256 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

Mi Nguyen 02/07/2015 - 11:14 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
7.006 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 29/10/2014 - 10:59 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
106 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 10/10/2014 - 11:04 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
82 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 09/10/2014 - 10:35 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
84 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 06/10/2014 - 14:13 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
212 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC (HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH...

Linh 09/10/2014 - 10:37 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
77 
Học liên thông đại học ngành Kế toán ở đâu uy tín và tốt nhất tại Hà Nội? TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC 1.Ngành đào tạo: - Kế toán - Quản trị kinh...

Vũ Duy Khang 15/09/2014 - 15:26 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
477 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành ngày 25 tháng 1 năm 1956. Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học...

nguyễn thắng 22/08/2014 - 08:32 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
88 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 29/08/2014 - 10:25 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
92 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH ) 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Quản trị...

Linh 28/07/2014 - 12:53 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
99 
Trường đại học kinh doanh công nghệ tuyển sinh liên thông trung cấp lên đại học năm 2014 nhận cả bằng trái ngành. Liên thông đại học kinh doanh công nghệ năm 2014 1. Các...

TRA GIANG VO 18/07/2014 - 23:31 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
147 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 04/08/2014 - 15:20 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
87 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH ) 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Quản trị...

Linh 04/08/2014 - 15:17 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
62 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 28/07/2014 - 12:58 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
79 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 21/07/2014 - 15:15 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
80 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 16/07/2014 - 15:47 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
108 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/Ngành đào tạo: - Công nghệ thông tin ( cấp bằng kỹ sư ) - Quản trị kinh doanh ( cấp bằng cử nhân ) - Kế toán ( cấp bằng cử...

Thầy Trung 10/07/2014 - 09:02 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
130 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 26/06/2014 - 09:59 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
126 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2014 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Tài chính ngân...

Linh 16/06/2014 - 13:56 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
107 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Đặt tại Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội (Sau Bến xe Mỹ Đình 300m) 1/Ngành đào tạo: - Công nghệ thông tin (...

nguyễn vân 09/06/2014 - 08:48 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
103 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học kinh doanh và công nghệ tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học chính quy I.Các ngành đào tạo: - Kế toán - Tài chính...

nguyễn vân 06/06/2014 - 13:58 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
188 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học chính I: Các ngành đào tạo liên...

nguyễn vân 04/06/2014 - 10:49 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
112 
ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – HỆ CHÍNH QUY 1. Ngành tuyển sinh: - Quản trị kinh doanh - Kế toán 2. Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng...

nguyễn vân 04/06/2014 - 10:45 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
116 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học chính I: Các ngành đào tạo...

nguyễn vân 02/06/2014 - 09:37 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
118 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cáp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học chính I: Các...

Nguyễn Thanh Vân 02/06/2014 - 09:22 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
121 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Mini MBA) 1. Đối tượng: 1.1. Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phó các bộ phận quản lý. 1.2. Chuyên viên, trợ lý, thư ký giám đốc. 1.3. Tất...

phuonghanh2210 13/05/2014 - 15:45 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
134 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC Đặt tại Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội (Sau Bến xe Mỹ Đình 300m) 1/Ngành đào tạo: - Công nghệ thông tin (...

Nguyễn vân 31/05/2014 - 10:00 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
107 
ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ...

Mi Nguyen 17/04/2014 - 14:18 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
8.896 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ,CAO ĐẲNG NGHỀ...
Chat với người đăng
Chia sẻ
3.194 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ,CAO ĐẲNG NGHỀ...
Chat với người đăng
Chia sẻ
2.755 
ĐH Công nghệ Đông Á tuyển sinh liên thông CĐ, ĐH chính quy năm 2014 Liên thông từ Trung cấp – Cao đẳng – Đại học chính quy ngành: - Quản trị kinh doanh - Kế toán - Tài chính – Ngân...
Chat với người đăng
Chia sẻ
277 
Thông Tin Tuyển sinh Cao học, liên thông, văn bằng 2, tại chức. Xét tuyển ĐẠI HỌC, trung cấp, cao đẳng 2014 I. Cao học - Thạc sỹ - Cao học Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội : Ngành kế...
Chat với người đăng
Chia sẻ
241 
Tuyển sinh đại học năm 2013 - 0933668666 Tuyển sinh đại học năm 2013 - 0933668666 tuyển sinh tại chức thương mại năm 2013 - 0933668666 THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC TẠI CHỨC NĂM 2013 1. Các...

Cần vay tiền 07/01/2014 - 10:31 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
100 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ,CAO ĐẲNG NGHỀ...
Chat với người đăng
Chia sẻ
85 
Tai chuc bach khoa , đại học tại chức bách khoa hà nội , đại học bách khoa tuyển sinh năm 2013, tại chức ngành quản trị kinh doanh 2013 , đại học tại chức khoa công nghệ thông tin , tuyển sinh tại...

Trần Ngọc Bình 23/09/2013 - 10:51 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
663 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ, TIẾNG ANH KINH DOANH – ĐỢT 1 NĂM 2013 ...

Phạm Dương 18/09/2013 - 18:27 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
423 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT NĂM 2013 - HỆ CHÍNH QUY 1. Ngành tuyển sinh văn bằng 2 : - Luật kinh tế , Quản lý nhà nước. 2....

tuvantuyensinh247 04/09/2013 - 10:51 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
156 
Lien thong dai hoc thuong mai nam 2013| tuyển sinh liên thông đại học thương mại năm 2013| lien thong dai hoc| lien thong dai hoc nganh quan tri kinh doanh| lien thong ke toan| lien thong trung cap...

tuvantuyensinh247 22/08/2013 - 21:20 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
202 
ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013 Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học 1. Ngành tuyển sinh: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...

nguyễn thắng 11/07/2013 - 23:37 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
324 
ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ...

Mi Nguyen 04/07/2013 - 14:40 Đại học

Chat với người đăng
Chia sẻ
120 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan