Từ :
Đến :
400MHz Loại bỏ tham số này
800MHz (1600 MT/s) Loại bỏ tham số này
333Mhz (3)
533Mhz (72)
667Mhz (5)
1600Mhz (11)
ASROCK (14)
ASUS (13)
ECS (21)
INTEL (6)
MSI (3)
KENNAO (1)
Manli (1)
ATX (40)
SiS (6)
VIA (13)
ATI (1)
2 (38)
3 (5)
4 (42)
≥2 (86)
≥4 (47)
≥16 (7)
DDR (67)
DDR2 (7)
DDR3 (2)
200MHz (9)
266Mhz (67)
333Mhz (72)
400MHz (79)
533Mhz (14)
667Mhz (9)
800Mhz (10)
RAID (33)
HDMI (2)

Mainboard, 400MHzLoại bỏ tham số này, 800MHz (1600 MT/s)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
87 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Intel 865GL
 • Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL
 • Socket: Intel Socket 478
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: Intel 865
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 0
 • Max Memory Support (Gb): 0
 • Memory Bus: -
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -
0
300.000 ₫
(14,17 USD)
INTEL D865GVHZ
Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): -, Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
5
350.000 ₫
(16,53 USD)
GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 845GE / ICH4 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
350.000 ₫
(16,53 USD)
ECS 865PE-A
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 865PE / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, 200MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
299.000 ₫
(14,12 USD)
BIOSTAR I865G-M7
Manufacture (Hãng sản xuất): BIOSTAR / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, 200MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
2.032.800 ₫
(96 USD)
MTECH 945G-LM1
 • Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MTECH
 • Socket: Intel Socket 478
 • Chipset: Intel 945
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 4
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 800Mhz
0
760.000 ₫
(35,89 USD)
ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 6150 / nForce 430 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, AMD Phenom II X6, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 800MHz (1600 MT/s), 1600Mhz, 1200MHz (2400 MT/s), 2000Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
998.000 ₫
(47,13 USD)
MTECH 865GV
 • Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Manufacture (Hãng sản xuất): Manli
 • Socket: Intel Socket 478
 • Chipset: Intel 865GV / ICH5
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 800
 • Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 800Mhz
0
729.000 ₫
(34,43 USD)
ECS 865GV-M3
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support (Gb): 3 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ASUS P4P800-MX
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ECS 865G-M8
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Liên hệ gian hàng...
ASROCK P4i65GV
Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
2
Không có GH bán...
INTEL D865PERL
Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: - / Chipset: Intel 865PE / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 667Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
INTEL D865GBF
Manufacture (Hãng sản xuất): INTEL / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ASUS P4P800-X
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 865PE / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
HP 865 SK 478 (Asus P4SD 865GV Socket 478)
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 4, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / SDRAM / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Manufacture (Hãng sản xuất): BIOSTAR / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron Dual-Core, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / DDR2 / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, 200MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-8IG1000MK
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ASUS P4PE2-X
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 845PE / ICH4 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ASUS P4P800S-X
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 848P / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ASROCK 775i65GV
Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-8I848P-G
 • Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE
 • Socket: Intel Socket 478
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: Intel 848P / ICH5
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium 4
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 3
 • Max Memory Support (Gb): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR
 • Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-8I845PE Pro
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 865P / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
MSI PM8M-V
 • Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s)
 • Manufacture (Hãng sản xuất): MSI
 • Socket: Intel Socket 478
 • Form Factor: ATX
 • Chipset: VIA P4M800 / VIA VT8237R
 • CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron, Intel Pentium 4
 • Memory Slot (Số khe cắm ram): 2
 • Max Memory Support (Gb): 2
 • Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR
 • Memory Bus: 400MHz, 333Mhz
 • Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
0
Không có GH bán...
ASUS P4PE-X/TE
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel 845PE / ICH4 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 400MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
FOXCONN 865M01-GV-6LS
Manufacture (Hãng sản xuất): FOXCONN / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-8I865GVME
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz,
0
Không có GH bán...
ASUS P4P800-VM
Manufacture (Hãng sản xuất): ASUS / Socket: Intel Socket 478 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865G / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron, Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel 865GV / ICH5 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium 4, Front Side Bus (FSB): 400MHz, 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 4 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR / Memory Bus: 266Mhz, 400MHz, 333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA MCP61 (P/S/V) / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -, / Front Side Bus (FSB): 400MHz, 800MHz (1600 MT/s), 1600Mhz, 1200MHz (2400 MT/s), 2000Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
Không có GH bán...
Trang:  [1]  2  3   

Mainboard, 400MHzLoại bỏ tham số này, 800MHz (1600 MT/s)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Linh kiện máy tính desktop > Mainboard