
57
Hãng sản xuất: Viễn Đông / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 1000 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 15 /
3.600.000 ₫
58
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 /
3.800.000 ₫
59
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 242 /
3.800.000 ₫
60
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.900.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >