Cầu dao tự động ( Aptomat )

Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    
7.493 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
MCCB 4P LS ABS804c-500A-75KA
 • Dòng cắt (kA): 75
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 500
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
9.700.000 ₫
(458,09 USD)
MCCB 3P LS TD100N FMU100 100A-50KA
 • Dòng cắt (kA): 50
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 100
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.650.000 ₫
(77,92 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-30A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 30
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
833.000 ₫
(39,34 USD)
MCCB 4P LS ABN804c-630A-45KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 630
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
7.425.000 ₫
(350,65 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-20A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
833.000 ₫
(39,34 USD)
MCCB 4P LS ABS204c-150A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 150
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.870.000 ₫
(88,31 USD)
MCCB 4P LS ABN404c-400A- 42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 400
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
3.825.000 ₫
(180,64 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-15A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 15
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
833.000 ₫
(39,34 USD)
MCCB 4P LS ABN104c-50A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 50
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
833.000 ₫
(39,34 USD)
MCCB 4P LS ABN804c-500A-45KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 500
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
7.425.000 ₫
(350,65 USD)
MCCB 4P LS ABS104c-75A-42KA
 • Dòng cắt (kA): 42
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 75
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.130.000 ₫
(53,36 USD)
MCB LS/BKNb/2P/20A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
MCB 1P LS BKNb 1P/40A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 1 pha
 • Dòng điện định mức (A): 40
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
85.000 ₫
(4,01 USD)
MCB 1P LS BKNb 1P/32A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 1 pha
 • Dòng điện định mức (A): 32
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
85.000 ₫
(4,01 USD)
MCB LS/BKNb/3P/20A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
200.000 ₫
(9,45 USD)
MCB 3P LS BKNb 3P/40A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 40
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
200.000 ₫
(9,45 USD)
MCB LS/BKNb/2P/63A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 63
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
MCB LS/BKNb/2P/25A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 25
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
MCB LS/BKNb/2P/40A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 40
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
MCB LS/BKNb/2P/16A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 16
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
145.000 ₫
(6,85 USD)
MCB LS/BKNb/2P/6A/10KA
 • Dòng cắt (kA): 10
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 2 pha
 • Dòng điện định mức (A): 6
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
140.000 ₫
(6,61 USD)
MCCB 4P LS ABN54c-40A-18KA
 • Dòng cắt (kA): 18
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 4 pha
 • Dòng điện định mức (A): 40
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
705.000 ₫
(33,29 USD)
MCCB 3P LS TD100N FMU100 80A-50KA
 • Dòng cắt (kA): 50
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 80
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.490.000 ₫
(70,37 USD)
Aptomat 3P ABN803c 800A LS
 • Dòng cắt (kA): 45
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 800
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
7.012.000 ₫
(331,15 USD)
MCCB 3P LS TD100N FMU100 32A-50KA
 • Dòng cắt (kA): 50
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 32
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
1.650.000 ₫
(77,92 USD)
Cầu dao 3 pha LS TS250N-FMU250 ( 250A , 50KA )
 • Dòng cắt (kA): 50
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 250
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
5.250.000 ₫
(247,93 USD)
Cầu dao 3 pha LS TS400N-FMU400 ( 300A , 65KA )
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Loại: 3 pha
 • Dòng điện định mức (A): 300
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
5.400.000 ₫
(255,02 USD)
MCCB 3P LS ABN103c-20A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 20
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
645.000 ₫
(30,46 USD)
MCCB 3P LS ABS403c-350A-65KA
 • Dòng cắt (kA): 65
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 350
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
3.420.000 ₫
(161,51 USD)
MCCB 3P LS ABN103c-30A-22KA
 • Dòng cắt (kA): 22
 • Hãng sản xuất: LS
 • Số pha: 3 pha
 • Số cực: Ba cực
 • Dòng điện định mức (A): 30
 • Công suất định mức (Kw): 0
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
0
645.000 ₫
(30,46 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..    

Cầu dao tự động ( Aptomat )

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Thiết bị điện, nước > Thiết bị điện > Cầu dao ( Aptomat ) > Cầu dao tự động ( Aptomat )

Từ khóa nổi bật trong tuần: aptomat 3 pha, loa tep, dao cắt, mccb 150a, ka, aptomat 20, aptomat 100a, mccb mitsubishi, mccb 50a, cầu dao điện ls, mccb ls 100a, cầu dao điện, cầu dao 300a, mccb 225a, aptomat sino, bao tải, aptomat 1p-50a, aptomat 3p 50a, aptomat 50a, aptomat 32a