Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
10 gian hàng bán
10137.36015
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
640.000₫
3 gian hàng bán
12.347
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
650.000₫
4 gian hàng bán
240.2693
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
5 gian hàng bán
17.202
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.097
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
650.000₫
2 gian hàng bán
3.555
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
4.746
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
2 gian hàng bán
6.666
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
2 gian hàng bán
3.296
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
1 gian hàng bán
3.246
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
2.204.000₫
1 gian hàng bán
4.685
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
3.506.000₫
1 gian hàng bán
7.473
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
3.611.000₫
1 gian hàng bán
5.297
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
31.593
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
2.731.575₫
2 gian hàng bán
3.826
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
1.399.000₫
1 gian hàng bán
30.500
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
1 gian hàng bán
17.684
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
1.150.000₫
1 gian hàng bán
3.889
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
6.572.000₫
1 gian hàng bán
3.421
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
1.150.000₫
1 gian hàng bán
8.499
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
3.896.200₫
1 gian hàng bán
4.959
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.010
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
3.695
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.241
Bo mạch chủ ASUS P5B Premium Vista Edition
5.378.450₫
0 gian hàng bán
1.939
Bo mạch chủ ASUS P5B Plus Vista Edition
3.684.450₫
1 gian hàng bán
4.180
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.410
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.027
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.152
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.762
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.518
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.421
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.720
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.398
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.906
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.906
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.351
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.094
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
31.593