9223 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

Tên: N-Propyl Acetate, NPAC CTHH: C5H10O2 Quy cách: 180kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
2.059 
Tên: Methyl Acetate CTHH: C3H6O2 Quy cách: 180kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, TQ Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
2.035 
Tên: isobutanol, Iso-Butanol CTHH: C4H10O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
2.009 
Tên: N-Hexane CTHH: C6H14 Quy cách: 135kg/thùng Xuất xứ: Hàn Quốc Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334 THÔNG...
1.947 
Tên: Diethanolamine, DEA CTHH: C4H11NO2 Quy cách: 215kg/thùng Xuất xứ: Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334...
1.926 
Tên: Methanol, Methyl alcohol CTHH: C4H4O, CH3OH Quy cách: hàng xá hoặc 163kg/thùng Xuất xứ: Mã Lai, Arap Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh...
1.801 
Bán Ethyl Acetate, EAC (C4H8O2) Tên: Ethyl Acetate, EAC CTHH: C4H8O2 Quy cách: hàng xá, hàng bồn, 180kg/thùng Xuất xứ: TQ Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh:...
1.531 
Bán Trichloroethylene, TCE (C2HCl3) Tên: Trichloroethylene, TCE CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ...
1.375 
Bán Maleic 1305, 1307, 902 Tên: Maleic 1305, 1307, 902 CTHH: Quy cách: 25kg/bao Xuất xứ: TQ Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 ...
1.361 
Tên: TEA, TRIETHANOLAMINE CTHH: C6H15NO3 Quy cách: 230kg/thùng Xuất xứ: Đức Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh...
1.150 
Tên: Dimethylformamide, DMF CTHH: C3H7NO Quy cách: 190kg/thùng Xuất xứ: Trung Quốc Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
939 
Tên: Isophorone, A783 CTHH: C9H14O Quy cách: 190kg/thùng Xuất xứ: Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334 ...
568 
Tên: Cyclohexanone, CYC, anone CTHH: C6H10O Quy cách: 190kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Hà Lan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...
155 
Tên: DiButyl Phthalate, DBP CTHH: C16H22O4 Quy cách: 210kg/thùng Xuất xứ: Đức, Indo Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
155 
Tên: Diethylene Glycol, DEG CTHH: C4H10O3 Quy cách: 225kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Indo Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long...
135 
Bán Glycerine, Glycerol, Glycerin (C3H8O3) Tên: Glycerine, Glycerol, Glycerin CTHH: C3H8O3 Quy cách: 250kg/thùng Xuất xứ: Indo Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh...
126 
Bán Methyl Acetate (C3H6O) Tên: Methyl Acetate CTHH: C3H6O Quy cách: 180kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, TQ Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải -...
125 
Tên: Acetone, propanone CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
121 
Tên: Diethanolamine, DEA CTHH: C4H11NO2 Quy cách: 215kg/thùng Xuất xứ: Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long - 0918906334...
113 
Tên: monoethanolamine, Monoethanol amine (MEA), ethanolamine CTHH: C2H7NO Quy cách: 210kg/thùng Xuất xứ: BASF Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải -...
108 
KINH DOANH HÓA CHẤT; binh tri chemicals Tên: Acetone, Xylene, Toluene, Butyl Acetate, Methanol Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...
108 
Tên: DOP, Dioctyl Phthalate, DEHP, Palatinol AH CTHH: C24H38O4 Quy cách: 2000kg/thùng Xuất xứ: Đức, Thái Lan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh...
107 
Tên: Trichloroethylene, TCE CTHH: C2HCl3 Quy cách: 290kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Nga Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
105 
Tên: Glycerine, Glycerin, Glycerol CTHH: C3H8O3 Quy cách: 250kg/thùng Xuất xứ: Indo Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
103 
Bán Acetone, DMK (C3H6O) Tên: Acetone, DMK CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...
98 
Tên: Toluene, Toluol CTHH: C6H5CH3, C7H8 Quy cách: hàng xá, hàng bồn hoặc 179kg/thùng Xuất xứ: Hàn Quốc, Thái Lan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách...
96 
Tên: Butyl Glycol, Butyl Cellosolve, BCS CTHH: C6H14O2 Quy cách: 185kg/thùng Xuất xứ: Mỹ, Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...
94 
Tên: Cellosolve Acetate, CAC, Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate CTHH: C6H12O3 Quy cách: 200kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ...
93 
Bán Methyl Ethyl Ketone, MEK (C4H8O) Tên: Methyl Ethyl Ketone, MEK CTHH: C4H8O Quy cách: 165kg/thùng Xuất xứ: Nhật, Đài Loan, TQ Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ...
93 
Tên: Butyl Glycol, Butyl Cellosolve, BCS CTHH: C6H14O2 Quy cách: 185kg/thùng Xuất xứ: Mỹ, Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn...
81 
Tên: Cellosolve Acetate, CAC, Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate CTHH: C6H12O3 Quy cách: 200kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ...
81 
Tên: TEA, Triethanolamine CTHH: C6H15NO3 Quy cách: 230kg/thùng Xuất xứ: Đức Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
81 
Tên: Dimethylformamide, DMF CTHH: C3H7NO Quy cách: 190kg/thùng Xuất xứ: Trung Quốc Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
80 
Tên: Ethyl Acetate, EA CTHH: C4H8O2 Quy cách: hàng xá, hàng bồn, 180kg/thùng Xuất xứ: TQ Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...
79 
Tên: Diethylene Glycol, DEG CTHH: C4H10O3 Quy cách: 225kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Indo Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long...
68 
Tên: Acetone, propanone CTHH: C3H6O Quy cách: 160kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan Liên hệ: Nhân viên kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
64 
Cửa hàng bán & giới thiệu SP Axit Sunfuric Supe Lâm Thao Kinh doanh& Vận chuyển Axit sunfuric H2SO4 98% CÔNG TY TNHH AN PHÚ LÂM THAO A Phú: 0916 199 933; 0973 121 646; A Toan: 0210...
11.685 
Bán Butyl Cellosolve, BCS, Butyl Glycol (C6H14O2) Tên: Butyl Cellosolve, BCS, Butyl Glycol CTHH: C6H14O2 Quy cách: 185kg/thùng Xuất xứ: Mỹ, Đức Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: ...
718 
Tên: DiButyl Phthalate, DBP CTHH: C16H22O4 Quy cách: 210kg/thùng Xuất xứ: Đức, Indo Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải Long -...
136 
Tên: Cyclohexanone, CYC, anone CTHH: C6H10O Quy cách: 190kg/thùng Xuất xứ: Đài Loan, Hà Lan Thông tin liên hệ: Nhân viên: Đỗ Thanh Hải - 0909091812 Phụ trách kinh doanh: Nguyễn Hải...
116 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan