PDA Phone, ≥ 5giờLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
151 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán thấp nhất
Motorola MC35
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
5
11.000.000 ₫
(519,48 USD)
Bluebird Pidion BM-150R GSM
 • Thời gian đàm thoại: 7.4giờ
 • Tốc độ xử lý: 1.2GHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
4,3
18.490.000 ₫
(873,2 USD)
Motorola MC55
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
2,8
37.145.000 ₫
(1.754,19 USD)
T-Mobile Dash 3G (HTC Maple 100)
 • Thời gian đàm thoại: 8.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
3,6
1.800.000 ₫
(85,01 USD)
HTC S730 US (HTC Wings 200)
 • Thời gian đàm thoại: 11giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
4
3.700.000 ₫
(174,73 USD)
Dopod C730
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
2.600.000 ₫
(122,79 USD)
Sharp PV300 (T-Mobile Sidekick LX 2009)
 • Thời gian đàm thoại: 5.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Kích thước màn hình: 3.2inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
3,9
Không có GH bán...
Dopod C800 / C858 (HTC Herald 100)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,5
Không có GH bán...
E-TEN Glofiish X800
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Eten
 • Tốc độ xử lý: 500MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
4
Liên hệ gian hàng...
Sharp PV250 (T-Mobile Sidekick LX 2007)
 • Thời gian đàm thoại: 6.5giờ
 • Hãng sản xuất: T - Mobile
 • Kích thước màn hình: 3inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,8
Không có GH bán...
Dopod C720w
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Exec
 • Thời gian đàm thoại: 8giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Không có GH bán...
Motorola A3100
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Motorola
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
3,3
Không có GH bán...
HP iPAQ hw6915 / hw6925 / hw6945 / hw6965
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.7inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3
Không có GH bán...
O2 XDA mini S (HTC Wizard 200)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
3,3
Không có GH bán...
HP iPAQ Rw6828
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: HP
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3
Không có GH bán...
TMN Bluebelt (ZTE Xiang)
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: TMN
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.5inch
 • Tích hợp Camera: 3.15Megapixels
0
Liên hệ gian hàng...
ICD Velocity 103
 • Thời gian đàm thoại: 10giờ
 • Hãng sản xuất: ICD
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.92Megapixels
0
Không có GH bán...
Dopod 838 Pro
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
Palm Treo 680
 • Thời gian đàm thoại: 6giờ
 • Hãng sản xuất: Palm
 • Tốc độ xử lý: 312MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: VGA
4
Không có GH bán...
Toshiba PORTEGE G910
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Toshiba
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 3inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
Asus P835
 • Thời gian đàm thoại: 7giờ
 • Hãng sản xuất: Asus
 • Tốc độ xử lý: 528MHz
 • Kích thước màn hình: 3.5inch
 • Tích hợp Camera: 5Megapixels
4,8
Không có GH bán...
O2 XDA Atom Exec
 • Thời gian đàm thoại: 5.5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 520MHz
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
Không có GH bán...
Asus P552w
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Asus
 • Tốc độ xử lý: 624MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
0
Không có GH bán...
HTC P3300
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 201MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,2
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Stealth
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 416MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
3,8
Không có GH bán...
I-Mate JASJAM (HTC Hermes 100)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: I-Mate
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.7inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
0
Không có GH bán...
Dopod CHT 9000 (HTC Hermes 200)
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: Dopod
 • Tốc độ xử lý: 400MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 1.9Megapixels
0
Liên hệ gian hàng...
HTC P4350
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: HTC
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.8inch
 • Tích hợp Camera: 2.0Megapixels
4
Không có GH bán...
O2 XDA miniS
 • Thời gian đàm thoại: 5giờ
 • Hãng sản xuất: O2
 • Tốc độ xử lý: 200MHz
 • Kích thước màn hình: 2.4inch
 • Tích hợp Camera: 1.3Megapixels
4
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

PDA Phone, ≥ 5giờLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện thoại, viễn thông > Mobile > PDA Phone

Sản phẩm bạn nên quan tâm Garmin-Asus G60, nüvifone G60