Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
7 gian hàng bán
27149.52016
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
750.000₫
2 gian hàng bán
3.542
Bo mạch chủ ASUS P5P41T LE
1.100.000₫
2 gian hàng bán
8.485
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
720.000₫
3 gian hàng bán
242.9063
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
33.541
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
850.000₫
3 gian hàng bán
16.859
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
580.000₫
6 gian hàng bán
18.192
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
590.000₫
4 gian hàng bán
313.826
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
650.000₫
2 gian hàng bán
3.720
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
5.082
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
750.000₫
3 gian hàng bán
6.991
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.507
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
18.997
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
(1)
1 gian hàng bán
18.341
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.283
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
4.043
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.609
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.608
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.136
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.099
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.513
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.952
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.579
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.269
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.813
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.671
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
32.345
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.945
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.189
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.670
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
9.156
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.521
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.077
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.939
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.426
Bo mạch chủ ASUS P5E
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
5.916
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.187
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.160
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.979
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.403
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
7 gian hàng bán
27149.52016
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM SE
550.000₫
(7)
6 gian hàng bán
35190.18715