Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
450.000₫
4 gian hàng bán
18.690
Bo mạch chủ ASUS P5P41T LE
1.100.000₫
2 gian hàng bán
8.707
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
750.000₫
2 gian hàng bán
7.224
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
34.461
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
590.000₫
2 gian hàng bán
414.195
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
480.000₫
4 gian hàng bán
244.2293
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
1.499.000₫
1 gian hàng bán
3.606
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
6 gian hàng bán
31155.07516
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
450.000₫
2 gian hàng bán
3.623
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
450.000₫
4 gian hàng bán
17.132
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
450.000₫
2 gian hàng bán
3.792
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
5.157
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
1.299.000₫
1 gian hàng bán
33.521
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
400.000₫
2 gian hàng bán
19.291
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
(1)
1 gian hàng bán
18.620
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
4.139
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.712
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.570
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.225
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.400
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.579
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.000
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.777
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.293
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.852
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.740
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.008
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.288
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.751
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
9.405
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.575
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.143
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.969
Bo mạch chủ ASUS P5E
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
5.946
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.244
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.391
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.184
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.012
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.484
Bo mạch chủ ASUS P5K SE EPU
Liên hệ gian hàng...
(1)
1 gian hàng bán
15.546
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật