Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.315
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.313
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.682
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.347
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.717
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.808
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.054
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.639
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.154
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.898
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.187
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.984
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.937
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.637
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.755
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.673
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.478
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.132
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.714
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.690
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.722
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.666
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.698
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.032
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.657
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.560
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.263
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.139
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.605
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.933
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.390
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.964
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.441
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ECS 945GCT-M2/ 1333
350.000₫
3 gian hàng bán
228.4161
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-945GZM-S2
390.000₫
4 gian hàng bán
131.044
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-G31M-S2C
550.000₫
5 gian hàng bán
842.925
Bo mạch chủ FOXCONN G31MV
699.000₫
5 gian hàng bán
13152.5442
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-945GCM-S2C
400.000₫
6 gian hàng bán
678.3314