• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
TTBYT Ánh Ngọc-Nhập khẩu & bảo hành chính hãng
Gian hàng: Anhngocmedical
Tham gia: 07/05/2012
Thời gian xử lý : <2 ngày
Lượt truy cập: 346.520
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Thể tích (lít): 393 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 25 / Tác nhân làm lạnh: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
10 ₫
2
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Thể tích (lít): 368 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 20 / Tác nhân làm lạnh: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
10 ₫
3
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Thể tích (lít): 35 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 25 / Tác nhân làm lạnh: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
4
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 780 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Tác nhân làm lạnh: - / Trọng lượng (kg): 376 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
5
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 94 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000 ₫
6
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
9
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
10
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
11
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
12
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
13
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.000 ₫
14
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
1.900 ₫
15
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 0 /
2.000 ₫
16
Hãng sản xuất : Arctiko / Thể tích (lít): 523 / Nhiệt độ hiển thị với độ chính xác (°C): 0 / Tác nhân làm lạnh: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Denmark /
3.000 ₫