Sản phẩm về "scan bằng tay"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy chấm công bằng dấu vân tay F-7
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: -, / Xuất xứ: - /
0
4.100.000 ₫
9 mới từ 4.090.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ, vân tay Soyal AR-821EF
Hãng sản xuất: SOYAL / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 1450 / Số lần ghi giao dịch: 11000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.000.000 ₫
15 mới từ 3.000.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay Bravo 5
Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 80000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: Thailand /
0
2.900.000 ₫
12 mới từ 2.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công kèm kiểm soát vào ra bằng vân tay Bravo 1
Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 30000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: TCP/IP, RS-232C, RS-485, / Xuất xứ: Thailand /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay  PFP 3700
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng thẻ, vân tay Suprema BEPL-OC
Hãng sản xuất: SUPREMA / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 5000 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, / Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: - /
5
7.860.000 ₫
15 mới từ 7.860.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay IDTECK LX007
Hãng sản xuất: IDTECK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 4000 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
28.859.000 ₫
1 mới từ 28.859.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ, vân tay IDTECK FINGER007SR
Hãng sản xuất: IDTECK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 1000 / Số lần ghi giao dịch: 26000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Korea /
0
28.900.000 ₫
4 mới từ 28.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay và kiểm soát vào ra BP5
Hãng sản xuất: PEGASUS / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 50 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Chuông báo giờ, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP, RS-232C, RS-422, RS-485, / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.868.000 ₫
7 mới từ 1.868.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay  H628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
0
2.399.000 ₫
8 mới từ 2.390.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay HITECH X- 628
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: -, / Cổng kết nối: Máy tính, RS232, TCP/IP, RS-485, / Xuất xứ: Malaysia /
4
2.400.000 ₫
18 mới từ 2.400.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay JT-008
Hãng sản xuất: J-TECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường, / Chức năng: Màn hình LCD, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa, / Cổng kết nối: Máy tính, USB , / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.000.000 ₫
12 mới từ 1.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Đầu đọc phụ dành cho máy chấm công bằng dấu vân tay  ROANLD JACK 5000A Pro
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 2 / Số lần ghi giao dịch: 80 / Kiểu lắp đặt: -/ Chức năng: Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo hết pin., Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB , RS-422, RS-485/ Xuất xứ: Malaysia /
0
1.390.000 ₫
13 mới từ 1.385.000 ₫
1 cũ
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay HITECH X999
Hãng sản xuất: HITECH / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 0 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Báo hết pin., Màn hình LED, Sử dụng SQL bảo mật, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, TCP/IP, RS-422/ Xuất xứ: Malaysia /
0
2.750.000 ₫
16 mới từ 2.750.000 ₫
1 cũ từ 2.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng Vân tay + thẻ cảm ứng MITA F08
Hãng sản xuất: MITA / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 0 / Số lần ghi giao dịch: 40000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LED/ Cổng kết nối: RS232, TCP/IP, RS-485/
0
4.300.000 ₫
24 mới từ 4.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay và thẻ Ronald Jack RJ600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công và kiểm soát ra vào cửa bẳng vân tay và thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
5
2.100.000 ₫
15 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng khuôn mặt + vân tay IFACE 05
Hãng sản xuất: IFACE / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 1500 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: RS232, USB , TCP/IP, RS-485/ Xuất xứ: - /
0
6.780.000 ₫
6 mới từ 6.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng khuôn mặt + vân tay IFACE 400
Hãng sản xuất: IFACE / Kiểu máy: Chấm công bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 2000 / Số lần ghi giao dịch: 1200 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: USB / Xuất xứ: - /
0
6.490.000 ₫
5 mới từ 6.460.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công bằng vân tay và thẻ cảm ứng Ronald Jack RJ-550A
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Chấm công bằng vân tay và dùng thẻ cảm ứng / Số vân tay tích hợp: 500 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Lưu điện, Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu, Báo đầy dữ liệu, Màn hình LED, Bảo vệ dữ liệu khi mất điện, Sử dụng SQL bảo mật/ Cổng kết nối: Máy tính, RS232, USB , TCP/IP/ Xuất xứ: Malaysia /
4
2.200.000 ₫
6 mới từ 2.200.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay và khuôn mặt ROANLD JACK  F600
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Kiểu máy: Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt và vân tay / Số vân tay tích hợp: 400 / Số lần ghi giao dịch: 50000 / Kiểu lắp đặt: Để bàn, Treo tường/ Chức năng: Màn hình LCD, Lấy dữ liệu bằng USB, Kiểm soát cửa/ Cổng kết nối: Máy tính, USB / Xuất xứ: Malaysia /
0
4.500.000 ₫
2 mới từ 4.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy chấm công

Sản phẩm về "scan bằng tay"