Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
490.000₫
11 gian hàng bán
10137.11515
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
750.000₫
8 gian hàng bán
31.761
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
720.000₫
5 gian hàng bán
19.163
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
4 gian hàng bán
15.619
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
5 gian hàng bán
17.169
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
5 gian hàng bán
16.082
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
599.000₫
2 gian hàng bán
15.402
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
2 gian hàng bán
6.646
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.287
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
0 gian hàng bán
3.234
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
1.990.450₫
1 gian hàng bán
8.938
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
699.000₫
1 gian hàng bán
57.811
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.253
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
1.154.000₫
0 gian hàng bán
4.668
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
3.865
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
1.482.250₫
0 gian hàng bán
4.365
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
1.270.500₫
1 gian hàng bán
2.839
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.310
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.265
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.244
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.403
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.702
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.787
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.367
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.247
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.546
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.894
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.126
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.890
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.987
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.928
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.918
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.471
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
842
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
776
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.060
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
4 gian hàng bán
31.549