Projector (máy chiếu), PANASONICLoại bỏ tham số này, ≥ 4000 lumensLoại bỏ tham số này, ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
42 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Panasonic PT-EZ580E (LCD, 5400 Lumens, 5000:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 5400 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tính năng: Full HD
0
85.600.000 ₫
(4.042,5 USD)
Panasonic PT-DZ870EK (LCD, 8500 Lumens, 10000:1, 1920 x 1080)
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 8500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Tính năng: Full HD
0
330.000.000 ₫
(15.584,42 USD)
Panasonic PT-DX500 (DLP, 4500 lumens, 2000:1)
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 4500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
0
57.400.000 ₫
(2.710,74 USD)
Panasonic PT-DZ6710E
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
349.000.000 ₫
(16.481,7 USD)
Panasonic PT-DZ6700E
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
330.000.000 ₫
(15.584,42 USD)
Panasonic PT-EW630
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Tính năng: Full HD
0
79.000.000 ₫
(3.730,81 USD)
Máy chiếu Panasonic PT-EZ770 (DLP, 6500 Lumens, 5000:1, Full HD)
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6500 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 16:10
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
 • Tính năng: Full HD
0
186.000.000 ₫
(8.783,94 USD)
Panasonic PT-DW10000E
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tỉ lệ hình ảnh: -
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DW10000
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ12000
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ12000E
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 5:4, 16:10
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700/L
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6710UL
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700EL
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6710
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700UL
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700L
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6700U
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6710U
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DW10000U
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DW10000C
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ12000U
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 12000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-EZ570U (LCD , 5000 lumens, 5000:1, Full HD 3D))
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:10
 • Tính năng: 3D, Full HD
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ110XE
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10600 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ570U
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 4000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ12000C
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 5000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4, 15:9, 16:10
 • Tổng số điểm ảnh chiếu: 1.07 tỷ màu
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ6710EL
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 6000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
0
Không có GH bán...
Panasonic TH-DW10000
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 10000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (16:9)
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 5:4
0
Không có GH bán...
Panasonic PT-DZ21KU
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Độ sáng tối đa: 20000 lumens
 • Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200
 • Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10
 • Tính năng: Full HD
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Projector (máy chiếu), PANASONICLoại bỏ tham số này, ≥ 4000 lumensLoại bỏ tham số này, ≥ 1920 x 1080 (16:9)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Hình ảnh > Projector (máy chiếu)