Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
600.000₫
5 gian hàng bán
113.049
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
8 gian hàng bán
18144.22816
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
740.000₫
3 gian hàng bán
32.710
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
480.000₫
6 gian hàng bán
17.784
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
650.000₫
4 gian hàng bán
241.7333
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
600.000₫
3 gian hàng bán
16.553
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
650.000₫
3 gian hàng bán
3.663
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
750.000₫
2 gian hàng bán
4.938
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
650.000₫
4 gian hàng bán
6.868
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
650.000₫
3 gian hàng bán
3.386
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
1.553.000₫
2 gian hàng bán
3.384
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
350.000₫
2 gian hàng bán
18.730
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
1 gian hàng bán
18.032
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
6.572.000₫
1 gian hàng bán
3.583
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
1.322.000₫
1 gian hàng bán
4.130
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
3.896
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.411
Bo mạch chủ ASUS P5K EPU
2.414.000₫
1 gian hàng bán
3.506
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
4.925
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
7.893
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.420
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.895
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.342
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
3.221
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.792
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
6.611
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
31.472
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.876
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.117
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
8.886
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.476
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.987
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.921
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.384
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.064
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.130
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.946
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.322
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ASUS P5GC-MX (R3)
350.000₫
2 gian hàng bán
13.047
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
800.000₫
8 gian hàng bán
18144.22816
Bo mạch chủ ECS G31T-M7 v1.0
400.000₫
3 gian hàng bán
360.1407
Bo mạch chủ ECS G31T-M7 Box
400.000₫
2 gian hàng bán
17.761