• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty CPĐT Và Công Nghệ Đức Tín
Gian hàng: CONGNGHEDUCTIN
Tham gia: 03/02/2017
GD Online thành công(?): 34
Đánh giá tốt : 90%
Thời gian xử lý : 11 giờ
Lượt truy cập: 401.714
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: KAG / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.06 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Thành Nam / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
49.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 1000 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
30.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
40.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
21.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
21.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/11/2019    
Trang:  1  2  >