• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 15 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 0 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 14000 / Năng suất dập viên (viên/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 0 /
18.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 0 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 11 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 1400 / Năng suất dập viên (viên/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 95 /
18.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 21 / Áp lực nén cực đại (KN): 80 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 20 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 0 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 1440 / Năng suất dập viên (viên/h): 45000 / Trọng lượng (kg): 0 /
19.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tianfeng / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 50 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 20 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 16 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 6 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 125 /
19.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 60 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 24 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 20 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 128 /
19.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Minh Đức / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 15 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 1 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 6 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 14000000 / Năng suất dập viên (viên/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 5 /
19.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Tianfeng / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 15 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 0 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 1400 / Năng suất dập viên (viên/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 95 /
21.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tianfeng / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 60 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 25 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 16 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 6 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 145 /
21.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 0 / Áp lực nén cực đại (KN): 15 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 0 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 80 /
21.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 15 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 12 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 12 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 90 /
21.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 0 / Áp lực nén cực đại (KN): 0 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 0 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 0 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 0 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 0 / Năng suất dập viên (viên/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
24.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Số chày dập (bộ): 1 / Áp lực nén cực đại (KN): 10 / Đường kính viên lớn nhất (mm): 0 / Chiều sâu lớn nhất (mm): 1 / Chiều dày lớn nhất bàn to nhất (mm): 1 / Tốc độ vòng quay của mâm (V/p): 20 / Năng suất dập viên (viên/h): 2000 / Trọng lượng (kg): 500 /
Liên hệ gian hàng