Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
9 gian hàng bán
11138.12915
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
1.050.000₫
6 gian hàng bán
32.076
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
1.200.000₫
4 gian hàng bán
19.343
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
4 gian hàng bán
15.682
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
5 gian hàng bán
17.232
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.187
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
599.000₫
2 gian hàng bán
15.495
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
2 gian hàng bán
6.679
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.302
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
1 gian hàng bán
3.261
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.265
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
3.907
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.367
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.995
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
57.997
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.710
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.283
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.262
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.478
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.744
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.811
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.388
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.253
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.380
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.570
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.930
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.144
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.905
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.851
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.014
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.952
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.936
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.495
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
857
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
791
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.066
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
600.000₫
4 gian hàng bán
12.452
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
9 gian hàng bán
11138.12915