Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom, USB 2.0/1.1 ports, IEEE 1394a port

Có tất cả 35 sản phẩm
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.633
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.346
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.571
Bo mạch chủ ASUS M3A32-MVP DELUXE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.072
Bo mạch chủ J&W JW-790GX-EXTREME
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.559
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM HDMI
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.324
Bo mạch chủ Asus M2N-SLI Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.789
Bo mạch chủ Asus M2N32-SLI DELUXE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.596
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.649
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.539
Bo mạch chủ ASRock ALiveN570SLI-eSATA2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.900
Bo mạch chủ ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.434
Bo mạch chủ ASUS CROSSHAIR
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.468
Bo mạch chủ ASUS M2R32-MVP
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.723
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M57SLI-DS4 (rev 2.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.087
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA69GM-S2H (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.173
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M55S-S3 (rev 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.113
Bo mạch chủ ASUS Crosshair II Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.107
Bo mạch chủ FOXCONN A7DA-S
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
906
Bo mạch chủ FOXCONN A79A-S
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.215
Bo mạch chủ MSI K9N2 Diamond
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
946
Bo mạch chủ ASrock K10N78-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
915
Bo mạch chủ ASRock A780GXE/128M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.059
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
769
Bo mạch chủ ASRock A780FullDisplayPort
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
975
Bo mạch chủ ASrock K10N78FullHD-hSLI R3.0
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
859
Bo mạch chủ ASrock K10N750SLI-WiFi
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
797
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.044
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-WiFi
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
877
Bo mạch chủ ASRock K10N7SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
827
Bo mạch chủ ASRock AOD790GX/128M
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.048
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5SLI-1394
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
839
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-DS4 (rev. 1.x)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
846
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 (rev. 1.0)
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
645
Bo mạch chủ Asrock  ALiveNF7G-HDready
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
697
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ FOXCONN H55MXV
1.050.000₫
5 gian hàng bán
330.3134