Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.150
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.235
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.595
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.254
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.639
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.748
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.925
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.582
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
13.992
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.862
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.097
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.927
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.883
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.481
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.671
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.523
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.403
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.018
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.696
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.642
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.692
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.540
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.626
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.017
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.639
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.476
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.221
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.106
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.551
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.879
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.351
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.964
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.321
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.643
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
9 gian hàng bán
11138.21615
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
800.000₫
4 gian hàng bán
12.467