• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: JXD / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: 261giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
Trong kho: 30
2
Hãng sản xuất: JXD / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 8GB / Thời gian ghi âm tối đa: 529 giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
Trong kho: 30
3
Hãng sản xuất: JVJ / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: 48giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
Trong kho: 30
4
Hãng sản xuất: CENIX / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 2GB / Thời gian ghi âm tối đa: 250giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 /
850.000 ₫
Trong kho: 30
5
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.240.000 ₫
Trong kho: 30
6
Hãng sản xuất: JVJ / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: 500giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Trong kho: 30
7
Hãng sản xuất: JVJ / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 8GB / Thời gian ghi âm tối đa: 2170giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Trong kho: 30
8
Hãng sản xuất: JVJ / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 8GB / Thời gian ghi âm tối đa: 251giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
1.350.000 ₫
Trong kho: 30
9
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.490.000 ₫
Trong kho: 30
10
Hãng sản xuất: JVJ / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: 20giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
Trong kho: 30
11
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
2.250.000 ₫
Trong kho: 30
12
Hãng sản xuất: TASCAM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 2GB / Thời gian ghi âm tối đa: 500giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Mỹ /
2.390.000 ₫
Trong kho: 10
13
Hãng sản xuất: ZOOM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 2GB / Thời gian ghi âm tối đa: 10giờ / Kết nối với máy tính /
2.500.000 ₫
Trong kho: 30
14
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 4GB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
2.560.000 ₫
Trong kho: 30
15
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: - / Thời gian ghi âm tối đa: 15giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: - /
2.699.000 ₫
Trong kho: 30
16
Hãng sản xuất: ZOOM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 512MB / Thời gian ghi âm tối đa: - /
3.700.000 ₫
Trong kho: 10
17
Hãng sản xuất: TASCAM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 32GB / Thời gian ghi âm tối đa: 500giờ / Kết nối với máy tính / Xuất xứ: Mỹ /
4.250.000 ₫
Trong kho: 10
18
Hãng sản xuất: - / Loại thẻ nhớ: - / Dung lượng Memory: 8GB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Xuất xứ: - /
4.490.000 ₫
Trong kho: 30
19
Hãng sản xuất: ZOOM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 32GB / Thời gian ghi âm tối đa: 11giờ / Kết nối với máy tính /
4.590.000 ₫
Trong kho: 10
20
Hãng sản xuất: SONY / Loại thẻ nhớ: Bộ nhớ trong / Dung lượng Memory: 16MB / Thời gian ghi âm tối đa: - / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.990.000 ₫
Trong kho: 30
21
Hãng sản xuất: ZOOM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 32GB / Thời gian ghi âm tối đa: 200giờ / Kết nối với máy tính / Chức năng nghe MP3 / Xuất xứ: Mỹ /
5.900.000 ₫
Trong kho: 10
22
Hãng sản xuất: ZOOM / Loại thẻ nhớ: SD Memory card / Dung lượng Memory: 32GB / Thời gian ghi âm tối đa: 20giờ / Kết nối với máy tính / Xuất xứ: - /
8.990.000 ₫
Trong kho: 10