• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Bách Hợp THTP
Gian hàng: Bachviet12
Tham gia: 20/04/2014
GD Online thành công(?): 350
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 16 giờ
Lượt truy cập: 562.950
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.630.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.990.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: - / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 47 / Số Xy-lanh: 1 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.69 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.390.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 55 / Số Xy-lanh: 1 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.790.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: - / Dung tích xy-lanh (cc): 102 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
22.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hangkai / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 246 / Số Xy-lanh: 2 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Yamaha / Loại: - / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 0 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
26.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: YAMAHA / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 246 / Số Xy-lanh: 2 / Hành trình piston (mm): 56 / Trọng lượng (kg): 38 /
55.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Yamaha / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 0 / Số Xy-lanh: 2 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
57.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Yamaha / Loại: Máy thuỷ gắn ngoài / Dung tích xy-lanh (cc): 212 / Số Xy-lanh: 2 / Hành trình piston (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 39.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
81.000.000 ₫