• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
31
Hãng sản xuất: Minh Phát / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: PANASONIC / Chức năng: Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1300 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 72 / Trọng lượng (Kg): 4 /
1.900.000 ₫
33
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 /
1.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 370 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 30 /
2.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 30 / Trọng lượng (Kg): 20 /
2.000.000 ₫
36
Chức năng: Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 3500 / Dung tích (lít): 8 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 35 /
2.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 25 /
2.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Hưng Giang / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Quang Trung / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 / Trọng lượng (Kg): 18 /
2.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.400.000 ₫
41
Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 400 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 18 /
2.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 220 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 30 /
2.500.000 ₫
43
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 3000 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 35 /
2.850.000 ₫
44
Hãng sản xuất: - / Công suất (w): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 27 /
3.000.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  ..  >  >>