Từ :
Đến :
Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy Loại bỏ tham số này
FAG (25)
LYC (38)
Vista (19)
ESG (2)
≥10 (82)
≥30 (71)
≥60 (20)
≥50 (78)
≥100 (36)
≥150 (13)
≥10 (80)
≥30 (24)
≥50 (5)
Đức (2)
Sản phẩm nhiều người bán.

Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm, Vòng bi cầu tự lựa 2 dãyLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
85 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vòng bi FAG 1207TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 22320CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 100
 • Đường kính ngoài(mm): 215
 • Bề dày (mm): 73
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 22324CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 120
 • Đường kính ngoài(mm): 260
 • Bề dày (mm): 86
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1205TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Germany
 • Đường kính trong(mm): 25
 • Đường kính ngoài(mm): 52
 • Bề dày (mm): 15
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1206K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 30
 • Đường kính ngoài(mm): 62
 • Bề dày (mm): 16
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1207K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1207K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Germany
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2218M
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 90
 • Đường kính ngoài(mm): 160
 • Bề dày (mm): 40
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1310K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 27
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2209K.2RS.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 0
 • Đường kính ngoài(mm): 0
 • Bề dày (mm): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2207K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1305TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 0
 • Đường kính ngoài(mm): 0
 • Bề dày (mm): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1212K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 60
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 22
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1208K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1309K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 25
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 2310K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 40
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 2309K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 36
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 2310K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 40
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1208K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 2311K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 55
 • Đường kính ngoài(mm): 120
 • Bề dày (mm): 43
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1311K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 55
 • Đường kính ngoài(mm): 120
 • Bề dày (mm): 29
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1312K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 60
 • Đường kính ngoài(mm): 130
 • Bề dày (mm): 31
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1308K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 90
 • Bề dày (mm): 23
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1208TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2207K.2RS.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 23026CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 130
 • Đường kính ngoài(mm): 200
 • Bề dày (mm): 52
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1309K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 25
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1204K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 20
 • Đường kính ngoài(mm): 47
 • Bề dày (mm): 14
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1308K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 90
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2209K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 85
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3   

Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm, Vòng bi cầu tự lựa 2 dãyLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Cơ khí chế tạo > Thiết bị, linh kiện cơ khí > Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm

Từ khóa nổi bật trong tuần: vòng bi 6201, vong bi 6313, bạc đạn 6205, 23026, 30204, vong bi nachi, vòng bi nsk, 98205, vong bi 6205, 2322, vong bi 6002, vòng bi skf, vòng bi 6001, vòng bi 6904, bi 202, 12 10, sk 405, 22217, vòng bi 306, bề bề