Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Front Side Bus (FSB)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard, 400MHz, 800MHz (1600 MT/s)

Có tất cả 87 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GME
200.000₫
1 gian hàng bán
12.471
Bo mạch chủ INTEL D865GVHZ
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.390
Bo mạch chủ ECS 865PE-A
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.337
Bo mạch chủ INTEL D865PERL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.715
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I845GE-RZ
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
212.389
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.783
Bo mạch chủ ECS MCP61M-M3 (V2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.826
Bo mạch chủ Kenao 865GE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.105
Bo mạch chủ BIOSTAR 865GV Micro 775 (I865GV-M7)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.684
Bo mạch chủ ASROCK P4i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
14.286
Bo mạch chủ ECS K8M800-M2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.904
Bo mạch chủ BIOSTAR I865G-M7
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.235
Bo mạch chủ ASROCK 775i65GV
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.026
Bo mạch chủ ECS GeForce7050M-M (V1.0A)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.946
Bo mạch chủ INTEL D865GBF
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
10.742
Bo mạch chủ FOXCONN 865M01-GV-6LS
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.791
Bo mạch chủ ECS 865G-M8
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
13.787
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.526
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8IG1000MK
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.171
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865PEM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.726
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-755
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.714
Bo mạch chủ ASUS P4S800D-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.737
Bo mạch chủ ECS 865GV-M3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
18.804
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.740
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVM-775
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.038
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8VM800M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.666
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I865GVMK-775 (Rev 1.1)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.614
Bo mạch chủ ASROCK P4VM8
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.272
Bo mạch chủ ASUS P4V8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.163
Bo mạch chủ ASUS P4P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.620
Bo mạch chủ ASUS P4PE2-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.951
Bo mạch chủ ASUS P4P800 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
595.976
Bo mạch chủ ASUS P4P800-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
15.510
Bo mạch chủ ASUS P4P800S-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.742
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5GC-MX (R3)
350.000₫
2 gian hàng bán
13.053
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
700.000₫
4 gian hàng bán
133.666
Bo mạch chủ ECS 945GCT-M2/ 1333
300.000₫
4 gian hàng bán
329.5981
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-H55M-D2H (rev. 1.3)
1.350.000₫
5 gian hàng bán
1018.3571
Bo mạch chủ ECS G31T-M7 Box
400.000₫
2 gian hàng bán
17.761
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM SE
500.000₫
7 gian hàng bán
27183.71615
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
380.000₫
2 gian hàng bán
16.128