Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ MTECH 945G-LM1
760.000₫
2 gian hàng bán
3.535
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
270.000₫
1 gian hàng bán
32.993
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IPE775-G  (Rev 1.2)
200.000₫
1 gian hàng bán
22.023
Bo mạch chủ HP 865 SK 478 (Asus P4SD 865GV Socket 478)
150.000₫
1 gian hàng bán
110.601
Bo mạch chủ Intel 865GL
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
19.433
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
14.636
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
7.493
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
10.892
Bo mạch chủ MTECH 865GV
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.752
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
212.656
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.002
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.961
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.246
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.909
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
14.778
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.000
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
3.508
Bo mạch chủ MSI PM8M-V
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.877
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.119
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.036
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
11.000
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.908
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
14.210
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
9.736
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
7.375
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.816
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.867
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.830
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
19.224
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.004
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.137
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.801
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I848P-G
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.828
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.998
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.353
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.421
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.734
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.050
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
597.311
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IPE1000 Pro-G
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.355
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN G41MXE-V
500.000₫
(1)
4 gian hàng bán
115.551