Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Max Memory Support (Gb)
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, Intel Pentium D, Intel Core 2 Quad, ≥ 2, Speaker, USB...

Có tất cả 78 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
450.000₫
4 gian hàng bán
18.867
Bo mạch chủ ASUS P5P41T LE
1.100.000₫
2 gian hàng bán
8.788
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-E
795.000₫
1 gian hàng bán
7.293
Bo mạch chủ ASUS P5KPL/1600
860.000₫
2 gian hàng bán
34.794
Bo mạch chủ ASUS P5KPL SE
580.000₫
2 gian hàng bán
514.330
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-CM
480.000₫
3 gian hàng bán
244.7573
Bo mạch chủ ASUS P5QL SE
1.499.000₫
1 gian hàng bán
3.639
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM
450.000₫
(2)
5 gian hàng bán
36157.45116
Bo mạch chủ ASUS P5KPL
450.000₫
1 gian hàng bán
3.674
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-VM
450.000₫
3 gian hàng bán
17.249
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C
450.000₫
1 gian hàng bán
3.819
Bo mạch chủ ASUS P5Q3
1.200.000₫
2 gian hàng bán
8.607
Bo mạch chủ ASUS P5QL PRO
1.299.000₫
1 gian hàng bán
33.938
Bo mạch chủ ASUS P5B-VM SE
400.000₫
2 gian hàng bán
19.384
Bo mạch chủ ASUS P5K SE
1.360.000₫
(1)
1 gian hàng bán
18.677
Bo mạch chủ ASUS P5QL-E
1.399.000₫
1 gian hàng bán
4.175
Bo mạch chủ ASUS P5K
1.480.000₫
1 gian hàng bán
4.736
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-C/1600
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
5.217
Bo mạch chủ ASUS P5N-MX
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
3.585
Bo mạch chủ ASUS P5Q SE2
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
5.303
Bo mạch chủ Asus P5Q-E/WiFi-AP
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
5.609
Bo mạch chủ ASUS P5N-E SLI
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
4.030
Bo mạch chủ ASUS P5B-MX
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
11.864
Bo mạch chủ ASUS Maximus Extreme
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
3.317
Bo mạch chủ ASUS P5QL
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.864
Bo mạch chủ ASUS P5QPL-VM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.773
Bo mạch chủ ASUS P5P41D
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
6.041
Bo mạch chủ ASUS P5Q-EM DO
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
4.297
Bo mạch chủ ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
3.787
Bo mạch chủ ASUS P5Q-VM
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
9.447
Bo mạch chủ ASUS P5E WS Professional
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.599
Bo mạch chủ ASUS Rampage Formula
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.164
Bo mạch chủ ASUS P5N72-T Premium
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.978
Bo mạch chủ ASUS P5E
Chưa có GH bán...
(1)
0 gian hàng bán
5.961
Bo mạch chủ ASUS P5K-V
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
5.262
Bo mạch chủ ASUS P5N73-AM
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
4.415
Bo mạch chủ ASUS P5N-T Deluxe
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.196
Bo mạch chủ ASUS P5E3
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.024
Bo mạch chủ ASUS P5E-VM SE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.511
Bo mạch chủ ASUS P5K SE EPU
Liên hệ gian hàng
(1)
1 gian hàng bán
15.627
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ ECS G31T-M9 (V1.0)
400.000₫
2 gian hàng bán
227.699