139 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

CÔNG TY TNHH AN PHÚ VĂN PHÒNG SỐ 2 NGÕ TRÀNG TIỀN PHỐ PHAN CHU TRINH QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI: 0462532377, FAX 0438532576; HOTLINE 0913086472 (MR HẢI); WEBSITE: WWW.ANPHUCHEM.VN ...
Chát với người đăng
Chia sẻ
150  0
Tên: Methyl Ethyl Ketone, MEK CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
Chát với người đăng
Chia sẻ
1.357  0
Tên: isopropyl alcohol, IPA, iso-propanol, isopropanol CTHH: C3H8O Quy cách: 160kg/thùng, 163kg/thùng Xuất xứ: Nam Phi, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Nguyen Cat 12/09/2015 - 22:27 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
489  0
Tên: Methylene Chloride, dichloromethane, MC CTHH: CH2Cl2 Quy cách: 250kg/thùng, 260kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Hoang Buu 12/09/2015 - 18:58 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
157  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Nghia Ba 10/09/2015 - 19:23 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
87  0
Tên: isopropyl alcohol, IPA, iso-propanol, isopropanol CTHH: C3H8O Quy cách: 160kg/thùng, 163kg/thùng Xuất xứ: Nam Phi, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Trung Anh 07/09/2015 - 19:22 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
334  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Hoang Ba 06/09/2015 - 21:44 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
285  0
Tên: acetone, axeton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334 ...

Duc Hao 05/09/2015 - 19:36 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
288  0
Tên: Methylene Chloride, dichloromethane, MC CTHH: CH2Cl2 Quy cách: 250kg/thùng, 260kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Duc Hao 04/09/2015 - 19:52 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
782  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Bao Chau 03/09/2015 - 20:00 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
182  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Long Bien 29/08/2015 - 22:02 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
87  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Gia Bao 29/08/2015 - 20:27 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
122  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, dung môi axeton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...

Duc Dan 22/08/2015 - 22:10 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
128  0
Tên: acetone, dung môi axeton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...

Duy Ca 15/08/2015 - 19:23 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
332  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Nguyen Cat 08/08/2015 - 23:16 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
97  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Hai Bang 01/08/2015 - 23:01 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
121  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Trung Anh 29/07/2015 - 22:28 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
139  0
Tên: acetone, axeton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334 ...

Gia Bao 23/07/2015 - 19:29 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
245  0
Tên: isopropyl alcohol, IPA, Iso-propanol, isopropanol CTHH: C3H8O Quy cách: 160kg/thùng, 163kg/thùng Xuất xứ: Nam Phi, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Hai Bang 18/07/2015 - 22:10 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
112  0
Tên: MEK, Methyl Ethyl Ketone CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...
Chát với người đăng
Chia sẻ
191  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, axeton, Dimethyl Ketone, DMK, 2-propanone, Aceton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...
Chát với người đăng
Chia sẻ
196  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, axeton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334 ...

Hoang Buu 11/07/2015 - 20:23 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
121  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Bao Chau 09/07/2015 - 22:02 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
242  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Duc Dan 08/07/2015 - 22:07 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
104  0
Tên: IPA, isopropyl alcohol, Iso-propanol, isopropanol CTHH: C3H8O Quy cách: 160kg/thùng, 163kg/thùng Xuất xứ: Nam Phi, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Bao Chau 04/07/2015 - 23:05 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
100  0
Tên: Trichloroethylene, TCE, Trichlor CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Duy Anh 02/07/2015 - 22:10 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
111  0
Tên: Methyl Ethyl Ketone, MEK CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Hoang Hai 01/07/2015 - 22:32 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
113  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, axeton, DMK CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...

Phu Gia 29/06/2015 - 22:24 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
113  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Hoang Ba 27/06/2015 - 22:28 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
126  0
Tên: Trichloroethylene, TCE CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...

Hoang Buu 22/06/2015 - 22:45 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
104  0
Tên: Methylene Chloride, MC, dichloromethane CTHH: CH2Cl2 Quy cách: 250kg/thùng, 260kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh...

Trung Anh 20/06/2015 - 22:24 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
96  0
Tên: Methyl Ethyl Ketone, MEK CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Long Bien 17/06/2015 - 22:49 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
123  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, DMK, axeton, Dimethyl Ketone, 2-propanone, Aceton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...

Gia Binh 15/06/2015 - 22:12 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
83  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Duy Anh 14/06/2015 - 22:04 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
122  0
Bán Trichloroethylene, TCE (C2HCl3) Tên: Trichloroethylene, TCE CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ...

hóa chất 13/06/2015 - 23:05 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
147  0
Tên: Methyl Ethyl Ketone, MEK CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...

Phu Gia 10/06/2015 - 22:28 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
81  0

Thỏa thuận...

Tên: acetone, DMK, axeton, Dimethyl Ketone, 2-propanone, Aceton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...

Hoang Bac 06/06/2015 - 22:13 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
90  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Bao Chau 04/06/2015 - 22:20 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
118  0
Tên: acetone, DMK, axeton, Dimethyl Ketone, 2-propanone, Aceton CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...

Hoang Buu 31/05/2015 - 22:31 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
125  0
Tên: PERCHLOROETHYLENE, PCE, Tetrachloroethylene CTHH: C2Cl4 Quy cách: 300kg/thùng Xuất xứ: Nhật Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...

Hoang Bach 29/05/2015 - 21:09 Chất tẩy rửa

Chát với người đăng
Chia sẻ
106  0
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan