Rao vặtTư vấnHỏi đápHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Danh sách nơi bán Xe tải tự đổ HOWO ZZ3257N3847A cập nhật mới nhất 2019

4 nơi bán, giá từ : 1.060.000.000₫ - 1.150.000.000₫
Loại xe tải: Xe ben / Hãng sản xuất: HOWO / Tải trọng (tấn): 25 / Xuất xứ: China /
Xem thêm
Xe tải tự đổ HOWO ZZ3257N3847A
Gian hàng đảm bảo
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
Công Ty CP PT TMDV Và Đầu Tư Thăng Long
Hà Nội : Công Ty CP PT TMDV Và Đầu Tư Thăng Long (xetaithanglong_vn)
http://www.xetaithanglong.vn/
0914 ******
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: Không có
Công Ty CP XNK Ô Tô Nam Việt
Hà Nội : Công Ty CP XNK Ô Tô Nam Việt (viet_auto)
0912 ******
Liên hệ gian hàng
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
Công Ty TNHH Ô Tô An Khánh
Hà Nội : Công Ty TNHH Ô Tô An Khánh (otoankhanhhn)
84939 ******
Gian hàng thường
Mới - Có VAT
Chính hãng
BH: 12 tháng
Công Ty TNHH Thế Giới Xe Cẩu
Bình DươngĐồng NaiCần ThơLong AnHồ Chí Minh : Công Ty TNHH Thế Giới Xe Cẩu (tuantranthe)
100% đánh giá tốt (trong tổng số 32 đánh giá)
02822 ******
Gợi ý Cá nhân bán Xe tải tự đổ HOWO ZZ3257N3847A
Mới - Cần bán
Bán xe ben 3 chân Howo 371 ps ZZ3257N3847A giá tốt nhất
Bán xe ben 3 chân Howo 371 ps ZZ3257N3847A giá tốt nhất

Howo Đại Dương xin kính chào quý khách. Công ty chúng tôi có trụ sở tại phòng 408 - 133 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội Hotline: 091 393 1214 Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và bảo...

Hà nội
Gọi điện
Mới - Cần bán
Bán cabin tống thành mộc xe HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A tải thùng xe ben đầu kéo
Bán cabin tống thành mộc xe HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A tải thùng xe ben đầu kéo

BÁN CABIN TỔNG THÀNH MỘC XE HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất, BÁN CABIN TỔNG THÀNH MỘC XE HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất, BÁN CABIN TỔNG THÀNH MỘC XE HOWO H7 T7H A7...

Ban cabin xe howo
Gọi điện
Mới - Cần bán
Bán cabin xe howo H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất
Bán cabin xe howo H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất

BÁN CABIN XE HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất, BÁN CABIN XE HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất, BÁN CABIN XE HOWO H7 T7H A7 ZZ3257N3847A giá tốt nhất rẻ nhất, BÁN CABIN...

Hà nội ===> toàn quốc
Gọi điện
HN: 0903.430.342
HCM: 0968.294.910

Mô tả sản phẩm: Xe tải tự đổ HOWO ZZ3257N3847A

SINOTRUCK

HOWO TIPPER TRUCKS

 

 

Th«ng sè kü thuËt xe t¶i TIPPER tù ®æ 

 

KiÓu dÉn ®éng: 6x4 T¶i träng: 25.000 kg

 

 

 

Model

ZZ3257M3647W

§éng c¬

Model ®éng c¬: WD615.47, theo tiªu chuÈn EURO II, §éng c¬ diesel d¹ng 4 th×

6 xi lanh, lµm m¸t b»ng n­íc, cã turbo t¨ng ¸p vµ hÖ thèng liªn hîp lµm m¸t

C«ng suÊt tèi ®a: 371HP (273Kw) t¹i 2200v/ph.

C«ng suÊt tèi ®a cña momen xo¾n: 1160Nm t¹i 1300-1600v/ph.

Dung tÝch xy lanh: 9,726 lÝt.

§­êng kÝnh x hµnh tr×nh: 126x130mm

Tû lÖ nÐn khÝ: 29,8HP/lÝt

Tiªu hao nhiªn liÖu: 198g/Kwh

L­îng dÇu b«i tr¬n ®éng c¬: 19 lÝt

L­îng dung dÞch cung øng cho hÖ thèng lµm m¸t (l©u dµi): 40 lÝt.

M¸y nÐn khÝ kiÓu xy lanh ®«i

Ly hîp

Ly hîp lâi lß xo ®Üa ®¬n kiÓu kh«; Ly hîp vËn hµnh thuû lùc víi trî lùc khÝ

HÖ thèng truyÒn ®éng

Bé sè Fuller RT-11509C, 9 s tiÕn vµ 1 sè lïi

Tû sè truyÒn: 13,04  8,48  6,04  4,39  3,43  2,47  1,76  1,28  1,00  11,77

Trôc c¸nh qu¹t

Trôc c¸nh qu¹t khíp nèi kÐp víi mÐp nèi h×nh b¸nnh r¨ng

Cu tr­íc

Chèt trôc tr­íc cè ®Þnh víi tiÕt diÖn 2  h×nh ch÷ T giao nhau

Cu sau

ChÕ t¹o theo ph­¬ng ph¸p ®óc, visai hai cÊp cã chøc n¨ng cµi cÇu vµ c¸c b¸n trôc. Tû lÖ: 6,72

Khung gÇm

Khung thang song song h×nh ch÷ U mÆt c¾t 300x80x8mm vµ khung gia cè, ghÐp nèi b»ng ®inh t¸n nguéi

Gi¶m xãc tr­íc: nhÝp 9 l¸ d¹ng b¸n ªlip kÕt hîp víi kÝch thuû lùc vµ bé gi÷ c©n b»ng

Gi¶m xãc sau: nhÝp 12 l¸ d¹ng b¸n ªlip vµ bé dÉn h­íng

Thïng nhiªn liÖu: dung tÝch 300l; B¸nh thay thÕ

Tay l¸i

ZF8098 tay l¸i thuû lùc cã trî lùc. Tû sè nÐn: 26,2:1

HÖ thèng phanh

Phanh chÝnh: d¹ng khÝ nÐn.

Phanh dõng (cho tr­êng hîp khÈn cÊp): t¸c dông lªn cÇu sau, d¹ng khÝ nÐn.

Phanh phô: phanh x¶ ®éng c¬.

B¸nh vµ lèp xe

Vµnh 8.5-20, thÐp 10 lç

Lèp: 12.00-20

Cabin

Cabin lo¹i cã gi­êng n»m hoÆc tiªu chuÈn, cã thÓ ®iÒu khiÓn nghiªng 700 vÒ phÝa tr­íc b»ng thuû lùc, cÇn g¹t n­íc 3 tèc ®é, rÌm l¸ ch¾n giã cã g¾n s½n d©y ¨ng ten cho radio,  rÌm che n¾ng, cã trang bÞ ®µi/c¸t-xÐt, d©y an toµn, tay l¸i c¬ ®éng ®iÒu chØnh ®­îc, hÖ thèng gi¶m xãc,

HÖ thèng n©ng ben

Lo¹i HYVA chèng ®Çu

HÖ thèng ®iÖn/thiÕt bÞ ®iÖn

HiÖu thÕ ho¹t ®éng: 24V

M¸y ph¸t ®iÖn: 28V, 1000W.

¾c quy: 2 x 12 V 165Ah.

BËt löa, cßi, ®Ìn tr­íc, ®Ìn s­¬ng mï, ®Ìn phanh, ®Ìn xi-nhan, ®Ìn lïi.

B¶ng theo dâi

Cã thÓ kiÓm tra xe hµng ngµy b»ng c¸ch theo dâi hiÓn thÞ c¸c chØ sè sau: ¸p suÊt khÝ, nhiÖt ®é lµm m¸t, ¸p suÊt dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ vµ n¹p ¾c quy.

KÝch th­íc (mm)

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc                                                                         3625 + 1350

VÖt b¸nh tr­íc                                                                                                           2022

VÖt b¸nh sau                                                                                                              1830

Tæng chiÒu dµi                                                                                                          8214

Tæng chiÒu réng                                                                                                        2496

Tæng chiÒu cao                                                                                                          3360

KÝch th­íc thïng xe (DxRxC)                                                         5600x2300x1400

§é dµy ®¸y thïng xe                                                                                                     14

§é dµy hai bªn v¸ch thïng xe                                                                                     10

Träng l­îng (kg)

Tù träng                                                                                                                   15200

T¶i träng                                                                                                                     9800

Tæng träng l­îng                                                                                                    25000

T¶i träng trôc tr­íc                                                                                                  6500

T¶i träng trôc sau                                                                                               2 x 9000

 

Tèc ®é di chuyÓn tèi ®a (km/h)                                                                                   75

Kh¶ n¨ng leo dèc tèi ®a (%)                                                                                        42

Kho¶ng s¸ng gÇm xe (mm)                                                                                      3140

B¸n kÝnh quay nhá nhÊt (m)                                                                                     19.3

L­îng nhiªn liÖu tiªu hao (lÝt/100km)                                                                       38

Hỏi đáp về sản phẩm

Hỏi cộng đồng(Tối thiểu 20 kí tự)
  • Tất cả
  • Thông tin sản phẩm
  • Hỏi đáp
  • Đánh giá
Thông tin sản phẩm
Hỏi đáp
Đánh giá
Đánh giá sản phẩm
5
Sản phẩm như mô tả
(1 đánh giá)
5 sao100%
4 sao0%
3 sao0%
2 sao0%
1 sao0%
Rao vặt liên quan
Đăng bởi: xebabanhchohang    Cập nhật: 1 giờ 3 phút trước
GIÁ XE BA BÁNH CHỞ HÀNG Ở ĐÂU RẺ NHẤT? Xe ba bánh chở hàng ngày nay đang là phương tiện được ưa thích ở cả thành thị và nông thôn bởi tính tiện lợi của nó khi di chuyển....
Đăng bởi: ototruongphat1    Cập nhật: 1 giờ 3 phút trước
Để đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển trong hoạt động sản xuất kinh doanh việc chọn lựa mua một chiếc xe ô tô tải luôn khiến Quý Khách hàng đắn đo, đặc biệt là hiện nay có quá...
Đăng bởi: xebabanhchohang    Cập nhật: 3 giờ 3 phút trước
NƠI BÁN XE BA BÁNH, XE BA GÁC TỰ CHẾ TRUNG QUỐC UY TÍN CHẤT LƯỢNG UY TÍN Đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bán xe 3 bánh Trung Quốc . Thương hiệu T&T FUSHIDA...
Hỏi đáp liên quan
Đăng bởi: XeTaiPhuMan138    Cập nhật: 25/11/2019 - 17:27
Xin hỏi AE ? Thấy 1 số AE sale nói xe isuzu vĩnh phát là xe nhập 3 cục quảng cáo chất lượng như xe hãng ISUZU Nhật Bản. Nhưng mình thấy giá thành thì rất rẻ - rẻ hơn khoảng...
Đăng bởi: phumanbinhduong    Cập nhật: 18/11/2019 - 14:10
CÔNG TY Ô TÔ PHÚ MẪN được khách hàng biết đến là địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe tải nhỏ, tải lớn, xe ben, xe chuyên dùng đến từ các thương hiệu nổi tiếng, uy tín chất lượng...
Đăng bởi: minhbao3107@gmail.com    Cập nhật: 15/11/2019 - 23:03
Nhà em có con xe Hyundai 3,5 tấn đã hoán cải thì k biết bằng b2 có được phép điều khiển xe đấy không nhỉ các bác?