Các tin rao vặt của thành viên cnstahelp2011
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Có tổng số 522 tin rao vặt.
Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
 • Dàn Game Bootrom máy cấu hình khủng H71 cần thanh lý gấp Tại HN (23   0)

  CHI TIET - Main : H71 Intel FPT VGA 1GB - Support Coi3 – Coi 5 – Coi 7 - Cpu : Intel G1610 Core dual 2.6 Ghz LGA 1155 - Ram : 2Gb bus 1333 Dynet - HDD : HDD 500G / 64MB SATA Game on Server...
  cnstahelp2011 11/03/2014 - 11:35 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dan Game 18 bộ G2010 chạy Game Server giá rẻ (44   0)

  - Main : H71 Intel FPT VGA 1GB - Support Coi3–Coi5–Coi7 - Cpu : Intel G2010 Core dual 2.8 Ghz LGA 1155 - Ram : DDRam3 2Gb bus 1333 Dynet - HDD : HDD 500G / 64MB SATA Game on Server - Pus :...
  cnstahelp2011 11/03/2014 - 11:34 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (15   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: G41 Intel chipset Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard...
  cnstahelp2011 05/03/2014 - 09:35 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (24   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 05/03/2014 - 09:35 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (18   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: G41 Intel chipset Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard...
  cnstahelp2011 01/03/2014 - 10:23 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (20   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 01/03/2014 - 10:21 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (18   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 28/02/2014 - 14:31 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (12   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: G41 Intel chipset Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard...
  cnstahelp2011 28/02/2014 - 14:29 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (21   0)

  cnstahelp2011 18/02/2014 - 10:57 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (30   0)

  cnstahelp2011 18/02/2014 - 10:57 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (22   0)

  cnstahelp2011 13/02/2014 - 09:21 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (23   0)

  cnstahelp2011 13/02/2014 - 09:15 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (13   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: G41 Intel chipset Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard...
  cnstahelp2011 12/02/2014 - 09:09 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (70   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 12/02/2014 - 09:05 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (25   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 11/02/2014 - 09:21 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (15   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 11/02/2014 - 09:18 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (17   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 10/02/2014 - 10:18 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (6   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 10/02/2014 - 10:16 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (20   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 08/02/2014 - 09:46 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (15   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 08/02/2014 - 09:44 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (20   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 07/02/2014 - 09:17 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (35   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 07/02/2014 - 09:16 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (12   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 06/02/2014 - 09:40 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (15   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 06/02/2014 - 09:38 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... (20   0)

  Thanh lý 18 bộ G41 giá rẻ... - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E5200 Dual core 2.5x2 - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : 1Gb = 1024 Mb Onboard - Vỏ...
  cnstahelp2011 05/02/2014 - 09:35 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (18   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 05/02/2014 - 09:19 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game E7400 giá cực shok (40   0)

  Thanh lý dàn game E7400 giá cực shok - Main: Giga G41 Max ram Gb - CPU : E7400 Dual core - DDRam : DDR 2Gb Dual ram .. - HDD : 160GB Sam sung FPT - VGA Rời 1Gb Giga 9500GT - 128bit -...
  cnstahelp2011 25/01/2014 - 09:37 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (89   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 25/01/2014 - 09:34 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (28   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 24/01/2014 - 09:10 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (17   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 17/01/2014 - 09:37 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (8   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 17/01/2014 - 09:34 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (14   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 16/01/2014 - 09:34 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (22   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 16/01/2014 - 09:32 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (19   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 15/01/2014 - 09:32 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (19   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 15/01/2014 - 09:28 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (11   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 14/01/2014 - 09:35 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (22   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 14/01/2014 - 09:33 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp (20   0)

  Dàn Game 25 máy Ram 4Gb G1610 – LCD 19 cần thanh lý gấp Bộ vi xử lý: Intel® Dual corl chipset SK 1155 Bo mạch chủ: H71 FPT Intel chipset SK 1155 Bộ nhớ trong: Kington 4Gb...
  cnstahelp2011 13/01/2014 - 09:38 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (38   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 13/01/2014 - 09:38 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
 • Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok (17   0)

  Thanh lý dàn game Ê6300 giá cực shok - Main: MSI G41M - P33 - CPU : Ê6300 MZH B us 1066 - DDR3 : 2GB/1333 Gskill Mai hoàng - HDD : 160GB Sam sung FPT - Card : Rời 1GB N430 MSI DR3 -...
  cnstahelp2011 11/01/2014 - 12:26 trong Máy tính Desktop
  Thỏa thuận...
Có tổng số 522 tin rao vặt về Các tin rao vặt của thành viên cnstahelp2011.
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..