Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

  • Mới đổi giá
  •   -      
Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.213
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.262
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.634
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
212.293
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.663
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
1.769
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.976
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.600
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.040
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.877
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.124
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.957
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.910
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.520
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.719
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.571
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.430
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.054
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.705
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.657
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.710
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.585
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.653
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.023
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.648
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.500
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.227
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.118
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.566
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.894
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.363
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.964
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.354
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.670
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật