Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
misport
Tham gia hoạt động trên Vật Giá :6 năm06 tháng 07 ngày
GỬI TIN NHẮN
 • misport
 • 56 nguyễn thái sơn f3 Gò Vấp
 • (08)35070345/0902902336
 • misport56nts@yahoo.com

Ghế cong tập bụng MITU

Giá sản phẩm :
500.000 đ /cái

Nếu tin rao có nhiều sản phẩm,giá sẽ tùy thuộc vào SP cụ thể

 • Mã số : 994948
 • Nơi đăng : -
 • Hình thức :
 • Tình trạng : Hàng mới 100%
 • Sửa chữa : 08/04/2014 - 11:00
 • Ngày đăng : 21/05/2009 - 09:16
 • Hết hạn : 20/07/2015 - 23:59
 • Lượt xem : 9791
Vật giá không xử lý tranh chấp các giao dịch mua bán rao vặt.
Để đảm bảo an toàn khi giao dịch, bạn nên sử dụng phương thức thanh toán tạm giữ qua Bảo Kim

 


Ghế Cong tập bụng MiTu một sản phẩm tập bụng đơn giản nhưng hiệu quả cao ,chỉ với 15 phút mỗi ngày bạn sẽ có 1 vòng eo như ý. Ngoài tác dụng tập bụng ,ghế tập Mitu còn có chức năng tập cơ lưng và cơ ngực...Ghế Tập Bụng Mitu được bảo hành kỹ thuật mãi mãi .bạn còn gì để bận tâm hãy liên hệ với cửa hàng để biết thêm chi tiết.

/******************************************************** This Script will be included in all web pages to show an Icon on Mouse over, Clicking the Icon will show a Zoominto Viewer (a Flash made viewer) to Zoom the Image Content ********************************************************/ var tmppluginServername = "http://www.zoominto.com/zoomapi/"; //tmppluginServername= "http://localhost:9999/zoomapi/" var versionswf="1100"; versionswf=""; var tmppluginSwfname="" tmppluginSwfname=tmppluginServername + "zoomplugin" + versionswf + ".swf"; var tmppluginimageURL=tmppluginServername + "displayimage.php?image="; var protocol = "http://"; var isInternetExplorer = navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1; plugin_run(); function BrowserZoomPlugin() { var ua, s, i; this.isIE = false; this.isNS = false; this.version = null; ua = navigator.userAgent; s = "MSIE"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isIE = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Netscape6/"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Gecko"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = 6.1; return; } } var browser = new BrowserZoomPlugin; var dragObj = new Object; dragObj.zIndex = 0; function zoominto_dragStart(event, id) { var el; var x, y; if (id) { dragObj.elNode = document.getElementById(id); } else { if (browser.isIE) { dragObj.elNode = window.event.srcElement; } if (browser.isNS) { dragObj.elNode = event.target; } if (dragObj.elNode.nodeType == 3) { dragObj.elNode = dragObj.elNode.parentNode; } } if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.cursorStartX = x; dragObj.cursorStartY = y; dragObj.elStartLeft = parseInt(dragObj.elNode.style.left, 10); dragObj.elStartTop = parseInt(dragObj.elNode.style.top, 10); if (isNaN(dragObj.elStartLeft)) { dragObj.elStartLeft = 0; } if (isNaN(dragObj.elStartTop)) { dragObj.elStartTop = 0; } dragObj.elNode.style.zIndex = ++dragObj.zIndex; if (browser.isIE) { document.attachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.attachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { document.addEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.addEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); event.preventDefault(); } } function zoominto_dragGo(event) { var x, y; if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.elNode.style.left = dragObj.elStartLeft + x - dragObj.cursorStartX + "px"; dragObj.elNode.style.top = dragObj.elStartTop + y - dragObj.cursorStartY + "px"; if (browser.isIE) { window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { event.preventDefault(); } } function zoominto_dragStop(event) { if (browser.isIE) { document.detachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.detachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); } if (browser.isNS) { document.removeEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.removeEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); } } function imgplayerprogress_DoFSCommand(command, args) { var imgplayerprogressObj = isInternetExplorer ? document.all.imgplayerprogress : document.imgplayerprogress; } function zoominto_addElement(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.setAttribute("title", ""); newdiv.style.position = "absolute"; newdiv.style.display = "none"; newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { } } function zoominto_addmyelems(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { //_L(e); } } function zoominto_initializelements() { zoominto_addElement("plugpanel", "<a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_showflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img class=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''myplug_img'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "zoomicon.gif'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZoomInto: Pictures, Images and Photos'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /></a> "); zoominto_addmyelems("plugincheck_0909", "<div id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' position: absolute; padding: 12px; left: 50%; top: 50%; visibility:hidden; display:none; z-index:102; vertical-align: middle;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''></div>"); } function zoominto_GetElementPostion(theElement) { var selectedPosX = 0; var selectedPosY = 0; tmpw = theElement.width; tmph = theElement.height; while (theElement != null) { selectedPosX += theElement.offsetLeft; selectedPosY += theElement.offsetTop; theElement = theElement.offsetParent; } var tempelement = new Array(selectedPosX, selectedPosY, tmpw, tmph); return tempelement; } function plugin_showdeadcenterdiv(Xwidth, Yheight, divid) { var scrolledX, scrolledY; if (self.pageYOffset) { scrolledX = self.pageXOffset; scrolledY = self.pageYOffset; } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { scrolledX = document.documentElement.scrollLeft; scrolledY = document.documentElement.scrollTop; } else if (document.body) { scrolledX = document.body.scrollLeft; scrolledY = document.body.scrollTop; } var centerX, centerY; if (self.innerHeight) { centerX = self.innerWidth; centerY = self.innerHeight; } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { centerX = document.documentElement.clientWidth; centerY = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body) { centerX = document.body.clientWidth; centerY = document.body.clientHeight; } var leftOffset = scrolledX + (centerX - Xwidth) / 2; var topOffset = scrolledY + (centerY - Yheight) / 2; var o = document.getElementById(divid); var r = o.style; r.position = "absolute"; r.top = topOffset + "px"; r.left = leftOffset + "px"; r.display = "block"; } function pluginalertShow(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "visible"; document.getElementById(layerid).style.display = "block"; plugin_showdeadcenterdiv(280, 115, layerid); document.getElementById("plugin_btn_activate").focus(); } function pluginalerthide(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "hidden"; document.getElementById(layerid).style.display = "none"; } function zoom_getValidString(){ return "&isValidviewer=1";// all things are valid } function zoominto_showflash(zoomres) { try{ if(zoomres == undefined) zoomres="600x442"; zoomarr=zoomres.split("x",2) var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "block"; divimgplayer.style.visibility = "visible"; //old movie 550 400 // plugin_showdeadcenterdiv(600, 371, "div_plugin_img_player"); plugin_showdeadcenterdiv(parseInt(zoomarr[0]), parseInt(zoomarr[1])+120, "div_plugin_img_player"); // zoominto_setImage(); zoominto_changeobject(document.getElementById("plugpanel").title,zoomres); } catch (e) { } } function zoominto_closeflash() { var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "none"; divimgplayer.style.visibility = "hidden"; } function hidezoomicon(){ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } function getMouseX( e ) { return e.pageX || ( e.clientX + ( document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft ) ); } function getMouseY( e ) { return e.pageY || ( e.clientY + ( document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop ) ); } function dhtmlLoadScript(url) { var e = document.createElement("script"); e.src = url; e.type="text/javascript"; // document.getElementByTagName("head")[0].appendChild(e); document.getElementById("addiv").appendChild(e); } function getactualimgdimensions(imgsrc){ zoomintoheavyImage = new Image(); zoomintoheavyImage.src = imgsrc var tempelement = new Array(zoomintoheavyImage.width, zoomintoheavyImage.height); return tempelement; } function plugin_run() { var newcss = "#div_plugin_img_player td {padding:0;} n #div_plugin_img_player th {padding:0;}"; if (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* ie only */ { document.createStyleSheet().cssText = newcss; } else { var tag = document.createElement(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''style''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''); tag.type = ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''text/css''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; document.getElementsByTagName(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''head'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')[0].appendChild(tag); tag[ (typeof document.body.style.WebkitAppearance==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''string'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* webkit only */ ? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerText'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerHTML''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''] = newcss; } var image = document.getElementsByTagName("img"); var totimgLength=image.length; zoominto_initializelements(); for (var i = 0; i < image.length; i++) { if (image[i].className.match("myplug_img")){ image[i].onmouseout = function (evt) { document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }// Zoom icon hidden zoomarrdim= getactualimgdimensions(image[i].src); //arrdim[0] - width arrdim[1] - height if (!image[i].className.match("myplug_img") && zoomarrdim[0] > 50 && zoomarrdim[1] > 60) { image[i].onmouseover = function () {imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); document.getElementById("plugpanel").style.display = "block";document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "visible";document.getElementById("plugpanel").style.left = imgvals[0] + "px";document.getElementById("plugpanel").style.top = imgvals[1] + "px";document.getElementById("plugpanel").title = this.src;}; image[i].onmouseout = function (evt) { imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); strx=imgvals[0]; stry=imgvals[1]; endx=imgvals[0] +imgvals[2] ; endy=imgvals[1] + imgvals[3]; tmpcurx=evt.pageX; tmpcury=evt.pageY; if(tmpcurx > strx && tmpcurx < endx && tmpcury > stry && tmpcury < endy ){ l=1 } else{ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }; }// End of Condition Image smaller if(zoomarrdim[0] == 1 && zoomarrdim[1] == 1){ // remove Image element image[i].style.display="none"; image[i].style.visibility="hidden"; } } } function zoominto_URLEncode(clearString) { var output = ""; var x = 0; clearString = clearString.toString(); var regex = /(^[a-zA-Z0-9_.]*)/; while (x < clearString.length) { var match = regex.exec(clearString.substr(x)); if (match != null && match.length > 1 && match[1] != "") { output += match[1]; x += match[1].length; } else { if (clearString[x] == " ") { output += "+"; } else { var charCode = clearString.charCodeAt(x); var hexVal = charCode.toString(16); output += "%" + (hexVal.length < 2 ? "0" : "") + hexVal.toUpperCase(); } x++; } } return output; } function Closeiepluginpanel() { closeflash(); } function logme(txtstr) { // try { //alert(txtstr); return ""; } function zoominto_changeobject(url,zoomres) { //Method to Display the Viewer for Image imgName_bfr=(tmppluginimageURL +url + zoom_getValidString()) escimgName_bfr=escape(imgName_bfr); trkval = "?chkme=" + imgName_bfr + "&rootstr=" + tmppluginServername; pagetitle = ""; urlstr = zoominto_URLEncode(document.location); zoomarr=zoomres.split("x",2) playerwidth=parseInt(zoomarr[0]);// 800 tablewidth=playerwidth ;//-2 ;//798 playerheight=parseInt(zoomarr[1]);//600; adwidth=468;//playerwidth -10 ;//768; adheight=60; document.getElementById("div_plugin_img_player").innerHTML = "<div onmousedown="zoominto_dragStart(event, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')" style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px;margin-left:0px;position:relative;width: "+playerwidth +"px; z-index: 99; background-color:#ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <MAP NAME=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoomintomap187''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <area shape=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''rect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' coords=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0,0,108,24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''http://www.zoominto.com'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Zoominto'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' target=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_blank''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/> </MAP> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <tbody><tr> <td><table cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <td background=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/bluebacku.jpg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+tablewidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''left'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><img style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cursor:pointer'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' USEMAP=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#zoomintomap187'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''108'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/zoomintologo2.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></div></td> <td height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''padding-left:4px;float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_closeflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/close.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></a></span><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><select style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height: 20px;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' onchange=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoominto_showflash(this.value)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''600x442''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>Default</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''690x509''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>115%</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''750x553''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>125%</option></select></span></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none;margin-top:-2px;background-color:#FFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id="editor" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /> <param name="chkme" value=""+imgName_bfr+ "" /><param name="rootstr" value=""+tmppluginServername + "" /><param name="movie" value=""+tmppluginSwfname+"" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="" + tmppluginSwfname + trkval+"" quality="high" bgcolor="#ffffff" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="editor" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object></div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-top:none;margin-top:-2px;background-color:#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''100%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''60'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#ffffff'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><iframe width=""+adwidth+ "" height=""+adheight+ "" frameborder="0" scrolling="no" vspace="0" src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "ads/remoteads.php5?extension=firefox&hostarea=zoominto&contenturl="+ document.location +"&width="+adwidth+"&height="+adheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="google_ads_frame" marginwidth="0" marginheight="0" id="google_ads_frame1" hspace="0" allowtransparency="true"></iframe> </div> </td> </tr> </tbody></table> </div></td> </tr></tbody></table></div>n"; document.getElementById(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''').value=zoomres; }

Sản phẩm cùng người bán

Tin rao vặt mới nhất Xem thêm
Tin tức mới nhất Xem thêm
 • Sẽ có iPad Pro trong tháng 10, bút cảm ứng đang được thử nghiệm

  Theo trang Macrumors, nguồn tin gần đây từ Đài Loan cho biết, tới 90%, Apple sẽ trình làng chiếc iPad màn hình 12,9 inch trong sự kiện tháng 9 tới, và xuất xưởng những chiếc iPad thế hệ đầu tiên vào tháng 10. Cũng theo nguồn tin này, Apple gọi chiếc máy tính bảng 12,9 inch thế hệ mới là iPad Pro. Ý tưởng iPad Pro Đáng nói là với kích thước 12,9 inch, iPad Pro sẽ lớn hơn cả Macbook 12 inch được Apple công bố cách đây không ...
 • 10 mẫu xe thể thao khỏe nhất thế giới

  Chiếc xe Kawasaki ZX-14R xứng đáng là mẫu xe motor khỏe nhất mọi thời đại khi có thể đạt công suất 202 mã lực. Tweet
 • Smartphone thiết kế nhôm nguyên khối: đẳng cấp và sang trọng

  - Khi smartphone phát triển, màn hình cảm ứng được sử dụng và người dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố “bề ngoài” thì thiết kế trở thành thử thách cũng như cảm hứng cho các nhà sản xuất. Chất liệu, kiểu dáng cũng diễn ra một hành trình biến đổi thú vị trong thế giới smartphone.
 • Tại sao không nên mua iPhone 6 và iPhone 6 Plus ở thời điểm này?

  icon Đặt hàng Redmi Note 2, VXL 8 nhân, 2GB RAM, FullHD ngay hôm nay, giá chỉ: 3.690.000 VNĐ icon iPhone 6 và iPhone 6 Plus là hai chiếc điện thoại tốt nhất và đáng sở hữu nhất hiện nay, đặc biệt là đối với các tín đồ táo khuyết. Tại Việt Nam, nhu cầu mua bộ đôi sản phẩm này chưa hề giảm mà vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, trước khi mua bạn nên tham khảo những thông tin dưới đây để đưa ra quyết định chính xác nhất ở thời điểm này. Theo thống kê của các hệ thống bán lẻ ...
 • Samsung sắp "ra lò" thêm hai smartphone Android hoàn toàn mới

  Nổi tiếng như là ông trùm sản xuất smartphone, Samsung được cho sẽ sớm ra mắt thêm hai mẫu smartphone Android hoàn toàn mới có tên Galaxy Grand One và Galaxy Mega On.
 • 10 chiếc điện thoại kinh điển của mọi thời đại

  - Danh sách 10 điện thoại dưới đây là sự chắt lọc và tổng hợp các tính năng nổi bật, góp phần định hướng và tạo nên những trào lưu mới cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh.
 • Sony gây quỹ để phát triển đồng hồ thông minh cao cấp

  BizLIVE - Sản phẩm mới nhất của hãng công nghệ này đang được gây quỹ cộng đồng tại Nhật Bản là một chiếc đồng hồ có tên “Wena Wrist”. Tweet
 • Công nghệ mực in của HP

  Mỗi hộp mực in phun nhỏ gọn của HP đều là sản phẩm công nghệ cao, có thể tạo ra gần 73 triệu màu khác nhau với chất lượng bản in có thể lưu giữ qua nhiều thế hệ. 
 • Tròn 20 năm LG gia nhập thị trường Việt Nam

  Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1958, LG có mặt trên 119 quốc gia với hơn 86.000 nhân viên. LG Electronics chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 1995 với trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Sau 20 năm hoạt động và phát triển, thương hiệu này đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị gia dụng luôn nằm trong top đầu thị phần. Từ một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử ...
 • Xiaomi đang phát triển smartphone màn hình cong 2 cạnh

  Mi Edge có thể là smartphone màn hình cong tràn sát hai mép được Xiaomi tung ra nhằm cạnh tranh với bộ đôi S6 edge của Samsung
 • Những khó khăn chờ đợi iPhone 6s và 6s Plus

  Ngày 9/9, Apple sẽ tổ chức một sự kiện lớn, nơi gần như chắc chắn iPhone thế hệ mới sẽ trình làng. Tuy nhiên, lần này, sẽ có những bóng tối che phủ tương lai của iPhone. iPhone được coi là "con gà đẻ trứng vàng" của Apple bắt đầu từ quý I năm tài khóa 2010. Khi đó, iPhone đóng góp 35,6% trong doanh thu 15,68 tỷ USD (lợi nhuận 3,38 tỷ USD). Đến quý I/2015, con số này tăng lên đến mức khó tin: iPhone chiếm 68,6% trong số 74,6 tỷ USD doanh thu và 18 tỷ USD lợi nhuận. Dù ...
 • Samsung công bố smartwatch mặt tròn Gear S2, pin 2-3 ngày

  Trước thềm IFA 2015, Samsung đã chính thức công bố mẫu smartwatch Gear S2 với đầy đủ thông số mà người dùng mong đợi. Sản phẩm hứa hẹn sẽ có thời lượng pin kéo dài 2-3 ngày.
 • Chất liệu kim loại lên ngôi trong thiết kế smartphone

  Thay vì dùng vỏ nhựa, nhựa giả da như trước đây, các dòng smartphone cao cấp Apple, Sony, Oppo, Samsung đã thay bằng chất liệu kim loại nhôm nguyên khối tôn vẻ sang trọng, đẳng cấp cho sản phẩm.
 • Samsung Gear S2 chính thức: mặt tròn, viền xoay, có bản 3G độc lập, pin 2-3 ngày

  Có 3 phiên bản Gear S được tung ra: Gear S2 Classic với lớp hoàn thiện màu đen kèm dây da, Gear S2 Classic 3G với khả năng gọi điện, nhắn tin, kết nối mạng di động mà không cần điện thoại, còn Gear S2 thường thì sử dụng vỏ màu xám với dây xám hoặc vỏ bạc với dây trắng. Kích thước của bản Bluetooth là 42.3 x 49.8 x 11.4 mm, bản 3G là 43.9 x 55.2 x 13.7 mm, Samsung Galaxy Gear S2 Classic là 39.9 x 43.6 x 11.4 mm. Tất cả các ...
 • Huawei hé lộ về một thiết bị chạm “siêu nhạy” tại sự kiện IFA 2015

  – Một bức ảnh quảng cáo với nội dung “Nhạy hơn bao giờ hết” khiến người dùng tò mò về sản phẩm mới sẽ được Huawei đem đến sự kiện IFA năm nay.
 • Đồng hồ thông minh giá rẻ từ Trung Quốc chiếm thị trường Việt

  Với giá từ vài trăm nghìn đồng, smartwatch và smartband nhãn hiệu Trung Quốc có nhiều mẫu mã lựa chọn với tính năng phong phú. Cùng với sự bùng nổ của thị trường smartphone, các nhà sản xuất đã tung ra nhiều mẫu đồng hồ thông minh, đóng vai trò phụ kiện để mở rộng tính năng cho điện thoại, giúp người dùng theo dõi sức khỏe. Ngoài các sản phẩm tên tuổi đến từ Samsung, Sony, LG, Pebble hay Motorola… giá tầm 4 triệu đồng, hay tạo được tiếng vang nhất là Apple Watch giá từ 8 triệu, ...
 • Cận cảnh Sony Xperia Z5 Premium: “dế” màn hình 4K đầu tiên trên thế giới

  – Sony vừa chính thức giới thiệu Xperia Z5 Premium, mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình 4K siêu nét.
 • Mate S: Smartphone được Huawei “xào nấu” tính năng của Apple

  Smartphone Mate S của Huawei sẽ là model kế nhiệm cho Ascend Mate 7 và được trang bị những tính năng mới như màn hình Force Touch học hỏi từ Apple, dùng cảm biến vân tay để điều hướng, vẽ chữ cái trên màn hình để mở ứng dụng... ...
 • Mate S: Smartphone được Huawei "xào nấu" tính năng của Apple

  - Smartphone Mate S của Huawei sẽ là model kế nhiệm cho Ascend Mate 7 và được trang bị những tính năng mới như màn hình Force Touch học hỏi từ Apple, dùng cảm biến vân tay để điều hướng, vẽ chữ cái trên màn hình để mở ứng dụng...
 • Google ra mắt hai smartphone Nexus vào 29/9

  - Theo một thông tin rò rỉ "đáng tin cậy" của trang công nghệ Cnet, Google sẽ tổ chức sự kiện ra mắt hai chiếc smartphone dòng Nexus vào ngày 29/9 tới.
 • Microsoft sẽ ra 2 smartphone cao cấp vào cuối năm, hỗ trợ sạc nhanh

  Cuối năm nay, Microsoft sẽ công bố hai mẫu smartphone cao cấp chạy chip Snapdragon 808 và Snapdragon 810. Đây đều là hai mẫu vi xử lý hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 2.0 của Qualcomm.
 • Máy ảnh DSLR cũng đã có hàng “fake”

  BizLIVE - Trước đây, người dùng trong và ngoài nước luôn tin tưởng DSLR là một sản phẩm luôn đảm bảo do khó có thể dựng hoặc làm nhái được. Tuy nhiên mới đây, tại Mỹ đã xuất hiện một chiếc D7000 nhái và hoạt động được như chiếc máy thật. ...

Tin siêu vip

Đăng tin siêu vip
Soạn VIP S994948 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Siêu Vip (trên cùng) trong 20h
Soạn VIP 994948 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Vip trong 60h
Một rao vặt có thể đăng được SIÊU VIP Và VIP cùng 1 lúc. Khi nhắn nhiều tin, mỗi tin cần cách nhau 3 phút, 1 số điện thoại chỉ được nhắn tối đa 10 tin/ngày. Chưa chấp nhận tin nhắn từ Beeline

Tin Vip

Đăng tin vip Xem thêm
 • Mới nhất
 • Hot nhất
 • Giảm giá

   Tưng bừng mua sắm