Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ MTECH 945G-LM1
760.000₫
2 gian hàng bán
3.367
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
270.000₫
1 gian hàng bán
22.624
Bo mạch chủ Intel 865GL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
19.298
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
14.468
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.367
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.751
Bo mạch chủ MTECH 865GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.680
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.506
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.840
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.862
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.165
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.753
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
14.445
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.934
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.328
Bo mạch chủ MSI PM8M-V
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.823
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.050
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.997
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.844
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.812
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.952
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.598
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.222
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.753
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.747
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.764
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.909
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.812
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.083
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.720
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I848P-G
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.699
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.740
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.287
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.178
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.656
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.990
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
597.260
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IPE1000 Pro-G
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.286
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
15.744
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.766
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật