Sản phẩm về "dạng nước"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Trà dây Túi Lọc Trị Viêm Loét Dạ Dày Vi Khuẩn HP
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Hộp giấy / Xuất xứ: Việt Nam /
0
55.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà móc câu thượng hạng MCTH
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Ép chân không / Xuất xứ: Việt Nam /
0
225.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà tôm nõn thượng hãng TNTH
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Ép chân không / Xuất xứ: Việt Nam /
0
425.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà tôm nõn cao cấp TNCC
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Ép chân không / Xuất xứ: Việt Nam /
0
600.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Matcha Bảo Lộc 100g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Matcha / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
189.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Matcha Bảo Lộc 200g Tặng Bình Lắc
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Matcha / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
339.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Matcha Bảo Lộc 300g Tặng Bình Lắc
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Matcha / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
439.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Matcha Bảo Lộc 400g Tặng Bình Lắc
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Matcha / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
599.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Matcha Bảo Lộc 600g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Matcha / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
660.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cự Loại Thuần Việt 100g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
160.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cự Loại Thuần Việt 200g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
300.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cự Loại Thuần Việt 300g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
420.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cự Loại Thuần Việt 400g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
540.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cự Loại Thuần Việt 500g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Đang cập nhật / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
650.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà Ô Long Cô Cự 200g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
150.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà Ô Long Cô Cự 400g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
300.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà Ô Long Cô Cự 600g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
360.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà Ô Long Cô Cự 800g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
450.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Trà Ô Long Cô Cự 1Kg
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Túi / Xuất xứ: Việt Nam /
0
550.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà
Bột Trà Xanh Cô Cư Loại Ô Long 200g
Hãng sản xuất: Bảo Lộc / Loại trà: Trà bổ dưỡng - Trà Ô Long / Dạng thành phẩm: Trà qua chế biến - Lọ thủy tinh / Xuất xứ: Việt Nam /
0
420.000 ₫
Thuộc danh mục
Trà

Sản phẩm về "dạng nước"