Sản phẩm về "prona"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Súng phun sơn Prona R71-G
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.47 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.500.000 ₫
10 mới từ 1.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona R2-F
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 35 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.2 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
940.000 ₫
11 mới từ 940.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona R71-G15
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 240 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.47 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.510.000 ₫
12 mới từ 1.510.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona R100-G15
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 225 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.38 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
2.040.000 ₫
12 mới từ 2.040.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona RL200-P10
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 500 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
4.900.000 ₫
12 mới từ 4.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona RL200-P08
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 500 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
4.800.000 ₫
11 mới từ 4.800.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn tự động Prona RA-200-P12
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 530 / Áp lực phun max (bar): 3 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
4.100.000 ₫
12 mới từ 4.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn tự động Prona RAL-200-P12
Loại: - / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 500 / Áp lực phun max (bar): 2 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
5.610.000 ₫
10 mới từ 5.610.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Súng phun sơn Prona R100-G10
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0.09 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trình (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
2.100.000 ₫
10 mới từ 2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy phun sơn
Máy bơm màng 1/2" Prona R-20
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
5.500.000 ₫
20 mới từ 5.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm màng
Máy bơm màng 1" Prona R-31
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
12.900.000 ₫
22 mới từ 12.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bơm màng
Cây khuấy sơn Prona RB-MN
Hãng sản xuất: Prona / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
3.500.000 ₫
14 mới từ 3.500.000 ₫
Máy mài khuôn Prona RP-7311
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.45 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.150.000 ₫
7 mới từ 1.150.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy mài khuôn
Máy mài khuôn Prona RP-7317
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.35 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
500.000 ₫
10 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy mài khuôn
Máy mài khuôn Prona RP-7318
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.62 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
500.000 ₫
9 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy mài khuôn
Máy mài khuôn Prona RP-7210R
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.55 / Xuất xứ: Nhật Bản /
0
1.250.000 ₫
10 mới từ 1.250.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy mài khuôn
Máy rút ri vê Prona RP-7333
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: 6.5 Kg/cm² / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.49 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
1.230.000 ₫
14 mới từ 1.230.000 ₫
1 cũ từ 1.921.875 ₫
Thuộc danh mục
Súng bắn đinh
Máy rút ri vê Prona RP-7380
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.88 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
11.500.000 ₫
10 mới từ 11.500.000 ₫
1 cũ từ 16.560.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng bắn đinh
Súng bắn đinh cuộn Prona C33/90-A3
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: 6.3kg/cm² / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 300 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
9.200.090 ₫
13 mới từ 9.200.090 ₫
Thuộc danh mục
Súng bắn đinh
Súng bắn đinh cuộn Prona C29/65-A1
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: 6.3kg/cm² / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 300 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
7.850.000 ₫
10 mới từ 7.850.000 ₫
Thuộc danh mục
Súng bắn đinh

Sản phẩm về "prona"