Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
350.000₫
1 gian hàng bán
14.096
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
299.000₫
2 gian hàng bán
7.199
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
350.000₫
1 gian hàng bán
212.215
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
998.000₫
1 gian hàng bán
1.718
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
2.032.800₫
1 gian hàng bán
3.085
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.562
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.600
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.901
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.552
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
13.935
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.853
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.894
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.871
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.430
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.650
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.487
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.388
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.991
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.684
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.621
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.680
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.462
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.596
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.002
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.612
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.446
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.203
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.082
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.533
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.852
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.342
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.943
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.279
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.634
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật