Rao vặt mới nhất.

Cầu dao tự động ( Aptomat )

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
7.469 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MCCB 4P LS ABS804c-630A-75KA
 • Dòng cắt (kA): 75
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 630
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
9.700.000 VNĐ
(458,09 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-40A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 40
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
780.000 VNĐ
(36,84 USD)
MCCB 4P LS ABS1004b-1000A-65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 1000
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
19.000.000 VNĐ
(897,28 USD)
MCCB 4P ABN104c-60A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 60
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
780.000 VNĐ
(36,84 USD)
MCCB 4P ABN104c-100A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 100
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
780.000 VNĐ
(36,84 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-30A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 30
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
780.000 VNĐ
(36,84 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-20A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
780.000 VNĐ
(36,84 USD)
MCCB 4P LS ABS404c-400A-65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 400
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
MCCB 4P LS ABS204c-250A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 250
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.870.000 VNĐ
(88,31 USD)
MCCB 4P ABS404c-250A-65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 250
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
MCCB 4P ABS404c-300A-65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 300
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
4.000.000 VNĐ
(188,9 USD)
MCCB 4P LS ABS104c-60A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 60
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.130.000 VNĐ
(53,36 USD)
MCCB 4P LS ABS104c-125A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 125
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.130.000 VNĐ
(53,36 USD)
MCCB 4P LS ABS104c-75A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 75
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.130.000 VNĐ
(53,36 USD)
MCCB 4P LS ABS204c-200A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 200
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.870.000 VNĐ
(88,31 USD)
MCCB LS 3P ABS103c 15A
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 0
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
895.000 VNĐ
(42,27 USD)
MCCB 3P ABS403c-400A- 65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 400
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
3.240.000 VNĐ
(153,01 USD)
MCCB 4P LS ABN54c-30A-18KA
 • Dòng cắt (kA): 18
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 30
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
660.000 VNĐ
(31,17 USD)
MCCB 4P LS ABN54c-20A-18KA
 • Dòng cắt (kA): 18
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
660.000 VNĐ
(31,17 USD)
MCCB 4P LS ABN54C-15A-18KA
 • Dòng cắt (kA): 18
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 15
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
660.000 VNĐ
(31,17 USD)
MCCB 3P LS ABN203c-225A-30KA
 • Dòng cắt (kA): 30
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 225
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.160.000 VNĐ
(54,78 USD)
MCCB 3P LS ABN203c-200A-30KA
 • Dòng cắt (kA): 30
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 200
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.160.000 VNĐ
(54,78 USD)
MCCB 3P LS ABN103c-50A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 50
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
610.000 VNĐ
(28,81 USD)
MCCB 3P LS ABS103c-20A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
895.000 VNĐ
(42,27 USD)
MCCB 3P ABN203c-250A-30KA
 • Dòng cắt (kA): 30
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 250
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.160.000 VNĐ
(54,78 USD)
MCCB 3P ABN203c-175A-30KA
 • Dòng cắt (kA): 30
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 175
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.160.000 VNĐ
(54,78 USD)
MCCB 3P LS ABS103c-60A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 60
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
895.000 VNĐ
(42,27 USD)
MCCB 3P ABN103c-50A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 50
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
610.000 VNĐ
(28,81 USD)
MCCB 3P ABN103c-60A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 60
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
610.000 VNĐ
(28,81 USD)
MCCB 3P ABN203c-150A-30KA
 • Dòng cắt (kA): 30
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 150
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.160.000 VNĐ
(54,78 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Cầu dao tự động ( Aptomat )

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Cầu dao ( Aptomat ) > Cầu dao tự động ( Aptomat )