• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
10 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KOMASU / Công suất (W/h) : 150 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 13.9 / Xuất xứ: Vietnam /
6.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 800 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 10 / Xuất xứ: China /
23.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 3 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 38 / Chất làm lạnh: R404a / Trọng lượng (kg) : 138 / Xuất xứ: China /
30.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 2 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 175 / Xuất xứ: China /
37.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R404a / Trọng lượng (kg) : 178 / Xuất xứ: - /
41.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 3000 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 36 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 175 / Xuất xứ: China /
44.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 3200 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 28 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 200 / Xuất xứ: - /
45.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: Vietnam /
46.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 2400 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Xuất xứ: China /
52.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 3200 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 46 / Xuất xứ: China /
72.000.000 ₫