• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty CPĐT Và Công Nghệ Đức Tín
Gian hàng: CONGNGHEDUCTIN
Tham gia: 03/02/2017
GD Online thành công(?): 34
Đánh giá tốt : 90%
Thời gian xử lý : 11 giờ
Lượt truy cập: 401.728
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
95 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 3.8 / Tốc độ băng tải (m/min): 16 / Tải trọng băng tải (kg): 1 / Trọng lượng máy (kg): 128 / Xuất xứ: Việt Nam /...
3.900.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 1.2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 110 / Xu...
38.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 20 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 30 / Trọng lượng máy (kg): 470 / Xuất xứ: China /...
130.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập n...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PP / POP / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đan...
5.990.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 50 /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 128 /
25.500.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Công suất nhiệt (kW): 800 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 28 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: C...
6.300.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Dingye / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 20 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất ...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 220 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 15 / Trọng lượng máy (kg): 64 /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 10 /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất x...
450.000 ₫
Ngày đăng: 02/11/2020    
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>