• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 45W / Loại: 2.1/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 55Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: - / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 86dB / Chiều cao(mm): 150 / Chiều dài(mm): 190 / Chiều rộng(mm): 190 / Xuất xứ: - /
719.000 ₫
2
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 20W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 120Hz / WAY: 1WAY / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 0.85kg / Màu sắc: Màu trắng / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 87dB / Chiều cao(mm): 172 / Chiều dài(mm): 100 / Chiều rộng(mm): 110 /
1.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 60W / Loại: 2.1/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 55Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 86dB / Chiều cao(mm): 550 / Chiều dài(mm): 90 / Chiều rộng(mm): 120 / Xuất xứ: - /
2.887.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 60W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 55Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: - / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 86dB / Chiều cao(mm): 150 / Chiều dài(mm): 190 / Chiều rộng(mm): 190 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EDIFIER / Công suất âm thanh (W): 120W / Loại: 2.0/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 48Hz / Trọng lượng(kg): 19.6kg / Màu sắc: Màu nâu / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 85dB / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 /
4.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 75W / Loại: 2.0/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 55Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu vân gỗ / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 86dB / Chiều cao(mm): 335 / Chiều dài(mm): 255 / Chiều rộng(mm): 210 / Xuất xứ: - /
5.990.000 ₫
7
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 80W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 53Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 8kg / Màu sắc: Màu vân gỗ / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 87dB / Chiều cao(mm): 335 / Chiều dài(mm): 270 / Chiều rộng(mm): 192 / Xuất xứ: - /
5.990.000 ₫
8
Công suất âm thanh (W): 130W / Loại: 2.0/ Tần số cao nhất (kHz): 192kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 5Hz / WAY: 2WAY / Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): 20kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 85dB / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 /
6.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 300W / Loại: Stereo, 2.0/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 20Hz / Mức độ âm thanh(db): 85dB / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.390.000 ₫
10
Hãng sản xuất: JBL / Công suất âm thanh (W): - / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 24kHZ / Tần số thấp nhất (Hz): 37Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 8.6kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 112dB / Chiều cao(mm): 419 / Chiều dài(mm): 308 / Chiều rộng(mm): 254 / Xuất xứ: - /
7.190.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KRK / Công suất âm thanh (W): - / Loại: Woofer/ Tần số cao nhất (kHz): 35kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 49Hz / WAY: 2WAY / Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): 6.4kg / Màu sắc: Màu trắng / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 106dB / Chiều cao(mm): 284 / Chiều dài(mm): 246 / Chiều rộng(mm): 188 / Xuất xứ: - /
7.990.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BMB / Công suất âm thanh (W): 225W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: 2WAY / Số Loa: 3 / Trọng lượng(kg): 21kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 283 / Chiều dài(mm): 506 / Chiều rộng(mm): 290 /
11.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): - / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 150W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): - / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 25Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 19.3kg / Màu sắc: Màu vân gỗ / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 90dB / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 150W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 300W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): 350Hz / WAY: 2WAY / Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): 12.8kg / Màu sắc: - / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 91dB / Chiều cao(mm): 576 / Chiều dài(mm): 300 / Chiều rộng(mm): 310 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 150W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): - / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 120kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 26Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: YAMAHA / Công suất âm thanh (W): 300W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 16kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 20Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 21kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Canada /
17.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 150W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 428 / Chiều dài(mm): 460 / Chiều rộng(mm): 360 / Xuất xứ: Trung Quốc /
17.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: BMB / Công suất âm thanh (W): 1200W Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 20Hz / WAY: 2WAY / Số Loa: 3 / Trọng lượng(kg): 18.5 kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 336 / Chiều dài(mm): 350 / Chiều rộng(mm): 568 /
17.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: KRK / Công suất âm thanh (W): 140W / Loại: Woofer/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 31Hz / WAY: 3WAY / Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): 21kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 113dB / Chiều cao(mm): 540 / Chiều dài(mm): 365 / Chiều rộng(mm): 325 / Xuất xứ: - /
18.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 120W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 40Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 13.2kg / Màu sắc: Màu vân gỗ / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 88dB / Chiều cao(mm): 420 / Chiều dài(mm): 380 / Chiều rộng(mm): 272 / Xuất xứ: - /
18.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 1000W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 120kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 26Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 54.5kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 100dB / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
25.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 1000W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 120kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 26Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
25.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KRK / Công suất âm thanh (W): 140W / Loại: Floor Monitor/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 31Hz / WAY: 3WAY / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 21kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 113dB / Chiều cao(mm): 540 / Chiều dài(mm): 365 / Chiều rộng(mm): 325 / Xuất xứ: - /
29.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: YAHAMA / Công suất âm thanh (W): 600W / Loại: Subwoofer/ Tần số cao nhất (kHz): 16kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 18Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 32kg / Màu sắc: Màu nâu / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 100dB / Chiều cao(mm): 457 / Chiều dài(mm): 410 / Chiều rộng(mm): 462 / Xuất xứ: Trung Quốc /
33.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: HIVI / Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 40Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 16kg / Màu sắc: Màu vân gỗ / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 88dB / Chiều cao(mm): 436 / Chiều dài(mm): 493 / Chiều rộng(mm): 250 / Xuất xứ: - /
37.900.000 ₫