Sản phẩm về "siemens"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Siemens 1LA7 070-2AA11
Loại động cơ: Động cơ giảm tốc / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Czech Republic / Công suất (kW): 110 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
2.060.000 ₫
13 mới từ 2.060.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Siemens LOGO 6ED1055-1CB00-0BA0
Hãng sản xuất: Siemens /
0
1.096.500 ₫
5 mới từ 1.096.500 ₫
Thuộc danh mục
PLC Adapter
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MA6
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
3.515.000 ₫
7 mới từ 3.515.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MA7
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
6.700.000 ₫
6 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MA8
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
6.700.000 ₫
5 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MJ6
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
6.700.000 ₫
6 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MJ7
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
6.700.000 ₫
5 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện hạ thế Siemens 1MJ8
Loại động cơ: Động cơ hạ thế / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Công suất (kW): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 /
0
6.700.000 ₫
5 mới từ 6.700.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ SIEMENS 1LA7106-4A10
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Czech Republic / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 2.2 / Hiệu suất (%): 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
4.950.000 ₫
9 mới từ 4.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 1.5 kW
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Czech Republic / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 1.5 / Hiệu suất (%): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
3.710.000 ₫
12 mới từ 3.710.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 3 kW
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Czech Republic / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 3 / Hiệu suất (%): 0 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
5.400.000 ₫
13 mới từ 5.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Biến tần Sinamics CU240B-2 6SL3244-0BB00-1BA1 (Sinamic G120 control unit)
Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Số đầu vào : 4 / Số đầu ra: 1 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
4.149.000 ₫
4 mới từ 4.149.000 ₫
Thuộc danh mục
Biến tần
Động cơ điện Siemens 1LA7 050-2AA
Loại động cơ: Động cơ giảm tốc / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: - / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất (kW): 0.09 / Hệ số công suất: 0.81 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 69 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 4 /
0
2.950.000 ₫
6 mới từ 2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Siemens LOGO 6ED1052-1HB00-0BA5
Hãng sản xuất: Siemens / Chuẩn kết nối: -/ Cổng kết nối: -/
0
2.500.000 ₫
3 mới từ 2.500.000 ₫
Thuộc danh mục
PLC Adapter
Động cơ điện Siemens 1LG6 317-2AB
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: - / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3000 / Công suất (kW): 200 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
392.000.000 ₫
6 mới từ 392.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 1LA9 053–2KA
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3000 / Công suất (kW): 0.12 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
1.950.000 ₫
6 mới từ 1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 1LA9 206–2WA
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3000 / Công suất (kW): 30 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
42.000.000 ₫
5 mới từ 42.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 1LA9 207–2WA
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Tốc độ vòng quay (v/phút): 3000 / Công suất (kW): 37 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
52.000.000 ₫
6 mới từ 52.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens EU 1LE1002-1DB43-4AA4 15kW
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1450 / Công suất (kW): 15 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
22.400.000 ₫
5 mới từ 22.400.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện
Động cơ điện Siemens 1LA7083-4AA10
Loại động cơ: Động cơ điện / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: - / Tốc độ vòng quay (v/phút): 1500 / Công suất (kW): 0.75 / Hệ số công suất: 0 / Momen đầu trục cực đại (Nm): 0 / Tỷ số momen cực đại : 0 / Tỷ số momen khởi động : 0 / Hiệu suất (%): 0 / Tỷ số dòng điện khởi động : 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
0
3.260.000 ₫
9 mới từ 3.260.000 ₫
Thuộc danh mục
Động cơ điện

Sản phẩm về "siemens"