Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5P41T LE
1.100.000₫
2 gian hàng bán
8.371
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
850.000₫
3 gian hàng bán
16.733
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
720.000₫
3 gian hàng bán
242.4653
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
33.199
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
780.000₫
6 gian hàng bán
18.027
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
640.000₫
(2)
6 gian hàng bán
24147.27616
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
640.000₫
7 gian hàng bán
313.619
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
750.000₫
2 gian hàng bán
3.684
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
5.034
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
2 gian hàng bán
6.925
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
750.000₫
2 gian hàng bán
3.428
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.447
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
3 gian hàng bán
18.877
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
(1)
1 gian hàng bán
18.212
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.217
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.525
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.557
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.036
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.025
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.471
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.934
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.486
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.236
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.801
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.629
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
31.967
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.909
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.159
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.637
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
9.057
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.491
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.041
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.933
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.396
Bo mạch chủ ASUS P5E
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
5.901
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.124
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.145
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.967
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.995
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.352
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2C (rev. 1.x)
500.000₫
(10)
8 gian hàng bán
35165.0937
Bo mạch chủ Asus P5KPL/EPU
800.000₫
4 gian hàng bán
8.586