Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.348
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.328
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.703
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.368
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.771
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.823
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.099
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.672
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.238
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.901
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.220
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.017
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.943
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.715
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.791
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.730
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.502
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.153
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.720
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.705
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.728
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.726
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.722
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.035
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.666
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.593
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.269
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.157
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.620
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.951
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.399
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.967
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.492
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-945GCM-S2C
350.000₫
6 gian hàng bán
979.1474
Bo mạch chủ ECS 945GCT-M2/ 1333
300.000₫
4 gian hàng bán
329.0611