Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
750.000₫
5 gian hàng bán
33.015
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
390.000₫
2 gian hàng bán
15.849
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
720.000₫
3 gian hàng bán
119.817
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
500.000₫
8 gian hàng bán
17141.70215
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
6 gian hàng bán
17.610
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
5 gian hàng bán
15.874
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.415
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
3 gian hàng bán
6.823
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.368
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.339
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.328
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
8.613
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
4.051
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.520
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
9.157
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58.780
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.776
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.331
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.307
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.837
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.853
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.454
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.295
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.437
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.588
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.975
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.168
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.941
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.887
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.050
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.009
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.963
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.525
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
881
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
800
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.090
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-945GCM-S2C
400.000₫
6 gian hàng bán
778.3974
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
650.000₫
4 gian hàng bán
636.7331
Bo mạch chủ Intel  D945PSN
350.000₫
2 gian hàng bán
318.1731
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
500.000₫
8 gian hàng bán
17141.70215
Bo mạch chủ FOXCONN G31MV
699.000₫
5 gian hàng bán
13152.7002