Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
5 gian hàng bán
18.345
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
450.000₫
4 gian hàng bán
243.4733
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
1.499.000₫
1 gian hàng bán
3.534
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
7 gian hàng bán
28151.59616
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
500.000₫
2 gian hàng bán
3.566
Bo mạch chủ ASUS P5P41T LE
1.100.000₫
2 gian hàng bán
8.563
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
495.000₫
3 gian hàng bán
16.973
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
33.889
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
590.000₫
3 gian hàng bán
413.985
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
495.000₫
2 gian hàng bán
3.750
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
5.124
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
750.000₫
3 gian hàng bán
7.048
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.531
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
19.120
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
(1)
1 gian hàng bán
18.455
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.340
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
4.082
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.654
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.617
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.159
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.277
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.540
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.964
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.660
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.284
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.828
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.692
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
32.786
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.966
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.222
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.706
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
9.246
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.542
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.113
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.954
Bo mạch chủ ASUS P5E
Không có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
5.934
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.199
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.172
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.991
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.442
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật