Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Socket
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Speaker, VGA onboard (D-sub), COM port

Có tất cả 38 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
550.000₫
(2)
6 gian hàng bán
24148.51216
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
750.000₫
2 gian hàng bán
3.518
Bo mạch chủ Asus P5G41-M LX
730.000₫
4 gian hàng bán
220.606
Bo mạch chủ Asus P5G41T-M LX3 Plus
720.000₫
3 gian hàng bán
49.9161
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX Anti-Surge
1.000.000₫
4 gian hàng bán
16.231
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
850.000₫
2 gian hàng bán
16.802
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M
750.000₫
(1)
7 gian hàng bán
234.680
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
580.000₫
6 gian hàng bán
18.126
Bo mạch chủ ASUS P5G41T-M LX
750.000₫
(3)
7 gian hàng bán
7102.9694
Bo mạch chủ ASUS P5G-MX
380.000₫
2 gian hàng bán
116.383
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
750.000₫
3 gian hàng bán
6.967
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.483
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.400
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
18.931
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.748
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
9.487
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
(2)
1 gian hàng bán
59.686
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.854
Bo mạch chủ ASUS M3A78-EM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.397
Bo mạch chủ Asus M2N68-AM SE2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.367
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.927
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.174
Bo mạch chủ ASUS M2A-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.904
Bo mạch chủ ASUS M2N-MX SE Plus
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.547
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.388
Bo mạch chủ ASUS P5AD2-E
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.515
Bo mạch chủ ASUS P5GC
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.618
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
8.062
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.201
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.998
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.950
Bo mạch chủ ASUS P5N73-CM
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
2.077
Bo mạch chủ ASUS P5GC-VM PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.084
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.993
Bo mạch chủ ASUS P5P800-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.573
Bo mạch chủ ASUS A8V-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
893
Bo mạch chủ ASUS M3A78-T
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.129
Bo mạch chủ ASUS M3A78-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
833
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
1.000.000₫
(1)
6 gian hàng bán
1439.2292
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
550.000₫
(2)
6 gian hàng bán
24148.51216