Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
32.368
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
500.000₫
7 gian hàng bán
17141.79215
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
600.000₫
5 gian hàng bán
112.860
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
6 gian hàng bán
17.640
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
650.000₫
2 gian hàng bán
241.2293
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.430
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
650.000₫
2 gian hàng bán
3.642
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
4.896
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
3 gian hàng bán
6.829
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.368
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.342
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
8.622
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
0 gian hàng bán
17.933
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
4.066
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
6.572.000₫
1 gian hàng bán
3.532
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
1.150.000₫
1 gian hàng bán
8.763
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.103
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
3.827
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.348
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.482
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.856
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.803
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.378
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.868
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
11.282
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.200
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.792
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.572
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
31.115
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.840
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.461
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.972
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.912
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.372
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.043
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.109
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.925
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.295
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Intel  D945PSN
350.000₫
1 gian hàng bán
318.2061
Bo mạch chủ FOXCONN G31MV
450.000₫
4 gian hàng bán
13152.7992
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-8I915ME-GL
250.000₫
2 gian hàng bán
4.356
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-G31M-S2C
550.000₫
4 gian hàng bán
842.988
Bo mạch chủ ECS 945GCT-M2/ 1333
350.000₫
2 gian hàng bán
228.5361
Bo mạch chủ ASUS P5G41C-M LX
600.000₫
4 gian hàng bán
636.7721
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
6 gian hàng bán
17.640