374 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

Bạn mở công ty, đang có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh. Khó khăn không biết bắt đầu từ đâu để nhanh chóng và dể dàng có được giấy phép kinh doanh. Nắm được nhu cầu đó, chúng tôi cung cấp cho bạn...
413 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
444 
: CÔNG TY TƯ VẤN THIÊN BÌNH LUẬT Công ty tư vấn Thiên Bình Luật cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp như sau: + Tư vấn thay đổi tên công ty: tên công ty...
417 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
354 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
347 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
343 
Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể thay đổi loại hình của doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh...
313 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
291 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
289 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
279 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
261 
I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh,...
256 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
254 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
244 
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: CÔNG TY TƯ VẤN THIÊN BÌNH LUẬT Công ty tư vấn Thiên Bình Luật cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng...
238 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
233 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
229 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước bao gồm: 1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh - Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp...
226 
Luật sư Đông Đô hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau: 1. Chuẩn bị tài liệu xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau : -...
217 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
216 
1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – theo mẫu. - Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc...
194 
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp giấy phép được phép kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế. ...
185 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
180 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
179 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
154 
Luật sư Đông Đô hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau: Hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu và Luật...
154 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
153 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
149 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
148 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
148 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
148 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
142 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước bao gồm: 1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh - Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp...
133 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
119 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
112 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
104 
Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty bạn có thể tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh...
102 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
96 
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động...
92 
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản Theo quy định tại thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 153/2007/NĐ-CP việc doanh nghiệp đang hoạt động có...
83 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan