Sản phẩm về "app"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Máy bơm APP SP 4007
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 42 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
11.200.000 ₫
14 mới từ 11.200.000 ₫
Máy bơm APP BS12-6
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 87 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
25.200.000 ₫
12 mới từ 16.000.000 ₫
Máy bơm APP BS12-8
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 114 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
32.000.000 ₫
12 mới từ 32.000.000 ₫
Máy bơm APP KT 322
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
17.200.000 ₫
14 mới từ 17.200.000 ₫
Máy bơm APP MT-44T
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
2.500.000 ₫
19 mới từ 2.500.000 ₫
Máy bơm APP MT-85T
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 2200 / Taiwan /
0
4.600.000 ₫
19 mới từ 4.500.000 ₫
Máy bơm APP SJ 10
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
2.800.000 ₫
13 mới từ 2.700.000 ₫
Máy thổi khí APP RB-022
Công suất (kw): 1 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
12.600.000 ₫
24 mới từ 7.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Máy thổi khí
Máy bơm APP SP 1812
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
8.700.000 ₫
9 mới từ 8.700.000 ₫
Máy bơm tăng áp App Home 05
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
4.800.000 ₫
8 mới từ 4.660.000 ₫
Máy bơm APP MT-83
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 18 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 32 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
3.700.000 ₫
21 mới từ 3.700.000 ₫
Máy bơm APP AC 33
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 170 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
77.000.000 ₫
11 mới từ 77.000.000 ₫
Máy bơm APP SP 4007 1 Pha
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 42 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
0
11.200.000 ₫
12 mới từ 11.200.000 ₫
Bơm dầu HP-1000
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
0
2.450.000 ₫
13 mới từ 2.450.000 ₫
Máy bơm tuần hoàn nước APP SMP-20
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (lít/phút): 21 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 9 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
5.650.000 ₫
16 mới từ 5.500.000 ₫
Máy bơm tuần hoàn nước APP CBP-330T 380V
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (lít/phút): 34.79 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 10 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
6.050.000 ₫
16 mới từ 6.000.000 ₫
Máy bơm nước thải sạch APP KS 30
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 4.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
9.700.000 ₫
15 mới từ 8.700.000 ₫
Máy bơm nước thải bẩn APP 80ADVS52.2
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
16.389.500 ₫
16 mới từ 16.100.000 ₫
Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-220
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 24 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
4.950.000 ₫
19 mới từ 4.950.000 ₫
Máy bơm nước thải trục ngang APP SWO-220T
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 24 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
4.600.000 ₫
19 mới từ 4.500.000 ₫

Sản phẩm về "app"