Rao vặtTư vấnHỏi đápHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 1
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 2
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 3
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 4
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 5
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 6
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 7
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 8
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 9
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 10
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 11
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 12
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 13
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 14
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 15
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 16
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 17
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 18
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 19
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 20
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 21
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 22
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 23
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 24
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 25
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 26
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 27
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 28
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 29
 • Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 - Ảnh 30
Chia sẻ tới

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005

22.000 / Chiếc   (Có VAT)
Giao hàng đếnTỉnh thành
 • Giao hàng toàn quốc
Số lượng:
/ 100 sản phẩm
Mua ngayThêm vào giỏ hàng

 

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 1)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 2)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 3)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 4)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 5)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 6)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 7)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 8)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 9)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 10)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 11)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 12)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 13)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 14)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 15)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 16)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 17)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 18)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 19)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 20)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 21)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 22)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 23)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 24)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 25)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 26)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 27)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 28)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 29)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 30)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 31)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 32)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 33)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 34)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 35)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 36)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 37)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 38)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 39)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 40)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 41)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 42)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 43)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 44)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 45)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 46)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 47)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 48)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 49)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 50)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 51)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 52)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 53)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 54)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 55)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 56)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 57)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 58)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 59)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 60)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 61)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 62)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 63)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 64)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 65)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 66)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 67)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 68)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 69)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 70)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 71)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 72)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 73)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 74)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 75)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 76)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 77)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 78)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 79)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 80)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 81)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 82)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 83)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 84)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 85)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 86)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 87)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 88)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 89)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 90)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 91)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 92)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 93)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 94)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 95)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 96)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 97)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 98)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 99)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 100)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 101)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 102)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 103)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 104)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 105)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 106)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 107)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 108)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 109)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 110)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 111)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 112)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 113)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 114)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 115)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 116)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 117)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 118)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 119)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 120)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 121)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 122)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 123)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 124)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 125)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 126)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 127)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 128)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 129)

Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (Ảnh 130)

Kích thước 34 * 78 cm

Màu sắc. Trắng, tím, nâu , Nâu đậm, Xanh lá, Xanh rêu, Hồng, vàng, Đỏ….

Trọng lượng 100 gram/1 chiếc.

Khăn quấn đầu được sản xuất với chất liệu 100% cotton tự nhiên. Mang lại cảm giác mềm mại thoáng mát nhất đối với khách hàng.

Khăn quấn đầu cho spa, salon tóc được làm từ quy trình hiện đại nhất, thân thiện với môi trường và hệ sinh thái xung quanh.

Luôn tạo cảm giác mềm mại, êm ái đến người sử dụng. Làm cho khách hàng của bạn sẽ nhớ đến dịch vụ của bạn lâu hơn, quay trở lại để trải nghiệm dịch vụ của bạn nhiều hơn

Với khả năng thấm hút cao, độ bền tuyệt đối. Giúp bạn tiết kiệm chi phí mua khăn quấn đầu cho spa, salon tóc. Tăng doanh số và phát triển sự nghiệp kinh doanh tốt hơn.

 Mọi thông tin đặt hàng xin liên hệ

Mr Nguyễn Huy Chuẩn

Facebook – John Nguyen

https://www.facebook.com/nguyenhuychuan017

Zalo Hotline - 0976879797

Email – huychuannguyen@gmail.com

wedsite - http://khanspacaocap.net/

Trân trọng cảm ơn!

  

Hỏi đáp về sản phẩm

Hỏi cộng đồng(Tối thiểu 20 kí tự)
 • Tất cả
 • Thông tin sản phẩm
 • Hỏi đáp
 • Đánh giá
Thông tin sản phẩm
Hỏi đáp
Đánh giá
Thông tin chi tiết
Cập nhật: 9 giờ 4 phút trướcTình trạng: Mới
Bảo hành: 6 ThángNguồn gốc: Chính hãng
Loại: Khăn SpaMàu sắc:
• Nhiều màu
Chất liệu: CottonKích cỡ (mm): 340x780
Đánh giá sản phẩm
0
Sản phẩm như mô tả
(0 đánh giá)
5 sao0%
4 sao0%
3 sao0%
2 sao0%
1 sao0%
Hỏi đáp gian hàng
Bình luận về Khăn quấn đầu cho Spa và Salon tóc JOHN-005 (1)
 • lythuyquythi@gmail.com   ·   24/06/2019 - 20:00
  Tôi là người nội trợ trong gia đình nên vấn đề vệ sinh cho cả nhà là thiết yếu, quá lời giới thiệu của bạn bè tui đã thử dùng thì tôi cảm thấy khăn tắm spa cao cấp quả là lựa chọn đúng, vì khăn tắm rất mềm mại, dễ thấm hút và cũng nhanh khô không bị ẩm mùi. Nhưng chỉ cái độ dài của khăn đôi khi hơi khó khăn cho việc mang đi du lịch.
  Trả lời   ·  
Sản phẩm cùng danh mục
450.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
13 giờ trước
160.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
13 giờ trước
110.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
14 giờ trước
110.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
18 giờ trước
22.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
19 giờ trước
Áo choàng tắm Everon JOHN-007
250.000₫
  suinhouse  · Thái Bình
02/05/2019
31.000₫
(1)
  ngocthang  · HN, HN2
15/01/2019
Gian hàng đảm bảo
Bấm để hiện số
8497 687 xxxx
Chat với Gian hàng
Doãn Khuê, Tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt...
Bạn hãy đặt hàng qua Vatgia.com để được bảo vệ