Sản phẩm về "giường khám"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Đèn đọc 1 phim X- Quang
Chức năng: Khám, chữa bệnh/ Chất liệu: Inox / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
0
750.000 ₫
14 mới từ 750.000 ₫
Thuộc danh mục
Vật tư y tế
Giường 2 tay quay
Xuất xứ: Đang cập nhật / Trọng lượng (Kg): 0 / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
4
5.990.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường 1 tay quay
Trọng lượng (Kg): 0 /
5
5.290.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân Hoàng Khang 01
Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân Hoàng Khang 02
Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân Hoàng Khang 03
Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.900.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân nâng đầu Hoàng Khang 04
Xuất xứ: Việt Nam /
0
1.970.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân 1 tay quay 05
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
2.450.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân 1 tay quay có nệm 06
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
2.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân 2 tay quay 07
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
2.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân - giường khám 08
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
2.870.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân có cây móc màn 09
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
1.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường inox bệnh nhân có bánh xe 10
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
2.100.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng tách thành xe lăn điều khiển bằng tay quay KT-GB07B(C09)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
25.890.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng 3 chức năng điều khiển bằng điện KT-GB01(CS19E)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
22.750.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng 4 tay quay điều khiển bằng tay quay KT-GB03(C08)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
16.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng 3 tay quay điều khiển bằng tay quay KT-GB04(CS18)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
11.550.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng 5 tay quay điều khiển bằng tay quay KT-GB02(C04)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
0
18.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng MKC điều khiển bằng điện kết hợp tay quay KT-GB09(C05)
Xuất xứ: Trung Quốc /
0
29.950.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám
Giường bệnh đa năng MKC 2 tay quay điều khiển bằng tay quay KT-GB05(CS19)
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Đang cập nhật /
5
9.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Bàn mổ, giường khám

Sản phẩm về "giường khám"