Sản phẩm về "scan bằng tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công Seiko QR-350
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: -, /
0
1.600.000 ₫
14 mới từ 1.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công  Timmy 6SB
Hãng sản xuất: METRON NIDEKA / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện, Xuất xứ: Japan /
0
2.330.000 ₫
11 mới từ 2.320.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
SOYAL AR 747H
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1024 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.900.000 ₫
7 mới từ 2.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
ZK Software X628
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2200 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, / Xuất xứ: - /
5
2.720.000 ₫
11 mới từ 2.499.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công SEIKO QR-6550
Hãng sản xuất: SEIKO / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: Thailand /
0
2.150.000 ₫
13 mới từ 2.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Ronald Jack S-300
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
1.950.000 ₫
19 mới từ 1.950.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Vigilance TA-701
Hãng sản xuất: VIGILANCE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 150000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
8.657.000 ₫
3 mới từ 8.657.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F-708
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
3.000.000 ₫
15 mới từ 3.000.000 ₫
1 cũ từ 3.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Ronald Jack F8
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Bảo vệ dữ liệu khi mất điện/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.700.000 ₫
23 mới từ 3.600.000 ₫
1 cũ từ 3.799.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công UT7600
Hãng sản xuất: NEEDTEK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.500.000 ₫
9 mới từ 3.499.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Timmy T-200A
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, / Xuất xứ: - /
0
3.200.000 ₫
12 mới từ 3.195.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
RONALD JACK RJB 200
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2800 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: -, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, / Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
0
2.550.000 ₫
8 mới từ 2.540.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Kingpower KP-670
Hãng sản xuất: KINGSPOWER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: In 2màu, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: Taiwan /
0
4.630.000 ₫
18 mới từ 4.630.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK T4000 TID-C
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, / Cổng kết nối: RS232, USB , RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.500.000 ₫
13 mới từ 2.500.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Soyal AR-716Ei
AR-716Ei. Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 11000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Màn hình LED/ Cổng kết nối: TCP/IP/ Xuất xứ: Taiwan /
0
9.600.000 ₫
8 mới từ 9.510.000 ₫
1 cũ từ 9.520.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-2600D
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.480.000 ₫
18 mới từ 1.480.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công in kim TIMEMASTER TM-920
Hãng sản xuất: TIMEMASTER / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 200 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện/ Cổng kết nối: -/ Xuất xứ: - /
0
3.785.000 ₫
5 mới từ 3.785.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Wise Eye WSE-8000T
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Chuông báo giờ, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.700.000 ₫
16 mới từ 2.699.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2700A
Hãng sản xuất: WISE EYE / Kiểu máy: Chấm công bằng thẻ giấy / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 Chức năng: In 2màu, Màn hình LCD, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện
0
2.350.000 ₫
18 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công Vân Tay thế hệ mới GIGATA 879C
Hãng sản xuất: GIGATA / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 3000 / Số lần ghi giao dịch: 100000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: -/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
3.300.000 ₫
17 mới từ 3.280.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "scan bằng tay"