Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
0915.132.982

Ghế cong tập bụng MITU (9.681)

Mã số : 994948
Giá :
500.000 VNĐ / cái
(Nếu tin rao có nhiều sp, giá sẽ tùy thuộc vào sp cụ thể)
 
Ngày đăng : 21/05/2009 - 09:16
Sửa chữa : 08/04/2014 - 11:00
Hết hạn : 20/07/2015 - 23:59
Nơi đăng : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới 100%
Thông tin người đăng
Đăng bởi : misport Gửi tin nhắn đến misport
Họ tên : misport
Địa chỉ : 56 nguyễn thái sơn f3 Gò Vấp
Điện thoại : (08)35070345/0902902336
Email :
  Gửi tin nhắn
Y!M : misport56nts
Skype : misport
Thông tin chung
Hãng sản xuấtMITU sport
Xuất xứVietnam
Thông tin chi tiết

 


Ghế Cong tập bụng MiTu một sản phẩm tập bụng đơn giản nhưng hiệu quả cao ,chỉ với 15 phút mỗi ngày bạn sẽ có 1 vòng eo như ý. Ngoài tác dụng tập bụng ,ghế tập Mitu còn có chức năng tập cơ lưng và cơ ngực...Ghế Tập Bụng Mitu được bảo hành kỹ thuật mãi mãi .bạn còn gì để bận tâm hãy liên hệ với cửa hàng để biết thêm chi tiết.

/******************************************************** This Script will be included in all web pages to show an Icon on Mouse over, Clicking the Icon will show a Zoominto Viewer (a Flash made viewer) to Zoom the Image Content ********************************************************/ var tmppluginServername = "http://www.zoominto.com/zoomapi/"; //tmppluginServername= "http://localhost:9999/zoomapi/" var versionswf="1100"; versionswf=""; var tmppluginSwfname="" tmppluginSwfname=tmppluginServername + "zoomplugin" + versionswf + ".swf"; var tmppluginimageURL=tmppluginServername + "displayimage.php?image="; var protocol = "http://"; var isInternetExplorer = navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1; plugin_run(); function BrowserZoomPlugin() { var ua, s, i; this.isIE = false; this.isNS = false; this.version = null; ua = navigator.userAgent; s = "MSIE"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isIE = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Netscape6/"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Gecko"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = 6.1; return; } } var browser = new BrowserZoomPlugin; var dragObj = new Object; dragObj.zIndex = 0; function zoominto_dragStart(event, id) { var el; var x, y; if (id) { dragObj.elNode = document.getElementById(id); } else { if (browser.isIE) { dragObj.elNode = window.event.srcElement; } if (browser.isNS) { dragObj.elNode = event.target; } if (dragObj.elNode.nodeType == 3) { dragObj.elNode = dragObj.elNode.parentNode; } } if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.cursorStartX = x; dragObj.cursorStartY = y; dragObj.elStartLeft = parseInt(dragObj.elNode.style.left, 10); dragObj.elStartTop = parseInt(dragObj.elNode.style.top, 10); if (isNaN(dragObj.elStartLeft)) { dragObj.elStartLeft = 0; } if (isNaN(dragObj.elStartTop)) { dragObj.elStartTop = 0; } dragObj.elNode.style.zIndex = ++dragObj.zIndex; if (browser.isIE) { document.attachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.attachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { document.addEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.addEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); event.preventDefault(); } } function zoominto_dragGo(event) { var x, y; if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.elNode.style.left = dragObj.elStartLeft + x - dragObj.cursorStartX + "px"; dragObj.elNode.style.top = dragObj.elStartTop + y - dragObj.cursorStartY + "px"; if (browser.isIE) { window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { event.preventDefault(); } } function zoominto_dragStop(event) { if (browser.isIE) { document.detachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.detachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); } if (browser.isNS) { document.removeEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.removeEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); } } function imgplayerprogress_DoFSCommand(command, args) { var imgplayerprogressObj = isInternetExplorer ? document.all.imgplayerprogress : document.imgplayerprogress; } function zoominto_addElement(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.setAttribute("title", ""); newdiv.style.position = "absolute"; newdiv.style.display = "none"; newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { } } function zoominto_addmyelems(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { //_L(e); } } function zoominto_initializelements() { zoominto_addElement("plugpanel", "<a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_showflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img class=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''myplug_img'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "zoomicon.gif'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZoomInto: Pictures, Images and Photos'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /></a> "); zoominto_addmyelems("plugincheck_0909", "<div id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' position: absolute; padding: 12px; left: 50%; top: 50%; visibility:hidden; display:none; z-index:102; vertical-align: middle;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''></div>"); } function zoominto_GetElementPostion(theElement) { var selectedPosX = 0; var selectedPosY = 0; tmpw = theElement.width; tmph = theElement.height; while (theElement != null) { selectedPosX += theElement.offsetLeft; selectedPosY += theElement.offsetTop; theElement = theElement.offsetParent; } var tempelement = new Array(selectedPosX, selectedPosY, tmpw, tmph); return tempelement; } function plugin_showdeadcenterdiv(Xwidth, Yheight, divid) { var scrolledX, scrolledY; if (self.pageYOffset) { scrolledX = self.pageXOffset; scrolledY = self.pageYOffset; } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { scrolledX = document.documentElement.scrollLeft; scrolledY = document.documentElement.scrollTop; } else if (document.body) { scrolledX = document.body.scrollLeft; scrolledY = document.body.scrollTop; } var centerX, centerY; if (self.innerHeight) { centerX = self.innerWidth; centerY = self.innerHeight; } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { centerX = document.documentElement.clientWidth; centerY = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body) { centerX = document.body.clientWidth; centerY = document.body.clientHeight; } var leftOffset = scrolledX + (centerX - Xwidth) / 2; var topOffset = scrolledY + (centerY - Yheight) / 2; var o = document.getElementById(divid); var r = o.style; r.position = "absolute"; r.top = topOffset + "px"; r.left = leftOffset + "px"; r.display = "block"; } function pluginalertShow(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "visible"; document.getElementById(layerid).style.display = "block"; plugin_showdeadcenterdiv(280, 115, layerid); document.getElementById("plugin_btn_activate").focus(); } function pluginalerthide(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "hidden"; document.getElementById(layerid).style.display = "none"; } function zoom_getValidString(){ return "&isValidviewer=1";// all things are valid } function zoominto_showflash(zoomres) { try{ if(zoomres == undefined) zoomres="600x442"; zoomarr=zoomres.split("x",2) var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "block"; divimgplayer.style.visibility = "visible"; //old movie 550 400 // plugin_showdeadcenterdiv(600, 371, "div_plugin_img_player"); plugin_showdeadcenterdiv(parseInt(zoomarr[0]), parseInt(zoomarr[1])+120, "div_plugin_img_player"); // zoominto_setImage(); zoominto_changeobject(document.getElementById("plugpanel").title,zoomres); } catch (e) { } } function zoominto_closeflash() { var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "none"; divimgplayer.style.visibility = "hidden"; } function hidezoomicon(){ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } function getMouseX( e ) { return e.pageX || ( e.clientX + ( document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft ) ); } function getMouseY( e ) { return e.pageY || ( e.clientY + ( document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop ) ); } function dhtmlLoadScript(url) { var e = document.createElement("script"); e.src = url; e.type="text/javascript"; // document.getElementByTagName("head")[0].appendChild(e); document.getElementById("addiv").appendChild(e); } function getactualimgdimensions(imgsrc){ zoomintoheavyImage = new Image(); zoomintoheavyImage.src = imgsrc var tempelement = new Array(zoomintoheavyImage.width, zoomintoheavyImage.height); return tempelement; } function plugin_run() { var newcss = "#div_plugin_img_player td {padding:0;} n #div_plugin_img_player th {padding:0;}"; if (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* ie only */ { document.createStyleSheet().cssText = newcss; } else { var tag = document.createElement(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''style''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''); tag.type = ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''text/css''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; document.getElementsByTagName(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''head'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')[0].appendChild(tag); tag[ (typeof document.body.style.WebkitAppearance==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''string'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* webkit only */ ? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerText'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerHTML''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''] = newcss; } var image = document.getElementsByTagName("img"); var totimgLength=image.length; zoominto_initializelements(); for (var i = 0; i < image.length; i++) { if (image[i].className.match("myplug_img")){ image[i].onmouseout = function (evt) { document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }// Zoom icon hidden zoomarrdim= getactualimgdimensions(image[i].src); //arrdim[0] - width arrdim[1] - height if (!image[i].className.match("myplug_img") && zoomarrdim[0] > 50 && zoomarrdim[1] > 60) { image[i].onmouseover = function () {imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); document.getElementById("plugpanel").style.display = "block";document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "visible";document.getElementById("plugpanel").style.left = imgvals[0] + "px";document.getElementById("plugpanel").style.top = imgvals[1] + "px";document.getElementById("plugpanel").title = this.src;}; image[i].onmouseout = function (evt) { imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); strx=imgvals[0]; stry=imgvals[1]; endx=imgvals[0] +imgvals[2] ; endy=imgvals[1] + imgvals[3]; tmpcurx=evt.pageX; tmpcury=evt.pageY; if(tmpcurx > strx && tmpcurx < endx && tmpcury > stry && tmpcury < endy ){ l=1 } else{ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }; }// End of Condition Image smaller if(zoomarrdim[0] == 1 && zoomarrdim[1] == 1){ // remove Image element image[i].style.display="none"; image[i].style.visibility="hidden"; } } } function zoominto_URLEncode(clearString) { var output = ""; var x = 0; clearString = clearString.toString(); var regex = /(^[a-zA-Z0-9_.]*)/; while (x < clearString.length) { var match = regex.exec(clearString.substr(x)); if (match != null && match.length > 1 && match[1] != "") { output += match[1]; x += match[1].length; } else { if (clearString[x] == " ") { output += "+"; } else { var charCode = clearString.charCodeAt(x); var hexVal = charCode.toString(16); output += "%" + (hexVal.length < 2 ? "0" : "") + hexVal.toUpperCase(); } x++; } } return output; } function Closeiepluginpanel() { closeflash(); } function logme(txtstr) { // try { //alert(txtstr); return ""; } function zoominto_changeobject(url,zoomres) { //Method to Display the Viewer for Image imgName_bfr=(tmppluginimageURL +url + zoom_getValidString()) escimgName_bfr=escape(imgName_bfr); trkval = "?chkme=" + imgName_bfr + "&rootstr=" + tmppluginServername; pagetitle = ""; urlstr = zoominto_URLEncode(document.location); zoomarr=zoomres.split("x",2) playerwidth=parseInt(zoomarr[0]);// 800 tablewidth=playerwidth ;//-2 ;//798 playerheight=parseInt(zoomarr[1]);//600; adwidth=468;//playerwidth -10 ;//768; adheight=60; document.getElementById("div_plugin_img_player").innerHTML = "<div onmousedown="zoominto_dragStart(event, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')" style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px;margin-left:0px;position:relative;width: "+playerwidth +"px; z-index: 99; background-color:#ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <MAP NAME=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoomintomap187''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <area shape=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''rect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' coords=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0,0,108,24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''http://www.zoominto.com'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Zoominto'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' target=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_blank''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/> </MAP> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <tbody><tr> <td><table cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <td background=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/bluebacku.jpg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+tablewidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''left'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><img style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cursor:pointer'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' USEMAP=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#zoomintomap187'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''108'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/zoomintologo2.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></div></td> <td height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''padding-left:4px;float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_closeflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/close.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></a></span><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><select style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height: 20px;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' onchange=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoominto_showflash(this.value)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''600x442''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>Default</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''690x509''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>115%</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''750x553''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>125%</option></select></span></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none;margin-top:-2px;background-color:#FFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id="editor" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /> <param name="chkme" value=""+imgName_bfr+ "" /><param name="rootstr" value=""+tmppluginServername + "" /><param name="movie" value=""+tmppluginSwfname+"" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="" + tmppluginSwfname + trkval+"" quality="high" bgcolor="#ffffff" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="editor" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object></div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-top:none;margin-top:-2px;background-color:#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''100%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''60'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#ffffff'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><iframe width=""+adwidth+ "" height=""+adheight+ "" frameborder="0" scrolling="no" vspace="0" src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "ads/remoteads.php5?extension=firefox&hostarea=zoominto&contenturl="+ document.location +"&width="+adwidth+"&height="+adheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="google_ads_frame" marginwidth="0" marginheight="0" id="google_ads_frame1" hspace="0" allowtransparency="true"></iframe> </div> </td> </tr> </tbody></table> </div></td> </tr></tbody></table></div>n"; document.getElementById(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''').value=zoomres; }

0 Phản hồi
Bạn phải Đăng nhập trước khi gửi phản hồi. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy Click vào đây.

Sản phẩm từ gian hàng của Cửa Hàng Dụng Cụ TDTT Misport

Các tin rao vặt khác
Vatgia
mayketing
Các tin rao vặt khác của misport