Sản phẩm về "Điện thoại"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Pin Motorola BC70
Hãng sản xuất: Motorola / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 900mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
70.000 ₫
1 mới từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin HTC Dopod  HD2
Hãng sản xuất: HTC / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1230mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
70.000 ₫
1 mới từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin HTC A3333
Hãng sản xuất: HTC / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1300mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
70.000 ₫
2 mới từ 70.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin T-Mobile Desire
Hãng sản xuất: HTC / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1400mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
60.000 ₫
2 mới từ 60.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin HTC Google G11
Hãng sản xuất: HTC / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1450mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
60.000 ₫
2 mới từ 60.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin LG KG270
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 750mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
50.000 ₫
1 mới từ 50.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin iPhone 4 1420mAh
Hãng sản xuất: Apple / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1420mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
0
130.000 ₫
3 mới từ 130.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin LG LGIP400N
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
0
80.000 ₫
2 mới từ 80.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin HTC One X+ (BJ83100)
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1800mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
170.000 ₫
2 mới từ 170.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Sony ST27i
Hãng sản xuất: Sony / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1265mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
180.000 ₫
2 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin iphone 5S zin
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
4
120.000 ₫
3 mới từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Oppo BLP533
Hãng sản xuất: Oppo / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: China /
0
180.000 ₫
3 mới từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Oppo BLP539
Hãng sản xuất: Oppo / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2500mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
4
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Oppo BLP537
Hãng sản xuất: Oppo / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2050mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin iPhone 4
Hãng sản xuất: Alcatel / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1420mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
120.000 ₫
2 mới từ 120.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin BP6A100 cho HTC Desire 300
Hãng sản xuất: HTC / Loại pin: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1650mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
130.000 ₫
2 mới từ 130.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Microsoft Lumia 435
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1560mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
0
75.000 ₫
2 mới từ 75.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin điện thoại LG BL-42D1F
Hãng sản xuất: LG / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 2700mAh / Volt (điện thế): 3.85V / Xuất xứ: China /
4
145.000 ₫
3 mới từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin điện thoại LG BL-41ZH
Hãng sản xuất: LG / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1900mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
5
145.000 ₫
1 mới từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại
Pin Sony E4 2300mAh
Hãng sản xuất: Sony-Ericson / Loại pin: Li-Pol / Dung lượng Pin: 2300mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
0
200.000 ₫
3 mới từ 200.000 ₫
Thuộc danh mục
Pin điện thoại

Sản phẩm về "Điện thoại"