PDA Phone, ≥ 5giờLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
151 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
Motorola MC35
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
5
10.400.000 ₫
(491,15 USD)
Bluebird Pidion BM-150R GSM
 • Thời gian đàm thoại: 7.4giờ
 • Tốc độ xử lý: 1.2GHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
4,3
18.490.000 ₫
(873,2 USD)
T-Mobile Dash 3G (HTC Maple 100)
 • Thời gian đàm thoại: 8.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
3,6
1.800.000 ₫
(85,01 USD)
E-TEN Glofiish X800
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Eten
 • Tốc độ xử lý: 500MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
4
1.500.000 ₫
(70,84 USD)
HTC S730 US (HTC Wings 200)
 • Thời gian đàm thoại: 11giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
4
3.700.000 ₫
(174,73 USD)
Dopod C730
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
2.600.000 ₫
(122,79 USD)
Palm Treo 650
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Palm
 • Tốc độ xử lý: 312MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: VGA
4
1.500.000 ₫
(70,84 USD)
Motorola MC55
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
2,8
Liên hệ gian hàng...
Sharp PV300 (T-Mobile Sidekick LX 2009)
 • Thời gian đàm thoại: 5.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Kích thước màn hình: 3.2inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
3,9
Không có GH bán...
Dopod C800 / C858 (HTC Herald 100)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,5
Không có GH bán...
Sharp PV250 (T-Mobile Sidekick LX 2007)
 • Thời gian đàm thoại: 6.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Kích thước màn hình: 3inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,8
Không có GH bán...
Dopod C720w
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Exec
 • Thời gian đàm thoại: 8giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Không có GH bán...
Motorola A3100
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
3,3
Không có GH bán...
HP iPAQ hw6915 / hw6925 / hw6945 / hw6965
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.7inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3
Không có GH bán...
O2 XDA mini S (HTC Wizard 200)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Không có GH bán...
HP iPAQ Rw6828
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3
Không có GH bán...
TMN Bluebelt (ZTE Xiang)
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: TMN
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.5inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
0
Liên hệ gian hàng...
ICD Velocity 103
 • Thời gian đàm thoại: 10giờ
 • Hãng sản xuất: ICD
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.92Megapixels
0
Không có GH bán...
Dopod 838 Pro
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
Palm Treo 680
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Palm
 • Tốc độ xử lý: 312MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: VGA
4
Không có GH bán...
Toshiba PORTEGE G910
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 3inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
Asus P835
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Asus
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 5Megapixels
4,8
Không có GH bán...
O2 XDA Atom Exec
 • Thời gian đàm thoại: 5.5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
Không có GH bán...
Asus P552w
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Asus
 • Tốc độ xử lý: 624MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
HTC P3300
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 201MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,2
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Stealth
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,8
Không có GH bán...
I-Mate JASJAM (HTC Hermes 100)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: I-Mate
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.7inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
0
Không có GH bán...
Dopod CHT 9000 (HTC Hermes 200)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
0
Liên hệ gian hàng...
HTC P4350
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

PDA Phone, ≥ 5giờLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > PDA Phone

Sản phẩm bạn nên quan tâm Garmin-Asus G60, nüvifone G60
Từ khóa nổi bật trong tuần: life quanta, hp ipaq 6815, control-28, compact siemens, vo em be, dien thoai wing, loa mini 2.0, xpa s200, smart q60, sd 1100, bộ đàm mini, dopod c720, smart ce, ram sd ram 64mb, dopod c720w, dien thoa, ram: 64mb, bộ đàm, bàn phím qwerty, samsung n100