Sản phẩm về "phòng tắm hơi"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Phòng tắm massage Euroking - Noffer EU - 8600
Loại: Buồng tắm đứng / Hãng sản xuất: Euroking - Noffer / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Kính mờ / Tính năng: Sen tắm di động, / Xuất xứ: Hàng nhập ngoại /
0
33.379.000 VNĐ
4 mới từ 33.379.000 VNĐ
Phòng tắm massage Euroking - Noffer EU - 8601
Loại: Buồng tắm đứng / Hãng sản xuất: Euroking - Noffer / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Kính mờ / Tính năng: Sen tắm di động, / Xuất xứ: Hàng nhập ngoại /
0
34.272.000 VNĐ
5 mới từ 34.272.000 VNĐ
Phòng tắm massage Euroking - Noffer EU - 8603
Loại: Buồng tắm đứng / Hãng sản xuất: Euroking - Noffer / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Kính mờ / Tính năng: Sen tắm di động, / Xuất xứ: Hàng nhập ngoại /
4
32.700.000 VNĐ
4 mới từ 32.700.000 VNĐ
Phòng tắm đứng EU-4417A
Loại: Buồng tắm đứng / Hãng sản xuất: Euroking - Noffer / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Vách kính chịu nhiệt, Sen tắm di động, / Xuất xứ: Hàng nhập ngoại /
0
5.560.000 VNĐ
2 mới từ 5.560.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0735
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, / Xuất xứ: Italia /
0
72.743.000 VNĐ
5 mới từ 72.743.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0812
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, / Xuất xứ: Italia /
0
57.951.000 VNĐ
4 mới từ 57.951.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0818S
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, / Xuất xứ: Italia /
0
74.145.000 VNĐ
5 mới từ 74.145.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0819S
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, / Xuất xứ: Italia /
0
67.488.000 VNĐ
4 mới từ 67.488.000 VNĐ
Phòng tắm xông hơi massage Imex IM-3689 Đen
Loại: Buồng tắm đứng / Hãng sản xuất: Imex / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Đen trong / Tính năng: Xông hơi massage, Vách kính chịu nhiệt, Radio FM, Sen tắm di động, Cửa lùa 2 bên, Tạo sóng nước, Hệ thống loa, Điện thoại, TV kĩ thuật số, Massage chân, Xông hơi ướt, Gối đầu, Massage lưng, Hệ thống thông gió/ Xuất xứ: Việt Nhật /
0
79.800.000 VNĐ
2 mới từ 79.800.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A-0851
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt Xuất xứ: Italia /
0
61.523.000 VNĐ
4 mới từ 61.523.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 1280
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage/ Xuất xứ: Italia /
0
51.986.000 VNĐ
4 mới từ 51.986.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0861
Loại: Buồng xông hơi / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt Xuất xứ: Italia /
0
91.630.000 VNĐ
4 mới từ 91.630.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo A - 0830S
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt Xuất xứ: Italia /
0
78.450.000 VNĐ
4 mới từ 78.450.000 VNĐ
Phòng tắm Appollo TS - 120W
Loại: Buồng tắm đa năng / Hãng sản xuất: Appollo / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Trong suốt Xuất xứ: Italia /
0
40.018.000 VNĐ
4 mới từ 40.018.000 VNĐ
Phòng tắm xông hơi massage Imex IM-3693
Loại: Buồng tắm massage / Hãng sản xuất: Imex / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, Vách kính chịu nhiệt, Radio FM, Sen tắm di động, Cửa lùa 2 bên, Massage chân, Xông hơi ướt, Khung xương mạ Crome, Hệ thống thông gió/ Xuất xứ: Việt Nhật /
0
59.850.000 VNĐ
3 mới từ 59.850.000 VNĐ
Phòng tắm xông hơi massage Imex IM-2024
Loại: Buồng tắm massage / Hãng sản xuất: Imex / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, Vách kính chịu nhiệt, Radio FM, Sen tắm di động, Cửa lùa 2 bên, Hệ thống loa, Massage chân, Xông hơi ướt, Khung xương mạ Crome, Hệ thống thông gió/ Xuất xứ: Việt Nhật /
0
47.500.000 VNĐ
2 mới từ 47.500.000 VNĐ
Phòng tắm xông hơi massage Imex IM-3031A
Loại: Buồng tắm massage / Hãng sản xuất: Imex / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, Vách kính chịu nhiệt, Radio FM, Sen tắm di động, Cửa lùa 2 bên, Tạo sóng nước, Hệ thống loa, Massage chân, Xông hơi ướt, Khung xương mạ Crome, Gối đầu, Hệ thống thông gió/ Xuất xứ: Việt Nhật /
0
59.850.000 VNĐ
2 mới từ 59.850.000 VNĐ
Phòng tắm hơi massage Imex IM-8209
Loại: Buồng tắm hơi massage / Hãng sản xuất: Imex / Điện năng tiêu thụ (Kw): Đang cập nhật / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Xông hơi massage, Vách kính chịu nhiệt, Radio FM, Sen tắm di động, Cửa lùa 2 bên, Tạo sóng nước, Điện thoại, Massage chân, Xông hơi ướt, Khung xương mạ Crome, Gối đầu/ Xuất xứ: Việt Nhật /
0
45.600.000 VNĐ
2 mới từ 45.600.000 VNĐ
Phòng tắm đứng Massage Datkeys OLS-SR86102S
Loại: Buồng tắm massage / Hãng sản xuất: DATKEYS / Điện năng tiêu thụ (Kw): - / Màu sắc kính chắn: Đang cập nhật / Tính năng: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Việt Nam /
0
35.100.000 VNĐ
Phòng tắm đứng EU - 4008B
Loại: Khay tắm đứng / Hãng sản xuất: Euroking - Noffer / Màu sắc kính chắn: Trong suốt / Tính năng: Phòng tắm thường/ Xuất xứ: Malaysia /
0
6.970.000 VNĐ

Sản phẩm về "phòng tắm hơi"