Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom, USB 2.0/1.1 ports, IEEE 1394a port

Có tất cả 35 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.573
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.319
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.526
Bo mạch chủ ASUS M3A32-MVP DELUXE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.042
Bo mạch chủ J&W JW-790GX-EXTREME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.496
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM HDMI
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.291
Bo mạch chủ Asus M2N-SLI Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.771
Bo mạch chủ Asus M2N32-SLI DELUXE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.566
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.646
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.524
Bo mạch chủ ASRock ALiveN570SLI-eSATA2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.867
Bo mạch chủ ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.410
Bo mạch chủ ASUS CROSSHAIR
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.450
Bo mạch chủ ASUS M2R32-MVP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.699
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M57SLI-DS4 (rev 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.042
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA69GM-S2H (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.158
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M55S-S3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.074
Bo mạch chủ ASUS Crosshair II Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.068
Bo mạch chủ FOXCONN A7DA-S
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
873
Bo mạch chủ FOXCONN A79A-S
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.188
Bo mạch chủ MSI K9N2 Diamond
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
931
Bo mạch chủ ASrock K10N78-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
903
Bo mạch chủ ASRock A780GXE/128M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.044
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
745
Bo mạch chủ ASRock A780FullDisplayPort
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
951
Bo mạch chủ ASrock K10N78FullHD-hSLI R3.0
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
847
Bo mạch chủ ASrock K10N750SLI-WiFi
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
788
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.032
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-WiFi
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
850
Bo mạch chủ ASRock K10N7SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
818
Bo mạch chủ ASRock AOD790GX/128M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.033
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5SLI-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
809
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-DS4 (rev. 1.x)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
834
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
612
Bo mạch chủ Asrock  ALiveNF7G-HDready
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
691
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN H55MXV
1.180.000₫
5 gian hàng bán
329.2814
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
7 gian hàng bán
27149.54416