Từ :
Đến :
Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy Loại bỏ tham số này
FAG (25)
LYC (38)
Vista (19)
ESG (2)
≥10 (82)
≥30 (71)
≥60 (20)
≥50 (78)
≥100 (36)
≥150 (13)
≥10 (80)
≥30 (24)
≥50 (5)
Đức (2)
Sản phẩm nhiều người bán.

Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm, Vòng bi cầu tự lựa 2 dãyLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
85 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Vòng bi FAG 1207TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 22320CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 100
 • Đường kính ngoài(mm): 215
 • Bề dày (mm): 73
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 22324CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 120
 • Đường kính ngoài(mm): 260
 • Bề dày (mm): 86
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1205TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Germany
 • Đường kính trong(mm): 25
 • Đường kính ngoài(mm): 52
 • Bề dày (mm): 15
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1206K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 30
 • Đường kính ngoài(mm): 62
 • Bề dày (mm): 16
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1207K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1207K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Germany
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 17
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2218M
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 90
 • Đường kính ngoài(mm): 160
 • Bề dày (mm): 40
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1310K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 27
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2209K.2RS.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 0
 • Đường kính ngoài(mm): 0
 • Bề dày (mm): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2207K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1305TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 0
 • Đường kính ngoài(mm): 0
 • Bề dày (mm): 0
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1212K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 60
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 22
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1208K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1309K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 25
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 2310K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 40
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 2309K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 36
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 2310K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 50
 • Đường kính ngoài(mm): 110
 • Bề dày (mm): 40
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1208K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 2311K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 55
 • Đường kính ngoài(mm): 120
 • Bề dày (mm): 43
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1311K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 55
 • Đường kính ngoài(mm): 120
 • Bề dày (mm): 29
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 1312K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 60
 • Đường kính ngoài(mm): 130
 • Bề dày (mm): 31
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1308K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 90
 • Bề dày (mm): 23
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1208TV
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 80
 • Bề dày (mm): 18
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2207K.2RS.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 35
 • Đường kính ngoài(mm): 72
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi VISTA 23026CA/W33
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Đường kính trong(mm): 130
 • Đường kính ngoài(mm): 200
 • Bề dày (mm): 52
0
Không có GH bán...
Vòng bi VISTA 1309K
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: VISTA
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 100
 • Bề dày (mm): 25
0
Không có GH bán...
Vòng bi FAG 1204K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 20
 • Đường kính ngoài(mm): 47
 • Bề dày (mm): 14
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 1308K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 40
 • Đường kính ngoài(mm): 90
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Vòng bi FAG 2209K.TV.C3
 • Loại: Vòng bi cầu tự lựa 2 dãy
 • Hãng sản xuất: FAG
 • Đường kính trong(mm): 45
 • Đường kính ngoài(mm): 85
 • Bề dày (mm): 23
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3   

Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm, Vòng bi cầu tự lựa 2 dãyLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Công nghiệp, Xây dựng > Cơ khí chế tạo > Thiết bị, linh kiện cơ khí > Bạc đạn, Vòng bi, vòng đệm