Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
Max Memory Support (Gb)
Memory Bus
Internal I/O Connectors (Các kết nối bên trong)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, ASUS, ≥ 2, 400MHz, Speaker

Có tất cả 103 sản phẩm
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X
450.000₫
2 gian hàng bán
10.159
Bo mạch chủ ASUS P5GPL-X
499.000₫
2 gian hàng bán
14.7571
Bo mạch chủ ASUS P5PL2-E
390.000₫
2 gian hàng bán
19.006
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/GBL
499.000₫
1 gian hàng bán
4.328
Bo mạch chủ ASUS P5L-MX
599.000₫
1 gian hàng bán
13.802
Bo mạch chủ ASUS P5PL2
390.000₫
1 gian hàng bán
4.373
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-X/1333
499.000₫
1 gian hàng bán
11.523
Bo mạch chủ ASUS P5GD2-X
490.000₫
1 gian hàng bán
5.6371
Bo mạch chủ ASUS P5LD2 Deluxe
950.000₫
1 gian hàng bán
4.409
Bo mạch chủ ASUS P5L-VM 1394
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
9.157
Bo mạch chủ ASUS P5PE-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
58.789
Bo mạch chủ Asus P5GC-MX/GBL
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
12.218
Bo mạch chủ ASUS P5GL-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
24.986
Bo mạch chủ ASUS P5LD2-SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
11.298
Bo mạch chủ ASUS P5GV-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
25.404
Bo mạch chủ ASUS P5LD2
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
11.392
Bo mạch chủ Asus M2N-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.343
Bo mạch chủ ASUS K8N
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.823
Bo mạch chủ ASUS P5ND2 SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.192
Bo mạch chủ ASUS P5GPL-X SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
6.760
Bo mạch chủ ASUS P5L-MX/IPAT
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
5.314
Bo mạch chủ ASUS P5RD2-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
7.975
Bo mạch chủ ASUS P4S8X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.626
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-VM SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.168
Bo mạch chủ ASUS P4S8X-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
11.3461
Bo mạch chủ ASUS A8N-SLI SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.594
Bo mạch chủ Asus A8V-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.519
Bo mạch chủ ASUS A8N32-SLI Deluxe
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.926
Bo mạch chủ ASUS A8N5X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.879
Bo mạch chủ ASUS K8N4-E SE
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.941
Bo mạch chủ ASUS P5RD1-VM
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
8.608
Bo mạch chủ ASUS K8N-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.684
Bo mạch chủ ASUS P5S-MX SE
Liên hệ gian hàng...
1 gian hàng bán
2.887
Bo mạch chủ ASUS P5P800S
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.369
Bo mạch chủ ASUS P5VD2-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
2.154
Bo mạch chủ ASUS K8V-VM
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
1.000
Bo mạch chủ ASUS P4RD1-MX
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
4.360
Bo mạch chủ ASUS P5GDC-PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
3.398
Bo mạch chủ ASUS P4P800-X
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
9.484
Bo mạch chủ ASUS P5GD1-PRO
Không có GH bán...
0 gian hàng bán
5.718
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-945GZM-S2
390.000₫
4 gian hàng bán
131.086
Bo mạch chủ FOXCONN G31MV
450.000₫
5 gian hàng bán
13152.7572
Bo mạch chủ ASUS P5KPL-AM/PS
490.000₫
6 gian hàng bán
17.625