Từ :
Đến :
JATON CORPORATION Loại bỏ tham số này
ATI (3)
NVIDIA (43)
GDDR (10)
GDDR2 (31)
GDDR3 (6)
128MB (8)
256MB (9)
512MB (13)
1024MB (13)
64MB (2)
192MB (1)
640MB (1)
64-bit (27)
128-bit (18)
32-bit (1)
270MHz (3)
400MHz (37)
350MHz (1)
HDMI (8)
DVI (17)
DVI x 2 (11)
TV Out (6)
HDTV (12)
SLI (2)
CineFX (7)
CUDA (3)

Video Card, JATON CORPORATIONLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
47 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
JATON Video-PX7300GS-256 (NVIDIA GeForce 7300GS, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): S-Video, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
250.000 ₫
(11,81 USD)
JATON Video-228PCI-LP (GeForce FX5200, 128MB, 64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce FX 5200 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2,
0
Không có GH bán...
JATON 3DFORCE MX4000 TWIN (GeForceMX4000, 128MB, 64-bit, GDDR, AGP 4X/8X )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce MX 4000 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): AGP 8X / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 270MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-208PCI-128TV (GeForce MX4000, 128MB, 64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce MX 4000 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 270MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX6200TC-128LP (GeForce 6200TC, 128MB,64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo, UltraShadow II, TurboCache, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX7600GT-256 (Geforce 7600GT, 256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7600 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-228PCI-DVI (GeForce FX5200, 128MB, 64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce FX 5200 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-228PCI-Twin (GeForce FX5200, 128MB, 64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce FX 5200 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX8800GTS-LX (GeForce 8800GTS, 640MB, 320-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8800 GTS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 640MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 320-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-118PCI-64DDR-TV (GeForce2 MX400, 64MB, 64-bit, GDDR, PCI )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce2 MX400 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 64MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 350MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX7600GS-256 (GeForce 7600GS, 256MB, 128-bit, GDDR2, PCI Express x16 )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7600 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX4350-DP (ATI Radeon HD 4350, 512MB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: ATI - Radeon HD 3450 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX358LE-TWIN (NVIDIA GeForce 7300LE, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 LE / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 390MHz (Dual) / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX220GT-EX (NVidia GeForce GT220, 1GB DDR3, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce GT 220 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX498-TWIN (NVidia GeForce 9400GT, 1GB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 9400 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX9500GT-DVI (NVidia GeForce 9500GT, 1GB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 9500 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX358GS-DT (nVidia GeForce 7300GS, 256MB, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX9400GT-EX (NVidia GeForce 9400GT, 1GB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 9400 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): S-Video, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, /
0
Không có GH bán...
Jaton Video-208PCI-64TV ( NVIDIA GeForce MX4000 , 64 MB , 32-bit  , GDDR , PCI  )
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce MX 4000 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 64MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 32-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 270MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX558-DT (NVIDIA GeForce 8400GS, 512MB DDR2, bit, PCI Express 20 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8400 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX498-DLP (NVidia GeForce 9500GT, 1GB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 9500 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX558-DLP (NVIDIA GeForce 8400GS, 512MB DDR2, 64-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8400 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX558-TWIN (NVIDIA GeForce 8400 GS, 512MB DDR2, 64-bit, PCI-Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8400 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): S-Video, VGA (D-sub) x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON VIDEO-PX210-LX (NVidia GeForce 210, 512MB DDR2, 128-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 210 / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): CUDA, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX7200GS-LP (NVIDIA GeForce 7200GS, 128MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7200 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 128MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX8400GS-LX (NVIDIA GeForce 8400GS, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8400 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX358GS-DLP (NVIDIA GeForce 7300GS, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX7200GS-256LP (NVIDIA GeForce 7200GS, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7200 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 192MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): S-Video, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
JATON Video-PX7300LE-256 (NVIDIA GeForce 7300LE, 256MB DDR2, 64-bit, PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 LE / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): S-Video, VGA (D-sub), DVI, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): TurboCache, CineFX, /
0
Không có GH bán...
Jaton VIDEO-PX8400GS-EX (NVIDIA GeForce 8400GS, 512MB DDR2, 64-bit, PCI Express 2.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): JATON CORPORATION / Chipset: NVIDIA - GeForce 8400 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -, /
2
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2   

Video Card, JATON CORPORATIONLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Video Card