Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom, USB 2.0/1.1 ports, IEEE 1394a port

Có tất cả 35 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.678
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.379
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.607
Bo mạch chủ ASUS M3A32-MVP DELUXE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.174
Bo mạch chủ J&W JW-790GX-EXTREME
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
7.610
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM HDMI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.351
Bo mạch chủ Asus M2N-SLI Deluxe
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.831
Bo mạch chủ Asus M2N32-SLI DELUXE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.632
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.667
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.560
Bo mạch chủ ASRock ALiveN570SLI-eSATA2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.921
Bo mạch chủ ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.452
Bo mạch chủ ASUS CROSSHAIR
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.489
Bo mạch chủ ASUS M2R32-MVP
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.753
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M57SLI-DS4 (rev 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.126
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA69GM-S2H (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.194
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M55S-S3 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.149
Bo mạch chủ ASUS Crosshair II Formula
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.128
Bo mạch chủ FOXCONN A7DA-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
921
Bo mạch chủ FOXCONN A79A-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.230
Bo mạch chủ MSI K9N2 Diamond
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
988
Bo mạch chủ ASrock K10N78-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
942
Bo mạch chủ ASRock A780GXE/128M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.107
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
784
Bo mạch chủ ASRock A780FullDisplayPort
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.017
Bo mạch chủ ASrock K10N78FullHD-hSLI R3.0
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
889
Bo mạch chủ ASrock K10N750SLI-WiFi
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
821
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.062
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-WiFi
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
892
Bo mạch chủ ASRock K10N7SLI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
866
Bo mạch chủ ASRock AOD790GX/128M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.066
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5SLI-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
845
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-DS4 (rev. 1.x)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
888
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
663
Bo mạch chủ Asrock  ALiveNF7G-HDready
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
709
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN G41MXE-V
500.000₫
(1)
4 gian hàng bán
115.545
Bo mạch chủ ECS  G41T-M7 (V1.0)
550.000₫
3 gian hàng bán
37.2062