Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
490.000₫
8 gian hàng bán
18144.04816
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
700.000₫
6 gian hàng bán
133.633
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
380.000₫
2 gian hàng bán
16.092
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
739.000₫
4 gian hàng bán
220.075
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
480.000₫
6 gian hàng bán
17.778
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
5 gian hàng bán
15.976
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.547
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
4 gian hàng bán
6.868
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
3 gian hàng bán
3.383
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.372
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.352
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
18.730
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.619
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
9.238
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
2 gian hàng bán
59.140
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.797
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.355
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.331
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.876
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.117
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.859
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.475
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.322
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.467
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.609
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
8.002
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.177
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.947
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.905
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.059
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.045
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.972
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.540
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
884
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
806
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.093
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM SE
500.000₫
7 gian hàng bán
27183.43115
Bo mạch chủ ASUS P5GC-MX (R3)
350.000₫
2 gian hàng bán
13.038
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
380.000₫
2 gian hàng bán
16.092
Bo mạch chủ ECS 945GCT-M2/ 1333
300.000₫
4 gian hàng bán
329.5351