Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.255
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.286
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.658
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.317
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.693
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.787
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.018
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.609
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.079
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.886
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.142
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.972
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.931
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.589
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.743
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.637
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.454
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.090
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.714
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.675
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.722
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.621
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.677
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.026
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.654
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.533
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.251
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.127
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.584
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.906
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.381
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.964
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.378
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.682
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Asrock G41M-VS3
1.200.000₫
10 gian hàng bán
378.8007
Bo mạch chủ ECS G31T-M9 (V1.0)
430.000₫
1 gian hàng bán
124.858