Sản phẩm về "app"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm APP HP 2524
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 158 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
8.100.000 ₫
22 mới từ 8.000.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP HP 4008
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
7.100.000 ₫
15 mới từ 7.100.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP KT 6110
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 11 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
60.000.000 ₫
18 mới từ 60.000.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP JKCH 50
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
5.300.000 ₫
23 mới từ 5.300.000 ₫
Máy bơm APP MT-85T
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 2200 / Taiwan /
0
4.600.000 ₫
24 mới từ 4.500.000 ₫
Máy bơm APP SJ 10
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
2.750.000 ₫
13 mới từ 2.700.000 ₫
Máy bơm APP PW 125E
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.190.000 ₫
24 mới từ 980.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP PW 200E
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.465.000 ₫
24 mới từ 1.190.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP MT-84
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 250 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
3.950.000 ₫
24 mới từ 3.900.000 ₫
1 cũ
Bơm đa tầng cánh APP MT 46
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 80 / Sức hút (m): 7 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
4.600.000 ₫
23 mới từ 3.700.000 ₫
Bơm hố móng APP SV 30
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 48 / Công suất (kW): 3.7 / Sức hút tối đa (m): 18 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
4.500.000 ₫
12 mới từ 4.500.000 ₫
Máy bơm APP PW 381E
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.7 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.450.000 ₫
22 mới từ 1.950.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP PW-200EA
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.3 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.350.000 ₫
22 mới từ 1.340.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP SW-50
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
0
1.970.000 ₫
20 mới từ 1.950.000 ₫
1 cũ
Máy bơm APP SW-250S (Inox 316)
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1850 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Taiwan /
0
5.500.000 ₫
27 mới từ 4.800.000 ₫
1 cũ
Bơm chìm APP BPS 100
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.46 / Cột áp (m): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
900.000 ₫
25 mới từ 880.000 ₫
1 cũ
Máy bơm tăng áp App Home 10
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
5.200.000 ₫
15 mới từ 5.200.000 ₫
1 cũ
Bơm thải bẩn APP 65ADL
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
13.200.000 ₫
15 mới từ 13.200.000 ₫
Bơm thải bẩn APP 80ADV
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 3.7 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 21 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
19.200.000 ₫
11 mới từ 19.200.000 ₫
Máy bơm nước thải nghiền nát APP GC-50
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 3.7 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 340 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 42 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Taiwan /
0
56.000.000 ₫
16 mới từ 56.000.000 ₫

Sản phẩm về "app"