Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
485.000₫
5 gian hàng bán
17.358
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
8 gian hàng bán
14139.18215
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
750.000₫
6 gian hàng bán
32.463
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
1.200.000₫
4 gian hàng bán
19.487
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
5 gian hàng bán
15.784
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.259
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
599.000₫
2 gian hàng bán
15.594
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
3 gian hàng bán
6.727
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.329
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
1 gian hàng bán
3.288
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.283
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
3.934
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.418
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
9.046
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58.252
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.749
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.298
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.280
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.511
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.771
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.829
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.406
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.256
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.401
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.582
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.948
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.153
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.920
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.869
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.029
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.952
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.951
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.519
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
872
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
797
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.087
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-G31M-S2C
850.000₫
8 gian hàng bán
742.334